C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Vláda mozků

Ve velice zajímavém videu prof. Saveljeva z Akademie věd, se trpělivý divák /video trvá déle jak 1 hod./ může dozvědět mnoho, pro mne zcela převratných, informací o fungování mozku. Není to ale přednáška ,,vědeckého druhu“, tedy  odborně nesrozumitelná, ale zcela prakticky postavená na demonstraci mozku v destrukční činnosti člověka. Je to vše jednoduše vysvětleno, např. i to, proč někteří lidé nejsou naprosto schopni pochopit jiné, zde bych já zmínil politiky, sluníčkáře, a další. Proč, technicky vzato, prostě není možné něco vysvětlit pubertálnímu člověkovi. Proč dívky propadají anorexii. A hlavně, co je evolučním motorem, který nás skrze mozky žene k sebezničení. Je to velice zajímavá úvaha, podaná odborníkem v tomto oboru, který se tím léta profesně zabývá.

Z mého pohledu tu ovšem chybí jeden podstatný faktor. Člověk není jen mozek a tělo, ale je čímsi mnohem podstatnějším, ale ne hmotné podstaty. Toto ,,cosi“ je pak hnacím motorem pro mozek, ale pokud toto ,,cosi“ zemdlí a není již zcela funkční, přebírá vládu mozek a jde přesně těmi cestami, jež podrobně popisuje pan Saveljev. Jeho práce je jistě cenná a mnohé vysvětluje. Chceme-li však dojít ještě dále a chceme-li ovlivnit svůj vlastní život i osud, nesmíme zůstat jen u tohoto objasnění. Musíme jít ještě do větší hloubky problému a hledat samotnou podstatu. Pak se nám otevřou zcela nové a širší obzory i možnosti, jak pochopit sebe sama a uchopit otěže svého života lépe do vlastní ruky.

 

Na tomto videu můžeme pochopit naprosto zásadní a fatální chybu lidstva, když jsme se zcela podrobili mozku a potlačili ty oblasti naší osobnosti, které nejsou samotným mozkem.

Mozek by měl být jen jejich nástrojem. My však už nejdeme předepsanou cestou, ale jen ,,cestou zvířecí, cestou evolučního vývoje těl“.

Proto už vlastně ani vůbec nejsme schopni správně pochopit pojmy, jako je lidskost, cítění a soucit, ale nahrazujeme je rozumově logickými konstrukcemi, které ale pak vedou k rozporům a konfliktům, místo, aby byly jednoduchým univerzálním spojovacím prvkem…