C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Degenerace společnosti jako cíl?

Degenerace společnosti: V Kalifornii dostanou studenti trojku za to, že nebudou dělat vůbec nic! Děti nesmí být v NWO schopné převádět souvislé myšlenky do psaných textů!

Ve svém posledním pořadu na SVCS minulý pátek jsem hovořil kromě jiného i o tzv. degeneraci západní civilizace a zjednodušování. Shodou okolností se ukazuje, že v USA je tento proces už mnohém dál, než jsem očekával. Úředníci školské správy v oblasti severního distriktu San Francisca ve městě Cotati-Rohnert Park v Kalifornii schválili nový systém známkování studentů na státních školách. Nový systém přináší převratnou novinku, kdy studenti, kteří nedělají vůbec nic a zvládnou pouze 20% požadovaných podmínek znalostí, dostanou známku „C“, to znamená trojku.

Tento syndrom drastického snižování latěk je procesem teze NWO, který má vést k degeneraci společnosti s cílem vytvoření nízkopříjmové společnosti, která bude plnit hlavní úlohu v resetu globální ekonomiky. Stejné snižování laťky ve školách totiž probíhá i na Floridě [3]. A stejně je tak tomu i v Česku, kde v rámci školní inkluze se do jednotlivých tříd dostávají děti z tzv. vyloučených rodin, kterým se musí potom výuka celé třídy přizpůsobit a postupně se musí měnit i hodnocení, což vede ke snižování nároků na ostatní žáky a studenty.

Ve zmíněném distriktu v Kalifornii tak nově budou muset studenti splnit 20% požadovaných „předpokladů“, aby dostali trojku. V systému amerického školství se prospěch hodnotí odlišně, než třeba je obvyklé v Evropě. Do známky se započítávají nejen znalosti, ale i docházka, aktivita při hodině (ochota ptát se učitele), účast na testech a účast při písemkách. K dosažení 20% percentilu tak studenti nově nebudou muset dělat vůbec nic, protože stačí mít docházku a účast na písemkách a testech, bez ohledu na výsledek testů a znalosti studenta.

Za nicnedělání trojku na vysvědčení?

Pokud jste v šoku, že rodiče by toto nedovolili, jste na omylu. Americké rodiny si změnu pochvalují. Děti jsou prý vyrovnanější, trpí méně stresem, nemusí tak často chodit k lékaři pro antidepresiva. Změnu si pochvalují i školy, protože nový systém hodnocení odstraňuje z výuky syndrom strachu z propadnutí a otevírá tak prostor pro skutečnou realizaci dítěte, resp. studenta.

Pokud jste se zhrozili, že toto je nějaký aprílový vtip, tak opravdu není. Je to typická ukázka tvrdé a nekompromisní instalace NWO v USA, na jejímž konci má být z americké střední třídy zdegenerovaná a zchudlá společnost lidí, kteří svým ubohým vzděláním nebudou moci odporovat elitám, kterým se naopak dostane špičkového vzdělání pro účely vládnutí v neofeudalistickém systému světové moci v rámci NWO.

Někteří učitelé oprávněně namítají, že tento systém snižování standardů za účelem zvyšování známek je cestou do pekel, ovšem trend je již nastartován a cílem je společenská změna, kdy dětem a studentům bude dán prostor pro vlastní rozvoj, aniž by byli vystavováni stresu. Jaký katastrofální vliv to bude mít na jejich pozdější život, který je přivede do tvrdého konkurenčního prostředí v dospělosti, to si lze jen domýšlet. Právě škola a známky totiž připravují dítě na život, že aby jedinec uspěl, musí být co nejlepší a právě známky byly a jsou tímto motivátorem. Stres je toho nedílnou součástí. Dítě se musí naučit stres ovládat a podávat koordinované výkony i pod velkým stresem. V dospělosti se potom jedinec dokáže vyrovnávat s krizovými událostmi a stres ho nedostane na lehátko psychiatra, anebo hůře, na lehátko do nemocnice po neúspěšném pokusu o sebevraždu.

