C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Aktuální videa a články hledejte v sekci Blog, poslední příspěvky jsou vždy na této stránce až dole.

Odkazy na zdrojové informační weby jsou zde

Články autora webu

A máme další kolo voleb...

Protože nestačí zvítězit, ale je nutné vítězství zopakovat. Zvláštní, že ve sportu stačí jedno...

Nenávist stříká z každé zprávy, lidé se rozdělují nejen ve státě, ale i v rodinách. Je nutné pochopit, že toto není boj o Drahoše, nebo Zemana. Vlastně to ani není boj o směřování ,,na východ", nebo ,,na západ". Jde o mnohem větší věci. Jde o zničení ČR, o zánik Českého národa, o likvidaci bílé rasy, o zničení všeho normálního, jako je rodina, výchova vlastních dětí rodiči a ne státem a další doslova životní otázky. Nenechme se tedy ohlupit, že se bojuje o spanilého, nebo opotřebovaného prezidenta... Bojuje se o naše životy, o životy a budoucnost našich dětí o existenci Českého národa. Proto, prosím, překonejte nechuť, lhostejnost, lenost, nebo antipatie. Jsme ve válce a v ní jde vše stranou, zbývá jen PŘEŽÍT. A jen Český prezident hájí Český stát a národ. Euro prezident hájí EU a všechny její ,,nápady". Každý z nás má odpovědnost nejen za sebe a svou rodinu, ale i za národ Český, v němž se narodil a má v něm své kořeny, i když si to třeba plně neuvědomuje.

Buďme odvážní, hrdí a nenechme se zmást a zastrašit cizáky v českých tělech. ZF

Budoucí prezidenti ČR - dva v jednom - pan Drahokalousek

A zase máme volby...

 

Tak už tu opět máme volby prezidenta… Při minulých jsme tu diskutovali a vyměňovali si názory jestli pana Zemana, nebo pana Schwarzenberga.

Situace se od té doby dramaticky změnila.

Relativně ,,krásná, klidná doba" ,,tehdy", byla vystřídána dobou plnou atentátů, násilí, multikulturních tlaků EU, vyhrožování, zastrašování, výčitek umělců, inteligentů, rozdělením národa na ,,ušlechtilé a chytré", kteří ,,jdou s dobou" a ,,hloupou lůzu, která nechápe pokrok a je sobecká" a proto nechce otevřít hranice pro všechny potřebné…

Národ zcela jistě nerozdělil přímo prezident, ani parlament, ani politici, i když si pochopitelně každý hraje své různé hry a má tak podíl na mnohém. Kdyby nebylo takových věcí, jako jsou atentáty a násilí konané Muslimy, velmi často přímo z řad těch, které nám vnucují vyznavači Temného slunce, kdyby nebylo homosexuální propagace a jejich nechutných průvodů po Praze, kdyby nebyla snaha převychovávat děti ve školách i školkách ,,neziskovými" k lásce k Islámu, homosexualitě a onanii, kdyby nebylo výhružek EU a politiků, kteří to všechno schvalují, kdyby se sále v médiích nelhalo a TAM se nerozdmýchávala nenávist…pak by k žádnému rozdělení národa nedocházelo. Stačilo by přestat lhát, přestat manipulovat obyvatele, přestat uměle vytvářet spory a nenávist tam, kdy by nebyla…a bylo by mnohem lépe.

Jeden prezident pochopitelně toto vše nezmění tím, ani oním směrem, ale je to osoba, která stojí v popředí a proto do jisté míry představuje ,,obraz národa".

Když bychom to vzali doslova, pak je jistě důležité, aby ten obraz národa byl ,,co nejlepší". Zbývá se tedy zamyslet, co to slovo ,,nejlepší" znamená. Ve Francii si zvolili elegána, pro kterého je jeho vlastní ,,obraz" jistě velmi důležitý, když dává astronomické částky za péči o svůj vzhled. Takže ano, zevní obrázek Francie, reprezentovaný její ikonou, je líbivý. Pomůže to ale nějak obyvatelům této země? Snad několika, kteří se mu starají u make-up, nebo o nákladné oblečení a mají z toho výdělek. Běžnému občanovi nijak v jeho životě nepomůže, jestli prezident vypadá jako elegán, nebo jako pobuda. A současně, při pohledu zvenčí, tedy, jak ostatní státy hodnotí národ, podle image prezidenta se zdá, že je taky úplně jedno, jak vypadá. Představitelka Německa jistě není žádná manekýna, a přesto Německo řídí celou EU, naopak vysportovaný Putin, který dbá na své elegantní vystupování, neustále hlásá, že nechce boj a konfrontaci, ale spolupráci, na nikoho nevypouští slova nenávisti…přesto je všemi neustále kritizován, pomlouván a nenáviděn. Přitom je mu neustále vyčítáno to, co nikdo neumí věcně a fakticky prokázat, ale nikomu ta nevěcnost už ani nevadí.

