C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Německo se mění na muslimskou zemi

PETER KRÁLÍK 03|09|2015

Soeren Kern je senior konzultant předního konzervativního amerického think-tanku Gatestone Institute a zároveň i člen rady pro evropskou politiky v Madridu – RUPO de Estudios Estratégicos. V těchto dnech zveřejnil ohromující studii o německé muslimské demografické revoluci, kde nastiňuje v textu plném faktů a odkazů, budoucnost Německa jako post-křesťanské muslimské země. Podle něj proměna Německa explozivní naroste letos, za asistence a vlády Angely Merkelové.

„Není možné říkat, že nechceme muslimy, že jsme křesťanská země. Mohu Vás ujistit, že mám stejně tak málo pochopení pro podobné výroky ve vlastní zemi.“-  Angela Merkelová Německá realita roku 2015

Německo se mění na muslimskou zemi. Tvrzení, které mnohé může šokovat, mnozí ho označí za falešnou propagandu, ale je to prostě tak. Německá muslimská populace je nastavena na raketový populační vzestup. Jen v roce 2015 její počet stoupl o 700.000 příslušníků, čímž se celkový počet muslimů v zemi poprvé v historii Německa dostává k hranici 6 mil. obyvatel.

Nárůst německé muslimské populace pohání šílená vlna imigrace, která je bezprecedentní od druhé světové války a za níž stojí multikulturní konsensus sociálních a křesťanských demokratů z 80. let minulého století. Demografická proměna Německa kulminuje v epických rozměrech a mění tvář krajiny jednou provždy.

Angela Merkel nese na této demografické přeměně vlastní země hlavní podíl odpovědnosti a ve druhé polovině roku 2015 se snaží tento model muslimské přeměny společnosti vnutit jako obecný evropský model pro všechny země. Angela Merkel je dnes největším ohrožením Evropy. Evropy takové, jak jsme ji znali, Evropy, která vždy stála na židovském, křesťanském a helénském pilíři.

Americký konzervativní think-tank Gatestone Institute přinesl podrobnou zprávu o tom, kam politika Merkelové zavlekla Německo. Tato zpráva je zároveň veřejnou obžalobou multikulturní politiky, kterou dnes Merkelová vnucuje ostatním zemím.

  1. Německá muslimská demografická revoluce

Na tiskové konferenci 19. srpna 2015, německý ministr vnitra Thomas de Maizière ukázal záznam, že 800,000 imigrantů a uprchlíků – což je ekvivalent téměř jednoho procenta z celkového počtu obyvatel Německa – dorazí do Německa v roce 2015, což je čtyřnásobné zvýšení oproti roku 2014. Zároveň řekl, že 83.000 imigrantů „dorazilo v červenci samo“ a údaj za srpen bude ještě vyšší.

De Maizière řekl, že ačkoli je mnoho imigrantů ze Středního východu a severní Afriky, velký počet – 40%, tvoří imigranti ze zemí Balkánu, včetně Albánie a Kosova. To znamená, že téměř polovina z těch, kteří přijdou do Německa, jsou ekonomičtí imigranti a ne uprchlíci před válkou.

 

Podle  Deutsche Welle, berlínské centrum pro uprchlíky (na obrázku), dostává až 2000 žádostí o azyl za den. (Zdroj: Deutsche Welle)

Z 800.000 imigrantů a uprchlíků přicházejících do Německa v roce 2015 je nejméně 80% – 640.000 muslimů, jak uvádí nedávný  odhad  Centrální rady muslimů v Německu (Zentralrat der muslim v Deutschland, ZMD). Kromě příchozích „muslimských nováčků“ je přirozená míra nárůstu počtu obyvatel muslimské komunity žijící (domestikovaných) v Německu zhruba 1,6% ročně – 77.000 obyvatel. Uvádí se to ve studii i Pew Research Center o růstu muslimské populace v Evropě.

Spočítali, že muslimská populace v Německu dosáhla 5,068 mil. obyvatel do konce roku 2014.

640 tisíc muslimských imigrantů, kteří přijedou do Německa v roce 2015, v kombinaci se 77.000 obyvateli přirozeného přírůstku naznačují, že muslimská populace v Německu vyskočí o 717 tis. obyvatel a dosáhne 5,785 mil. obyvatel do konce roku 2015. Tím se Německo stane zemí s největší muslimskou populací v západní Evropě.

Pro srovnání, prudký růst muslimské populace v Německu v roce 2015 by v americkém ekvivalentu znamenal třímilionový přírůstek počtu muslimů v USA za jeden rok.

