C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Ironie na vyjádření sdělovacích prostředků

,,Atómoví fyzici” sú nervózni z nedostatočných darov“

  | 2. 11. 2015

Ako všetci veľmi dobre vieme, davy valiace sa do Nemecka sú zložené výlučne z vysokokvalifikovaných inžinierov, doktorov s dvoma atestáciami, molekulárnych biofyzikov a budúcich laureátov Nobelových cien.

Absolútne nechápem údiv čitateľov v Nemecku, ktorí sa cítia šokovaní z častej otázky v azylových centrách: “Kedy už konečne dostanem to sľúbené vlastné auto a vlastný dom?

O tomto podľa Epoch Times informovali miestne noviny Dachauer Rundschau.

Divíte sa tým ľuďom, že sú znechutení? Oslovilo ich zúfalé volanie Mutti Merkel po obrode nemeckej spoločnosti a oni opustili svet čistej vedy a klimatizovaných špičkových laboratórií, len aby pomohli civilizácii na nižšom vývojovom stupni.

To, že tí tupí ignoranti v Nemecku nevedia, či dokonca nechcú používať žiadnu civilizovanú reč je vrchol drzosti. Namiesto vznešenej arabčiny alebo aspoň paštúnčiny omieľajú svoje bezduché požiadavky v reči, ktorá skôr pripomína kýchanie ťavy.

Pre slušného vzdelanca z Ázie je urážkou písať na podobné dokumenty a preto na znak protestu mnohí z nich používajú krížiky namiesto podpisu. Bohužiaľ, toto všetko Nemci vôbec nepochopili a na otázku, či sú medzi utečencami takí, ktorí by sa kvôli svojmu vzdelaniu či požadovanej profesii mohli v Nemecku rýchlo osamostatniť, azylová koordinátorka odpovedala: “Takých som skoro vôbec nestretla. Mnohí utečenci sú negramotní a príjem svojich peňazí podpisujú len krížikom. To výrazne znemožňuje komunikáciu. Len málokto vie po anglicky, francúzsky alebo nemecky.

Vyzývam nemeckú vládu, aby konečne začala riešiť tento problém. Vzdelanci, ktorí v dobrej viere prišli ako vierozvestovia do Nemecka na pomoc, potrebujú pre svoju prácu a osvetu patričné zázemie. Vlastný dom, auto a dvetisíc eur mesačne, ako spomínali ich kolegovia v Rakúsku, je skutočne len existenčné minimum. Ale ani to zatiaľ Angelou Merkel zneužité obete od hulvátskej nemeckej spoločnosti nedostali.

P.S. Článok je irónia :-)

Zdroj Medzičas