Z toho vyplývá, že elegantní a slušně vystupující prezident stejně nestačí, aby byl národ jinými uznán, nebo alespoň ve slušnosti tolerován. Elegantní a slušně vystupující prezident také nijak nepomůže svému národu, je jen vývěsní tabulí, která se někomu venku líbí, jiný na ni plivá - pro občana je to však bez užitku.

Co je tedy DŮLEŽITÉ pro občana? Tedy ne pro nějaký jeho soupis všelijakých osobních přání a výstřelků pro svou závislost, koníčky, apod. Ale pro jeho skutečnou NEZBYTNOU ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ POTŘEBU.

Zjednodušeně

Zajištění klidného rozvoje osobnosti člověka a podporu jeho spravedlivého ohodnocení. Prostor a právo pro vlastní rozhodování. Ochrana pojmů národ, rodina, pohlaví, ,,normálnost" bez moderních zvrhlostí. Ochrana národa a státu před moderními úchylnostmi, před pohlcením státu do politicko-mocenských uskupení, atd.

Zjednodušeně řečeno, očekávám, že hlavní představitel bude PŘEDEVŠÍM HÁJIT ZÁJMY ČESKÉHO OBČANA. A tím hlavním zájmem je jeho ochrana před vnějším i vnitřním nepřítelem. To je priorita. Jak bude vypadat, zcela ustupuje prvotnímu kritériu. Když by vypadal, jak chudák mladší pan Klaus, ale přitom bojoval dovnitř i ven za občana ČR, pak mi to nebude vadit ani v nejmenším. A že by se nad tím někdo ošklíbal, by mi bylo zcela lhostejné, vypovídá to jen o charakteru posměváčka.

Jak se bude chovat. To už pochopitelně není ,,jedno" a má to své hranice. Pokud by však hájil národ a bojoval za občany svého národa, dalo by se mu mnohé ,,odpustit", pokud by to nepřesáhlo určitou mez. Bývalý prezident pan Havel byl představen světu jako ideál všech ctností, myslitel, filozof, mírotvorce a člověk nejvyšších morálních a mravních hodnot…a tak jsme jej i brali. Dnes vyplouvají zcela opačná fakta na světlo, včetně ,,posvěcení bombardování dětí a civilního obyvatelstva v Jugoslávii". A tady je právě ten rozhodující hodnotící prvek. To, že nosil krátké kalhoty, ráčkoval, snad se i opíjel a vedl ne právě počestné vztahy, je možné tolerovat a brát to, že to je ,,jeho problém". Ale to, že nerozuměl řízení státu, zapojil nás do válečné organizace NATO, spojil nás s USA a jejich agresivním směrováním vůči světu, to už má dopady na stát i na jednotlivce.

Když si potom vezmu stávající kandidáty na prezidenta a roztřídím je nejprve podle toho, jestli přinesou národu bezpečí, nebo zničující spojení s destrukčními metodami tohoto světa, hlavně EU, pak mi rázem drtivá většina okamžitě vypadne.

NIKDO Z NICH NESPLNÍ všechna ideální OČEKÁVÁNÍ, ale někteří JDOU PŘÍMO PROTI NIM.

Z těch, kteří se alespoň snaží hájit národ před vymazáním jeho historické podstaty, tím, že se překryje velkým množstvím muslimů s jejich požadavkem na prosazení Islámu, mi po vytřídění zbývají jen dva - stávající prezident Zeman a pan Petr Hanig.

A můžeme si ještě rozhodování zjednodušit jedním prostým a základním kriteriem. Půjde-li vše podle plánů EU, přestanou současné národy existovat, budou pohlceny jakousi Eurofederací a ta zase Islámem, takže vznikne Islámský stát s promíchaným obyvatelstvem, plný nepokojů, útlaků, násilí a strachu. Pokud se nebudeme intenzivně bránit těmto šíleným nápadům, jsou všechna ostatní kriteria zbytečná, protože už jich nebude.

