C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Smrt není opakem života

Video

Eckhart Tolle: Smrt není opakem života

se zamýšlí nad zásadní otázkou širší existence ,,člověka“. Je tento člověk jen tělem, které jej nese životem a stárne, nebo je snad myslí, která toto tělo přechodně obývá? Lze na to najít odpověď, lze to nějak vypozorovat?

Video převzato se souhlasem jeho poskytovatele na webu  seberizeni