C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Svatý Václav svolává Čechy

Pokud se dokážete poznést nad amatérské provedení, roztřesenou kameru a aranžmá nadšených amatérů – pak k Vám může promluvit ušlechtilá myšlenka, výzva hovořící k podstatě Českého národa. Budete-li skutečně nezaujatí, pak snad osloví Vaše srdce hlas z minulosti národa, který volá k probuzení pojmů, dnes tak málo pochopených: vlast, národ, tradice, kořeny…a DOMOV.

Jsem přesvědčen, že bychom měli, a to všemi myslitelnými slušnými prostředky, začít resuscitaci těchto málem již pohřbených pojmů, oživit je, vzkřísit a předat je mládeži, než zapomenou, nebo ani nepoznají čího národa jsou dětmi.

I když je tento počin amatérský, přesto i on je smysluplným kamínkem v mozaice cesty vedoucí k oživení národa.