Proto je pro nás NEJDŮLEŽITĚJŠÍM KRITERIEM KAŽDÉHO ŘÍDÍCÍHO ČLOVĚKA jeho postoj k této otázce. Chce-li otevírat hranice, nebo hledat v tomto kompromisy, je pro budoucnost národa, ale i občana, a to jak materialistu, tak duchovně směřujícího, VELKOU HROZBOU.

Nezapomeňte na to, až půjdete, nebo nepůjdete k volbám. Co Vám a Vašim dětem pomůže elegán, inteligent, člen nějaké kavárny, když Vaše dcera a manželka se bude bát vyjít ven a Vás vyhodí z práce proto, že si to dovolíte jen říci na hlas... Ovšem je pravda, že si budete moci, schováni ve sklepě, oddechnout, že Vás nikdo netáhne ,,na Východ" a že jste pevně a věrně zakotveni v ,,evropských hodnotách"...Hurááá

 

Nový rok 2018

 

Do nového roku by měl člověk vstupovat s nějakým dobrým předsevzetím…

Je dobré skončit s nějakým tím zlozvykem, nebo se naučit nějaké nové dovednosti, najít si lásku, udělat něco dobrého pro své blízké i vzdálené, pro přírodu.

Doba je těžká…a lehčí ani nebude. Proto musí být naše předsevzetí smělejší, abychom se v té těžké době dokázali zachovat.

Mysleme tedy obsáhleji, nebojme se dát si větší cíle a zahrnout do svých plánů víc, než jen rodinu. Doba žádá smělost, otevřenou mysl a odvahu ke spolupráci, protože sám se člověk nemůže postavit světu, který nabral, zcela zjevně, špatný směr do černé díry…

Proto odložme všechny spory a sjednoťme se v duchu v boji za zachování Řádu světa, který je zde od nepaměti, ale moderní šílenci jej považují za překonaný. Pro ně je ,,člověk a jeho přání" víc než vesmír a proto si může rozhodovat o všem. Tento blud nás zcela jistě zničí a je na každém z nás, abychom se postavili těmto šílencům a nedopustili, aby jejich pomatené ideologie zničily svět i nás.

Bojujme za vlast, národ, rodinu, muže a ženu, výchovu dětí k Božímu řádu. Bojujme všude, kde se naskytne příležitost - kdo ví, kolik nám jich osud ještě nadělí. Nepřejděme nevšímavě žádnou možnost, jak podepřít a hájit tyto hodnoty. Dnes je to na nás, my už ,,víme" a tím i ,,musíme".

Vstupme do nového roku jako odvážní a hrdí bojovníci a ochránci osvědčeného řádu a pořádku. Kdo za něj není ochoten bojovat, ten se stane spolupachatelem zkázy nejen sebe, nejen svých blízkých, nejen svého národa, ale lidstva jako druhu…

A nebude pak návratu z trosek světa…to si vezměme jako memento na cestu Novým rokem 2018…

Přeji Vám, ať zvládnete proplout vší tou manipulací, lží a touhou po sebezničení s nadhledem a svobodným srdcem. Nepodlehněte zlobě a nenávisti, stůjte nad tím hnusem s pohledem obráceným vzhůru, odkud vždy svítilo slunce, přicházel životodárný déšť a nenechte se otrávit chrobáky, kteří si valí své kuličky zdánlivého dobra do svých přízemních nor…

 

DOBRÝ ROK 2018 –ZF-

 

POZOR NA PŘEDVÁNOČNÍ SHON

VÁNOCE JSOU SVÁTKY DUCHA A NE BŘUCHA/slangové, místní označení vyklenuté břišní oblasti na většinou mužském trupu/to není nic proti rovnosti pohlaví, žena může mít také vyklenuto, protože obě pohlaví jsou rovná, nebo snad jen si rovna? Korektnost mi brání v pochopení, omlouvám se./.

Není to ani maraton za předměty, ani soutěž, kdo utratí víc, ten vyhrává.

Tento ,,černý humor" /pozor to není rasismus a není to žádná narážka na rasu a menšiny, je to jen vžité pořekadlo, asi z doby, kdy se u nás těžilo černé uhlí.../, budiž varováním a ne inspirací.

Ale pár typů na pěkný ,,dáreček" tam najít lze...

VOLBY

Tak volby jsou za námi.

Národ rozhodl, jak se říká ,,HODIL SI KOBLIHOU". Kolik mu asi padlo? Uvidíme paní, uvidíme...ještě se pobavíme.

 

A povedlo se...

Problém dnešního člověka v grafické zkratce...


