C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Dobrý politik

Neznám pana Fica, ale jeho veřejný projev na mne působí, jako projev, ani tak politika, protože toto slovo je velmi zprofanované, ale spíše jako člověka, který slouží svému národu. Posuďte sami.

Pokud snad odkaz nebude fungovat – je to zvláštní ,,náhoda“, protože mluví na rovinu.

Odkaz