Kritici říkají, že němečtí úředníci jsou pod tlakem a musí řešit evropskou imigrační  krizi. Tím ignorují dlouhodobé následky pro vlastní zemi a zároveň mají téměř nulové zpravodajské informace o mnoha imigrantech z Blízkého východu a severní Afriky.

Kromě bezpečnostních obav (islámští radikálové jsou téměř jistě součástí imigračních vln vstupujících do Německa a tváří se jako uprchlíci), Gatestonský institut říká, že nárůst muslimské imigrace urychlí islamizaci Německa, což je proces, který je již v plném proudu.

  1. Převod kostelů na mešity, vznik postkresťanského islámského Německa

Islám je nejrychleji rostoucím náboženstvím v postkresťanském Německu. Důkazem toho je skutečnost, že stále větší počet kostelů v Německu je  „převedených“  na mešity. Tento nárůst je tak explozivní, že některé čtvrti v Německu evokují atmosféru památek a zvuků z muslimského Středního východu.

Islámské právo šaría postupuje rychle po celém Německu. Soudy šaría již působí ve všech německých velkých lokacích. Tento „paralelní systém justice“ podkopává právní stát v Německu a odborníci varují, ovšem vládní úředníci s tím nic nedělají, protože „evropské hodnoty lidských práv a solidarity“ jsou Merkelové ideologickou doktrínou.

Polygamie, ačkoliv nezákonná podle německého práva, je běžná  mezi muslimy ve všech větších německých městech. Například v Berlíně, ve čtvrti Neukölln, se odhaduje, že celá jedna třetina muslimských mužů tam žijících má dvě nebo více žen.

Podle reportáže  RTL, muslimští muži, kteří mají bydliště v Německu, běžně využívají systém sociálního zabezpečení s tím, že si „dovezou“ dvě, tři nebo čtyři ženy z muslimského světa do Německa a pak se s nimi berou v přítomnost imáma (muslimský náboženský vůdce ). Následně ženy žádají v Německu sociální dávky, včetně nákladů na samostatný domov pro sebe a pro své děti odvoláním na německé právo, které zaručuje to, aby mohl být jeden rodič doma s dětmi. Tím je polygamie v Německu de facto financována německými daňovými poplatníky prostřednictvím státu a stát resp. Merkelové vláda toto veřejné tajemství roky akceptuje. Podle RTL je tento způsob veřejně financované polygamie muslimů v Německu nenapadnutelný díky politické korektnosti.

  1. Muslimská policie, zda domobrany v německých ulicích?

Ve Wuppertalu skupiny muslimských radikálů v ulicích volají sami sebe „šaría policie“. Prosazují islámské právo na ulicích distribucí letáků, které vysvětlují islamistický kodex chování v městských zónách na základě šaría judikatury.

V Hamburku muslimští radikálové pronikli do desítek základních a středních škol, kde nařizují islámské normy a hodnoty vůči nemuslimským studentům a učitelům. V drtivé většině se odvolávají na „kulturní rozmanitost, obohacení a lidská práva“.

V Berlíně už místní úředníci vzdali boj za pravidla zakazující náboženské šaty ve veřejných budovách a muslimské ženy mohou nosit šátky.

V Bavorsku jsou muslimské děti osvobozeny od povinných návštěv bývalých koncentračních táborů, jako součásti vzdělávacích programů o holocaustu.

V Brémách představitelé města podepsali dohodu se zástupci 40-tisícové muslimské komunity. Dohoda zaručuje ochranu „výlučných muslimských vlastností Společenství“, tj schvalování výstavby mešit s minarety, pravidelný příděl pozemků pro muslimské hřbitovy, dodávku  halal potravin ve věznicích a nemocnicích, uznání tří muslimských svátků a především, bez provedení všeobecných voleb, muslimské zastoupení ve státních institucích na území Brém.

  1. Němečtí bojovníci za Islámský stát

Více než 700 německých muslimů se přidalo k Islámskému státu a odcestovali do Sýrie a Iráku. Někteří z nich i nadále dostávají sociální dávky od německého státu, zatímco jsou na bojištích Středního východu.

Džihádisté, kteří se vrátili do Německa a představují akutní ohrožení Národního bezpečnostního, jsou opětovně zařazeni do německého sociálního systému a dostávají dávky znovu. Německo je domovem pro více než 7000 salafistů, kteří se drží krajní odnože radikálního islámu, který je důrazně proti demokratickému pořádku Německa.