Motto:

Život dává příležitosti ke zmoudření, ale bere falešné iluze.


 ŽIVOT.

   Přesto, že jej žijeme, nebo si aspoň myslíme, že ŽIJEME, je pro nás život vlastně záhadou. Nekonečný sled různých náhod a okolností řídí běh našich dnů. Pro někoho šťastně, pro jiného méně šťastně. Není to zvláštní?

   Nestojí to za úvahu i pozorování? Čím to je, že se to děje právě takto? A má člověk možnost to nějak ovlivnit? Může měnit svůj život i když se zdá, že jej Štěstí opustilo a sedlo si na někoho jiného?


   NADĚJE.

   Člověk potřebuje Naději, bez ní by padnul pod tlakem světa velice rychle. Jenže je problém, co si pod tu naději přiřadit. Mít naději v politicích se jistě nevyplácí, politici nemají stálost, ale naděje musí mít stálost, jinak se jí nedá věřit. Mít naději v lidech, to je taky ošidné. Lidé jsou proměnliví. Jednak podléhají vlivům zvenčí – někdo je navede, dá jim falešné informace, pomluví Vaši osobu, nebo prostě změní názor. Kdo chvíli stál - už stojí opodál. Vše je v pohybu, ale člověk potřebuje něco stálého, co bude platit nejen dnes, ale i zítra a pozítří. Na nekonečných změnách, nestálosti pravidel se nedá stavět, pak člověk raději žije jen ze dne na den. To ale nedává žádnou naději, žádnou budoucnost…

   Svět a lidské nápady jsou proměnlivé, proto je nutné sáhnou někam jinam, chce-li člověk mít i budoucnost, nejen vrtkavou přítomnost.

   V člověku samém existuje nějaká, řekněme ,,nesmrtelná“ hodnota, která nemusí být závislá na vrtkavosti světa. Tou hodnotou je jeho vnitřní osobnost, jeho ,,já“. Některými bývá nazývána egem/to nemá nic společného s egoismem, ale jen s individuální osobností/, jiní dokonce používají název duše…. A právě v tomto názvu, který je v lidstvu od nepaměti, je dnes velký rozpor. Mystici, okultisti a lid náboženský si tento pojem přivlastnili, používají tohoto názvu jako čehosi, co souvisí jen s jejich zvláštním kultem a pohledem na svět. Ve skutečnosti pojem ,,duše“ nemá nic společného s žádným náboženstvím, mysticismem, ani nějakou filozofií. Je to něco tak reálného, jako je třeba mozek, ale jiného ,,skupenství“, které svými smysly neumíme spatřovat.

   Pojem ,,svérázná, individuální osobnost člověka“ souvisí přímo se slovem ,,duše“ a ne s církevními naukami a pojmy. A jestli se člověku zdá ono slovo příliš mystické, náboženské, nebo jinak ,,podivné“, ať si je prostě nahradí pojmem ,,má osobnost“, nebo něčím jiným, pod čím bude chápat to nejvnitřnější v něm samém - prostě sebe sama…tedy to, co se v něm raduje, nebo pláče, je schopno soucitu, nebo i odporu k lži a podvodu – to dobré v něm, to, co touží po lásce, míru, svobodě – to je duše člověka, ať už si ji pojmenuje jakkoliv.

   Pokud člověk uvěří, že je v něm samém něco více, co přesahuje tento bláznivý svět, pak přichází naděje v lepší, hodnotnější život, naděje v další cestu, naděje v lepší společenské zřízení. To proto, že duše člověka směřuje vždy tam, kam to člověka vnitřně táhne, tedy k jeho ideálům. Když člověk touží po dobru, míru, lásce, jistě ho tam jeho duše dovede. Jestli to bude tady na Zemi, to záleží i na těch dalších duších a jejich přáních. Pokud to ale nebude možné tady, pak si duše určitě nejde cestu tam, kde to možné bude.

   Naslouchejme své duši a budeme vědět, co ve světě je správné a co jen vylhané. Bojujme taky o skutečné hodnoty – pravdu, morálku, lásku – protože to je ,,řeč duše“, to podporuje duši, oživuje ji to, probouzí a vytahuje ji to z příšeří, kam ji zahnal svět politiky, válek, lží, skepse.

   A když nám svět bude brát každou naději, pak ji hledejme ve své duši, jen ona zná jinou naději - Naději duše, rozumí jí a chce za ní jít - vyslyšme ji už konečně….