V pořadu na SVCS jsem zmiňoval, jak v USA probíhá masivní přesun od používání papíru a pera k ježdění prstem po displeji tabletu. Jakkoliv se může tato cesta zdát pokrokem, ve skutečnosti vede k degeneraci, protože psaní perem na papír stimuluje dětský mozek a pomáhá jeho rozvoji abstraktního myšlení, především k naučení mozku k tomu, aby zapojoval při řešení problému obě mozkové hemisféry a vytvářel tzv. abstrakty, tedy myšlenkové návrhy, které automaticky spustí v druhé hemisféře mozku motorickou odezvu. Tato schopnost není u lidských jedinců vrozená, musí se během dětství vytvořit.

Proč je tak důležitá schopnost komunikace hemisfér mozku?

Pokud jedinec, kterému spolupracují obě mozkové hemisféry, chce vyjádřit myšlenku ve psané podobě, zjeví se mu v mysli abstraktní obraz věty, kterou ruka opíše na papír. Abstrakt a motorika jsou dvě oddělené části a psaní perem a krasopis (psací písmo) pomáhají mozek učit, jak vytvořit mezi abstraktem a motorikou most. U dětí, které nepíšou od mala psacím písmem, používají písmo jen tiskací anebo dokonce jen používají displej, tak dojde k zajímavému patologickému projevu. Když jedinec chce napsat souvislý text, tak zjistí, že toho není schopen, protože abstraktní myšlení nedokáže zobrazovat dlouhé texty, pouze fragmenty.

Je to ta situace, kdy máte v hlavě mnoho slov, chcete dát všechno na papír, nebo do počítače, sednete ke stolu, ale najednou nemůžete psát, protože nevíte, jak byste měli psát. Prostě to nejde. Dítě, které vyrůstá na obrázcích, tak ví moc dobře, jak vypadá kůň, dokonce ví, jak cválá, ale když má dítě napsat o koni, jak se pase na louce, a že je modrá obloha, a že na pampeliškách jsou včely, pod stromem je slimák, tak dítě si v abstraktním stroji uvnitř mozku vytvoří obrazy, ale nedokáže obraz převést do souvislého psaného textu, protože motorika neumí převádět abstraktní obrazy podle motorické databáze znaků a slov, které tyto obrazy přemění na text.

Dítě si začne proto pomáhat tzv. „mandarínštinou“, což je čínský model zápisu „textu“ pomocí „obrázků“. Podobně na tom byl prvotní model zápisu události v prehistorických dobách, kdy dospělí lovci mamutů zapisovali na skalní stěny úlovek a informace o kmeni v podobě obrazů. Kdyby uměli psát písmem, napsali by na stěnu „5 Mamutů“. Opouštění psacího písma, pera a papíru je tak obrovským rizikem, které může v blízké době přivodit situaci, kdy lidé i ve společnosti a na internetu nebudou schopni vyjadřovat své myšlenky v souvislých větách, odstavcích, článcích a textech. Nebudou vybaveni z dětství a ze školy ke schopnosti převodu abstraktních modelů v mozku do souvislého textu, který vyžaduje koordinaci mezi abstraktní částí mozku a motorickou centrálou, která porovnává abstraktní obrazy s databází slov a slova s databází znaků a tyto znaky s diagramy motorických funkcí, které se potom použijí na zapsání znaku, vytvoření slova, věty, souvětí, odstavce a celého textu tak, aby od začátku až do konce text dával smysl, bez ohledu na to, jestli chcete zápis textu provést propiskou na papír, prsty na klávesnici nebo na tabletu.

Degenerace dětí je součástí plánu NWO

Striktně odmítněte školu, která Vaše děti neučí psacímu písmu (krasopisu) a zavádí písmo tiskací. Všimněte si, jak během života se člověku prudce a radikálně mění tiskací písmo. Srovnejte si své tiskací písmo dnes a před 10, 20, 30 a více lety. Písmo „degeneruje“, lidově se ale říká, že člověk má vypsanou ruku. Ve skutečnosti jde o motorickou poruchu v mozku, protože „diagramy“ v motorické části mozku neumí dobře uchovávat modely tiskacích znaků, protože mají komplexní popis a nejsou to vektorové objekty a motorická část mozku si je pokaždé přeloží trochu jinak. Naproti tomu se ale psací písmo během života mění minimálně. Motorické diagramy psacího písma jsou v podstatě tahové vektory, které si motorický diagram pamatuje velmi věrně, podobně jako si pamatuje chůzi, zavazování tkaniček apod. Součástí tlaku na degeneraci jsou i samoobslužná bistra v amerických základních školách namísto jídelen, kde si děti poskládají nezdravý oběd samy bez dozoru učitelů. Na talířích dětí tak vítězi chipsy, sladká kukuřičná kaše, sladké kakaové mléko.

