C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Archiv měsíce: Prosinec 2015

Novoroční kvíz inteligence a přizpůsobivosti

V jednom státu jménem Česká republika mají hlavní město Praha. V této Praze je muzeum France Kafky. Před vstupem do budovy je nádvoří a na něm umělecký skvost. Nikde jsem nenašel ideu tvůrce tohoto díla evropského formátu. Zkuste se tedy zamyslet, co tím asi chtěl, jak my poetové říkáme ,,básník říci“. Zde je ono dílko...

Zachraňme Vánoce!

Vážení, až zítra budete stát u světlem zařícího stromečku a budete naplněni dobrou vůlí, pocitem spokojenosti a snad i vlídnosti k celému světu…vzpomeňte i na samotné Vánoce. Ony jsou tím časem, který je se všemi těmito příjemnými a dojemnými stavy duše přímo spojen. Ony k Vám ale nyní volají o pomoc… Bez Vánoc by nebylo...

Válka s Mloky přichází…

Už jako jinoch jsem měl rád knihy spisovatele pana Karla Čapka a troufám si říci, že jsem je již tehdy všechny přečetl. Pod úhlem dnešních událostí se mi zcela logicky vynořila vzpomínka na knihu Válka s mloky a já se k ní znovu vrátil. Teprve dnes se však musím sklonit před genialitou a jasnozřivostí pan Čapka. Historicky...

Tak jsme zavraždili Ježíše….a je to už podruhé

Tak jsme zavraždili Ježíše….a je to už podruhé Na pozadí velkého světového problému se objevují zmínky o náboženství. Imigranti jsou spojeni s islamismem, Evropa jako protiklad poukazuje na své křesťanské kořeny, i když v mnoha případech jsou národy spíše ateistické. Mluví se i o sionismu a poukazuje se na problém mezi muslimy a židy, vycházející z jejich...

Hold panu Foglarovi

Hold panu Foglarovi Mnozí z nás, trochu dříve narozených, jsme si rádi četli knihy pana Jaroslava Foglara. Proto nám hned vytane na mysli i jeho kniha Hoši od Bobří řeky. Pro ty mladší, odkojené Facebookem a jiným umělým mateřským mlékem, musím objasnit, že skupina hochů se v tomto příběhu snaží žít podle určitých morálních pravidel. Každé pravidlo...

Ornitologická senzace-slavná ČR!

Ornitologická senzace! Světové ornitologické spolky šílí! Objev zcela nového druhu! Nevídané! Malý Český národ se opět proslavil! Všechna světová média se předhání, kdo zveřejní ještě lepší podrobnosti famózního objevu v oblasti ornitologie. Zcela neočekávaně byl v jakési malé České republice/bezvýznamný stát ve známé EU – bližší lokace – kousek od krásné Německé říše/ objeven nový ptačí druh....