Všichni bychom chtěli být šťastní, a proto bychom chtěli umět řídit náš život tak, aby nám štěstí přinesl...

Dokážeme se změnit? Nebo se jen dokážeme zničit?

Tvorové na bázi uhlíku!

Nezměníte-li své jednání

Budete zcela zlikvidováni

a nahrazeni něčím užitečným!

Odpočet je možno zastavit jedině radikální změnou Vašeho chování.


Nový rok 2018 přichází...

Copak nám asi přinese? A co odnese? Asi nějaké ty ideály. Nejsme tupé ovce, které si ovčák vodí sem a tam a nakonec i na porážku. Staňme se konečně sebevědomými lidmi, kteří berou osud do svých rukou. Kdo nechce bojovat za svou svobodu, musí se stát otrokem! Chcete být otroky? Ne? Tak bojujme za zachování hodnot, které člověku dají budoucnost. Pokud si necháme vzít vlastní rozhodování, rodiny, národ, pojem muž a žena, pak končíme i s pojmy člověk a začíná platit - otrok, nástroj, hlupák...

...náš čas stále odtikává a jednou nastane okamžik, kdy už nebude návratu

Datum odpočtu je jen symbolické, nemá znamenat nějaký konkrétní bod zlomu, v tom se přece nacházíme stále a vše je v pohybu. Chci tím jen naznačit, že my všichni se podílíme na budoucnosti světa, každý možná jen dobrou či špatnou myšlenkou, vyrovnaným postojem, nebo výbuchem vzteku...všechno se počítá na těchto pomyslných hodinách světa.


  SVOBODA.

   V roce 2020 se ptá dospívající syn svého otce: ,,…A tati, co BYLA ta svoboda?“ Otec, mladý muž se zarazí, rád by synovi podal správnou odpověď, ale nějak si nemůže vzpomenout. Ví, že to slovo používal kdysi jeho otec, ale nějak se mu nevybavuje, co to vlastně znamenalo. Ale náhle si vzpomene? Jaká úleva, nerad by před synem vypadal jako hlupák: ,,Ano, to vím docela dobře. Svoboda se jmenoval jeden generál v té době, o které se učíte ve škole. To byla doba, kdy lidé byli ještě sobci, mysleli jen na sebe, měli dokonce různá náboženství, různé názory a nebyli dost lidští…“

   Možná Vám to připadá jako přehnaná vize, ale bez ohledu na všechny vnější faktory se dnes opravdu bojuje o zachování samotného principu pojmu SVOBODA. Pojem svoboda je zakořeněn v každém člověku a každý jej dokáže nějak vnímat. Ale vnějšími manipulacemi, výchovou, vytrvalým mediálním a společenským tlakem lze obsah pojmu pokřivit. Člověk pak sice stále touží po svobodě, ale již nechápe, co ten pojem znamená, proto může být dokonce přesvědčen, že svoboda znamená jeho dobrovolné znásilnění. Je to podobné tzv. Stockholmskému syndromu, kdy oběť svého trýznitele už chápe jako osobu spřízněnou a uznávanou. Svoboda zákonitě souvisí s dalšími pojmy – především jsou to pojmy SPRAVEDLNOST a ŘÁD. Kde neexistuje spravedlivý řád, který vymezuje všem stejná práva a povinnosti, tam prostě nemůže ani vznikat pojem svobody. Člověk, který ztratí vnitřní spojení s těmito správně vnímanými pojmy, ztratí oporu své vlastní osobnosti ve světě. Buď se stává zcela nesamostatným otupělým nástrojem druhých, nebo rebelem proti všemu, co pociťuje jako vlastní spoutání. Takový postoj jej dovede k násilnému odporu, není-li jiná možnost. V případě potlačování svobody v národě, dochází u obou projevů k degradaci hodnoty celého národa, stane buď tupým zdegenerovaným národem, nebo v něm propukne násilí, které se manifestuje do formování bojových skupin. Tupý národ postupně zdegeneruje a přestává být skutečným národem, ale jen jakýmsi seskupením lidí na nějakém území. Odbojná varianta úpadku národa, který již nechápe správně pojem slova svoboda, vytváří mnohé násilné skupiny, které ale už nemají spojení se skutečnými pojmy spravedlnost a řád, proto bojují proti všemu a všem – vzniká občanská revoluce a krvavá vzpoura proti čemukoliv, nejen tedy proti těm, kdo proces vyvolali. Každý národ, ale i jeho občan, tedy MUSÍ bojovat o to, aby pojem SVOBODA nebyl vnitřními pochody v národě, ale ani vnějšími tlaky znevážen a pokřiven. Výsledkem tohoto znevážení je vždy zničení národa. Vnitřní rozklad bývá často podnícen, nebo přímo vyvolán vnějšími rozkladnými silami...