Když člověk dospěje, klidně začne používat tiskací písmo a psací písmo skoro nepoužívá. Ovšem díky tomu, že v dětství pomohlo psaní krasopisem vybudovat komunikační most mezi abstraktním centrem v mozku a motorickými diagramy, tak takový dospělý jedinec dokáže řešit komplexní úlohy a podrobně je popisovat. Takový člověk umí tedy řešit a popsat komplexní problém. Lidé bez této schopnosti tak jsou neschopni vyjádřit písemně souvislý text a řešení komplexních problémů je pro ně velmi obtížné. Protože komplexní úloha vyžaduje obrovskou spolupráci abstraktního myšlení a motorických diagramů, aby byl člověk schopen problém rozfázovat na papír nebo do počítače, analyzovat ho a navrhnout řešení.

Minimálně však vidíte, že proces zjednodušování a degenerace zaplavuje západní civilizaci a je na nás, abychom se tomuto bránili všemi prostředky. Dítěti patří do ruky barvičky, pero, propiska, papír a ve škole, minimálně na prvním stupni, psaní psacím písmem. Podsouvání obrázků dětem, které ve škole uvidí na tabletech, klikání na písmena na tabletu, je cestou do pekel.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Převzato z webu Aeronet.cz

 

Dodatek.

K těmto vyjmenovaným trendům můžeme připočítat fakt, že do pedagogických rolí jsou připuštěni, a dokonce v nich často i ponecháni, jedinci, kteří již sami vykazují všechny znaky naprosté degenerace, viz příklad vysokoškolského pedagoga Milana Kohouta. Zde je ukázka jeho životních postojů, ke kterým povede své žáky:

Pan Kohout se sám pochlubil na svém facebookovém profilu svou aktivitou: zveřejnil své fotografie, na kterých do svěcené vody v polském kostele vylévá své sperma. Dle svých slov Kohout chtěl, aby se jeho militantní ateismus, který podle něho má v genech, a tedy i ve spermatu, vsákl do kůže tamních věřících a rovněž z nich udělal ateisty./Parlamentní listy/


 1. Výuka matematiky v 50. letech
  Dřevorubec prodá náklad dřeva za 100 dolarů.
  Náklady na produkci jsou 4/5 ceny.
  Jaký je jeho zisk?
  2. Výuka matematiky v 70. letech
  Dřevorubec prodá náklad dřeva za 100 dolarů.
  Náklady na produkci jsou 4/5 ceny neboli 80 dolarů.
  Jaký je jeho zisk?
  3. Výuka matematiky v 80. letech
  Dřevorubec prodá náklad dřeva za 100 dolarů.
  Náklady na produkci jsou 80 dolarů.
  Docílil zisku?
  Ano nebo Ne
  4. Výuka matematiky v 90. letech
  Dřevorubec prodá náklad dřeva za 100 dolarů.
  Náklady na produkci jsou 80 dolarů a jeho zisk je 20 dolarů.
  Vaše zadání: Podtrhněte číslo 20.
  5. Výuka matematiky po roce 2000
  Dřevorubec porazí krásný les, protože je sobecký, bezohledný a nezajímá ho ochrana životního prostředí zvířat ani ochrana našich lesů.
  Činí tak proto, aby dosáhl zisku 20 dolarů.
  Co si myslíte o tomto způsobu obživy?
  Námět na celotřídní diskusi po odpovědi na tuto otázku:
  Jak se cití ptáci a veverky, když dřevorubec podřezává jejich domovy?
  (Žádná odpověď není špatná, neobávejte se ale svobodně vyjádřit své pocity, tedy hněv, rozhořčení, pocit méněcennosti, bezmoci atd.)
  Pokud budete po skončení zkoušky potřebovat akční poradu, jsou vám k dispozici poradci, kteří vám pomohou se přizpůsobit zpět do reálného světa.
  6. Výuka matematiky v roce 2050
  باهن نم داولراك عيبت وريشتاه فيك .ًارالود 80 وه جاتنإلا ةفلكت .رالود 100 ؟ملو لاملا   نمريثك

Převzato z webu Neviditelný pes