C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Naše blízká budoucnost – proroctví kartářky

Různé esoterické nauky a směry mohou mnohdy přinést převratná zjištění. Jindy však hrubé omyly. To není dáno samotnou technikou, ale schopnostmi těchto lidí i okolnostmi, které je ovlivňují. Vidíme, že i orientace ve viditelném světě se všemi možnými informacemi, je obtížná. V těchto neviditelných proudech, odkud tito lidé čerpají informace, není situace jednodušší, protože ony jsou opět spojeny se světem nám viditelným. Je tam vlastně mnohem více různorodých informací a sil, než zde. Proto je správné tyto informace nepodceňovat, ale také je nepřeceňovat, nebo spíše, být při jejich zkoumání vždy bdělí. Dřívější lidské generace byly mnohdy zachráněny právě takovými proroctvími. Neberme je tedy na lehkou váhu ani dnes. Jsou to však vždy jen určité předpoklady pro splnění skutečných dějů, záleží na nás, jestli budeme jednat tak, aby se předpoklady naplnily, nebo se splní něco jiného, půjdeme-li proti proudům, které nám chtějí přinést to, co proroctví slibuje. Je to tedy pořád hlavně na nás samotných…

Z televize známá kartářka Anie natočila a zveřejnila na svém facebookovém profilu následující video. To však bylo 15.11.2015 smazáno a následně byl její účet na sociální síti zablokován. Může za to její předpověď?

Kartářka Anie, která se výkladem karet zabývá již třicet let a je zvána na různé ezoterické akce, a která zároveň rok vykládala karty prostřednictvím televize, předpovídá, že Česká republika prozatím není v ohrožení, nicméně v lednu údajně uzavře státní hranice a v průběhu příštího roku vystoupí z Evropské unie.

Ve videu zároveň upozorňuje, že teroristických útoků bude přibývat a to především ve Francii, Velké Británii či Belgii. Rok 2016 dle její slov však bude mnohem agresivnější, než letošní a bude pro celý svět mnohem hůř. Evropa je dle jejích slov velmi ohrožena.

Muslimové z Islámského státu mají před zbytkem světa prý velký náskok, protože mají silnou víru, silné přesvědčení a silnou mentalitu.