Zaujalo Vás to? Pak si to můžete dočíst v odkazu Témata k zamyšlení

KDO SPÍ V DEMOKRACII PROBUDÍ SE V DIKTATUŘE

Johann Wolfgang von Göte


Moudrost minulosti platí i v přítomnosti

CICERO v r.48 př.n.l. o postavení ve společnosti a přerozdělení moci

1 –   CHUDÝ = pracuje
2 -    BOHATÝ = jej využívá
3 –   VOJÁK = chrání oba dva
4 –   PLÁTCE DANĚ = platí všem třem
5 –   TULÁK = odpočívá za všechny čtyři
6 –   OCHMELKA = pije za všech pět
7 –   BANKÉŘ = okrádá všech šest
8 –   PRÁVNÍK = se pře se všemi sedmi
9 –   LÉKAŘ = zabíjí všech osm
10 – HROBNÍK = pohřbívá všech devět
11 – POLITIK = žije ze všech deseti

Změnilo se něco od té doby?   Buďme svoji! Přestaňme se řídit názory druhých, vždyť i odpovědnost máme za sebe, ne za druhé. Oni zase nemají odpovědost za to, že my je jen kopírujeme a necháme se nimi manipulovat.

   Buďme konečně každý sám sebou - jedinečnou, hodnotnou osobností. Se svými vlastními názory, životními postoji, kráčejme životem jako samostatní Lidé.


   Chtěl bych se na těchto stránkách zabývat vším možným, co souvisí se Životem, ať už člověka samého, nebo lidí kolem něj, světa a jeho souvislostí s námi.

Více si přečtěte v odkazu O tomto webu


ŽIVOT - hledání cesty, pozorování, přemýšlení, prožívání... a...pochopení


Poslední články na blogu - jsou z různých kategorií, vyberte si v odkazu Blog, co Vás skutečně zajímá

Široká škála různých RUBRIK v BLOGU, v této chvíli jsou to rubriky: Imigranti, Úvahy o lidstvu, Úvahy o životě a smrti, společnost, zdraví, humor...


 

Co vlastně budeme volit...

O.Lukáš - zamyšlení na prezidentskými volbami – veškerá legrace končí!!! NE, ne, milí přátelé! Tyto prezidentské volby…

celý článek

S Drahošem začne násun imigrantů, už se to chystá

aeronet.cz Investigativní bomba: Letiště Ruzyně a Správa uprchlických zařízení se potají chystají na 1. migrační vlnu v…

celý článek

Drahoš přítel pana Kalouska - volíte jedním hlasem oba

aeronet.cz Jiří Drahoš, který považuje občany za nesvéprávné, se podvolí nátlaku z Berlína. V roce 2015 podepsal…

celý článek

Proč Vás nevolím, pane Drahoši!

pravyprostor.cz Otevřený dopis: Proč Vás nevolím, pane Drahoši! VÁCLAV VLK Tak se nám po prvním kole prezidentské…

celý článek

Pozor, zlé věci se opakují

aeronet.cz Varování pro voliče v ČR: Aby se v České republice nestalo to samé jako v Rakousku…

celý článek

Prubířským kamenem je imigrace

protiproud.cz Dva kandidáti, dva světy: Drahoš žije jinde než Zeman. Prubířským kamenem je imigrace. Bude prezident hájit…

celý článek

Koho budou volit učitelé? Zde je pro ně typ

Něco pro pedagogický sbor/volte pana Drahoše a toto je vaše budoucnost Jmenuju se Honza. Jsem žákem 5.…

celý článek

Koho volit?

pravyprostor.cz Ve jménu demokracie jsou schopni nastolit totalitu Autor: Martin Kavka Kdo? Hlídači politické korektnosti, hlídači lidských…

celý článek

Ruská hrozba versus ta bruselská

pravyprostor.cz Ruská hrozba versus ta bruselská IN Druhé kolo prezidentských voleb bude nyní stavěno jako souboj o…

celý článek

Česká televize právě přestala být česká...