Němečtí úředníci říkají, že 1000 z těchto jedinců je obzvláště nebezpečných a představují tzv. Spojené spící buňky. Zároveň však Salafisté mají povoleno náborové centra pro nových konvertitů, čímž se jejich počet neustále zvyšuje.

Jejich vliv během Merkelové vlády narostl až tak, že se odvážili na celostátní kampaň, „Korán do každé domácnosti“. Podařilo se jim distribuovat 25 milionů výtisků koránu, které byly přeloženy do němčiny a rozdávány po domácnostech v Německu.

  1. Totalita jménem lidskosti a politické korektnosti

Německá mainstreamová média důsledně obviní každého komentátora, který poukáže na vzestup islámu a muslimské komunity, z xenofobie a rasismu.

Zastrašování je denní praxí  „liberálních“ mediálních elit a tzv. lidskoprávních organizaci.Trnem v oku je zejména webová stránka politicky nekorektně (PI), která se v průběhu let rozrostla do hlavního informačního zdroje o nárůstu islamizace v Německu.

  1. Rok, kdy dějiny označí Merkelovou jako odpovědnou za přeměnu Německa na muslimskou zemi s křesťanským disidentem

Německá vláda očekává, že počet obyvatel Německa se bude zmenšovat zhruba z 81 milionů dnes, na 67 milionů v roce 2060. Německý statistický úřad Destatis, v poslední době „úspěšně“  hlásí, že vysoká úroveň imigrace způsobila, že populační propad země se zpomalil více, než se původně očekávalo.

Studie o světové ekonomice, vypracovaná institutem v Hamburku, varuje, že nízká porodnost ohrožuje dlouhodobou životaschopnost německé ekonomiky. „Žádná jiná průmyslová země není na tom tak špatně navzdory rychlosti a silnému přílivu mladých imigrujúcich pracovníků,“ píše se ve zprávě.

„Německo nemůže být nadále dynamickou ekonomikou a obchodním centrem v dlouhodobém horizontu, bez silného pracovního trhu.“ Německo bude muset udělat mnohem více v práci s integrací přistěhovalců, pokud ti mají být profitem pro německou ekonomiku.

Nedávná studie   Kolínského institutu pro ekonomický výzkum ukázala, že u muslimských přistěhovalců je více pravděpodobné, že zůstávají nezaměstnaní a žijí z výhod sociálního státu, než jakékoli jiné komunity imigrantů v Německu. Ve zprávě se uvádí, že hlavní příčinou vysoké míry nezaměstnanosti je nedostatečná kvalifikace a absence vzdělání a odborné přípravy pro práci.

Mezitím imigrační krize nevykazuje žádné známky slábnutí.

Na summitu o imigraci, který se konal ve Vídni 27. srpna, komisař EU pro EPS a jednání o rozšíření, Johannes Hahn, řekl:

„Existuje 20 milionů uprchlíků, kteří čekají na prahu Evropy. 10 až 12 milionů ze Sýrie, 5 milionů z Palestiny, 2 miliony Ukrajinců a asi 1 milion z jižního Kavkazu. „

  1. srpna 2015 Německo pozastavilo tzv. Dublinské dohody  – zákon, který vyžaduje aby lidé, kteří hledají útočiště v rámci EU, požádali o azyl v první evropské zemi, do které vstoupí. Pro žadatele o azyl ze Sýrie to znamená, že Syřané, kteří jakýmkoliv způsobem vstoupí do Německa, tam budou moci zůstat.

Tento krok Merkelové bude podporovat ještě více ekonomické imigranty, aby se jakýmkoli způsobem vydali do Německa a zároveň všichni se budou deklarovat jako uprchlíci ze Sýrie.

Zdá, že většinu Němců nic nevyvedlo z míry a nevnímají co se děje s jejich zemí.

Průzkum ZDF ukázal, že 60% ​​Němců věří, že jejich země se může vypořádat s vysokým počtem uprchlíků a 86% uvedlo, že Německo je zemí imigrace. V rozhovoru s novinami Der Tagesspiegel, Aiman ​​Mazyek, vedoucí ústřední rady muslimů v Německu, řekl, že tak mnoho muslimů proudí v současnosti do Německa, že za poslední měsíc se účast na náboženských obřadech v mnoha mešitách zdvojnásobila. V komentáři k demografické muslimské revoluci, která zachvátila Německo, to Mazyek stručně shrnul: „Počet muslimů v Německu se výrazně zvýší.“

Rok 2015 vejde do dějin Německa jako rok německé muslimské demografické revoluce. Rok, kdy byla u moci Angela Merkelová.

ZDROJ: Peter Králík

Převzato z pravyprostor.cz