aeronet.cz Dnes definitivně skončila nezávislost České televize, to málo, co z ní zbývalo. Generální ředitel ČT Petr…

celý článek

Kdo volí Jiřího Drahoše, volí ve skutečnosti Miroslava Kalouska

aeronet.cz Odhalení natvrdo: Kdo volí Jiřího Drahoše, volí ve skutečnosti Miroslava Kalouska budoucím premiérem, volí Karla Schwarzenberga…

celý článek

Jeden za všechny, všichni za Zemana!!!!!

czechfreepress.cz Jeden za všechny, všichni za Zemana!!!!! Miroslav Suja Nadešel okamžik, kdy je třeba zapomenout na všechny…

celý článek

Hrozí ČR barevná revoluce?

czechfreepress.cz Hrozí ČR barevná revoluce? 1.část Miroslav Suja Jiří Malý, Aliance národních sil MAGIE BAREVNÉ REvOLUCE V…

celý článek

Do boje za svobodu!

O. Lukáš - zamyšlení nad prezidentskými volbami – veškerá legrace končí!!!    NE, ne, milí přátelé!  …

celý článek

Jak nejlépe vyrobit rasistu

pravyprostor.cz Nejlepší opice v džungli aneb jak aktivisté vyrábí "rasisty" Autor: Martin Kavka Také jste zaregistrovali poslední…

celý článek

Nevolte Zemana-doporučují muslimové

czechfreepress.cz Čeští muslimové vyzývají občany ČR: Nevolte Zemana za prezidenta! Miroslav Suja Na blogu známého protizemanovského týdeníku…

celý článek

Pozor na hubu!

czechfreepress.cz Pozor na hubu! - Czech Free Press Miroslav Suja Četl jsem dnes na internetu, že Zemana…

celý článek

Tohle nejsou volby, ale občanská "válka"

pravyprostor.cz Tohle nejsou volby, ale občanská "válka" Autor: Eva Svobodová EVA SVOBODOVÁ Volby už nějakou dobu neplní…

celý článek

Nechci za prezidenta euroháchu

novarepublika.cz Pokud vyhraje Zeman, bude to pro Brusel a Berlín signál, že náš národ se nepodvolí západnímu…

celý článek

Proč nemohu volit p. Drahoše

czechfreepress.cz Drahoš: vítač Sorose i muslimů, zastánce politické korektnosti a bojovník proti xenofobii Neomarxisté jásají nad postupem…

celý článek

Hraje se o hodně

czechfreepress.cz Filozof: Hraje se o hodně. Zeman reprezentuje ty, kteří se obávají o existenci národa i civilizace.…

celý článek

Odpověď Václava Klause pro ČT

klaus.cz Odpověď Václava Klause pro ČT po prvním kole prezidentské volby Kdybychom měli shrnout váš postoj k druhému…

celý článek

Útok ukrajinské feministky na Miloše Zemana

aeronet.cz Útok ukrajinské feministky na Miloše Zemana ve volební místnosti proběhl ve spolupráci s akreditovanými českými novináři…

celý článek

Vlastizrádci a poučení z dějin

pravyprostor.cz Co týden dal a Hampl napsal: Vlastizrádci a poučení z dějin PETR HAMPL Pondělí 8. ledna…

celý článek

Likvidace Zemana ve prospěch zahraničních zájmů

parlamentnilisty.cz Likvidace Zemana a posléze Babiše ve prospěch zahraničních zájmů. Drahoš mezi řádky otevřeně říká, o co…

celý článek

Na Zemana můžeme být hrdí

parlamentnilisty.cz Čech žijící v Paříži: Na Zemana můžeme být hrdí. Ve Francii počet muslimů narůstá a schyluje…

celý článek

Volba prezidenta není volba MISS

pravyprostor.cz Volba prezidenta není volba MISS KAREL POHNER Volíme si kapitána lodi, který má loď vést mezi…

celý článek

Proč volím Zemana

pravyprostor.cz Proč volím Zemana | Pravý prostor Přestože jsem na podzim nezvolil Babiše, ani Okamuru, natož KSČM?…

celý článek

Život nebo smrt

pravyprostor.cz Život nebo smrt - ve 2. kole prezidentské volby budu volit Miloše Zemana PAVEL OPL Důvodů,…

celý článek

Pan Drahoš má starost o útočnici na prezidenta-pravda a láska k agresorům-už jste ho volili-gratuluji

parlamentnilisty.cz Napadení prezidenta Zemana má pokračování. TOP 09 útok pochválila HNUS... Napadení prezidenta republiky Miloše Zemana u…

celý článek

Jak se vyrábí Zemanův volič

pravyprostor.cz Jak se vyrábí Zemanův volič LU LINA Dnes budu poprvé v životě volit Miloše Zemana. Zemanovým…

celý článek

Lidé už se probouzejí ze lži o pravdě a lásce

novarepublika.cz Lidé už se probudili ze lži o pravdě a lásce, za kterou se skrývalo rozkrádání a…

celý článek

Charakter některých kandidátů na prezidenta

novarepublika.cz Vekslák Horáček svým falešným videem s údajným rozhovorem s Milošem Zemanem jen potvrdil, jaká „podrazácká svině“,…

celý článek

Pozor VOLEBNÍ PODVODY UŽ BĚŽÍ!!!

aeronet.cz Skandál jen několik hodin před začátkem prezidentské volby! Michal Horáček šíří po internetu zfalšované video jeho…

celý článek

Zeman reprezentuje ty, kteří se obávají o existenci národa i civilizace

parlamentnilisty.cz Filozof: Hraje se o hodně. Zeman reprezentuje ty, kteří se obávají o existenci národa i civilizace.…

celý článek

Karel Gott volí Zemana

parlamentnilisty.cz Karel Gott se jednoznačně vyjádřil, koho bude volit za prezidenta Česká pěvecká legenda nejspíš stojí za…

celý článek

POZOR - FALEŠNÉ ZPRÁVY O VOLBÁCH!!! VAROVÁNÍ

parlamentnilisty.cz Zákeřný útok na voliče Miloše Zemana! Internetem i poštovními schránkami se šíří lživý návod k volbám…

celý článek

Volte ty, kteří nás nezničí

aeronet.cz PŘEMÝŠLEJTE, KOHO BUDETE VOLIT, ABY NÁM NEPŘINÁŠEL PRÁVĚ TOTO: Multikulti Sněhurka od Miroslava Donutila evidentně nestačila!…

celý článek

Hon na Zemana.

Run (hon) na Zemana. Je jisté, že run přijít musel, je to stejně nevyhnutelné jako dlouhá a…

celý článek

KAM NÁS DOVEDE PAN DRAHOŠ!!!

czechfreepress.cz NEOLIBERÁLNÍ FAŠISMUS MMF A VOLBA ZLOČINCE DO PREZIDENTSKÉHO KŘESLA. ROZEŠLETE CO NEJVÍCE LIDEM Neinformovaný občan ani…

celý článek

Celá naše rodina bude volit Miloše Zemana

parlamentnilisty.cz Obchodní zájmy podivných kreatur za štvanicí na Zemana... Marie Benešová otevřeně promluvila „Celá naše rodina bude…

celý článek

POCHOPTE O CO SE HRAJE!!!

protiproud.cz Kavárna opět v hysterickém opojení: Všichni proti Zemanovi! Volby jsou hrou o větší "sázky" než minule.…

celý článek

Sorosova televize

czechfreepress.cz Den, kdy Petr Hannig nachytal M. Veselovského při lži a pokrytectví Miroslav Suja Za prvé, Daniela…

celý článek

Chytrý volí Zemana

aeronet.cz Afghánský migrant ubodal v Německu 15-letou dívku kvůli roztržce v obchodě! Německá Antifa potom zaútočila na…

celý článek

Něco k volbám...

czechfreepress.cz Martin Koller vzpomíná na spolužáka Mirka... Miroslav Suja Dojat tímto náhlým Topolánkovým prozřením, nemohu jinak, než…

celý článek

Klíčová volba prezidenta ČR!

pravyprostor.cz Vítač, eurofanatik, nebo vlastenec? Naprosto klíčová volba prezidenta ČR! Autor: Pavel Opl Fanatička Merkelová nejen, že…

celý článek

Proč potřebujeme Zemana

novarepublika.cz Nová republika: Proč potřebujeme Zemana   Jaroslav Tichý 10. 1. 2018 Omlouvám se, že je zde…

celý článek

Volby na Větvi

parlamentnilisty.cz Ladislav Větvička: Teď je kritické období našich dějin, chystá se Mnichov II. Chci takovéhoto prezidenta... ROZHOVOR…

celý článek

Češi nemají mozky vymyté

parlamentnilisty.cz Jozef Banáš: Zeman by i ve stavu totální opilosti měl víc rozumu než celá pražská kavárna…

celý článek

Volby 2018

Volby prezidenta 2018   Tak už tu opět máme volby prezidenta… Při minulých jsme tu diskutovali a…

celý článek

Starší články najdete v odkazu BLOG