C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Aktuální videa a články hledejte v sekci Blog, poslední příspěvky jsou vždy na této stránce až dole.

Odkazy na zdrojové informační weby jsou zde

Články autora webu

Kdo neočekává od lidí a od doby nic, co mu nemohou dát, ten není nikdy nešťastný...


Motto:

Život dává příležitosti ke zmoudření, ale bere falešné iluze.


 ŽIVOT.

   Přesto, že jej žijeme, nebo si aspoň myslíme, že ŽIJEME, je pro nás život vlastně záhadou. Nekonečný sled různých náhod a okolností řídí běh našich dnů. Pro někoho šťastně, pro jiného méně šťastně. Není to zvláštní?

   Nestojí to za úvahu i pozorování? Čím to je, že se to děje právě takto? A má člověk možnost to nějak ovlivnit? Může měnit svůj život i když se zdá, že jej Štěstí opustilo a sedlo si na někoho jiného?


   NADĚJE.

   Člověk potřebuje Naději, bez ní by padnul pod tlakem světa velice rychle. Jenže je problém, co si pod tu naději přiřadit. Mít naději v politicích se jistě nevyplácí, politici nemají stálost, ale naděje musí mít stálost, jinak se jí nedá věřit. Mít naději v lidech, to je taky ošidné. Lidé jsou proměnliví. Jednak podléhají vlivům zvenčí – někdo je navede, dá jim falešné informace, pomluví Vaši osobu, nebo prostě změní názor. Kdo chvíli stál - už stojí opodál. Vše je v pohybu, ale člověk potřebuje něco stálého, co bude platit nejen dnes, ale i zítra a pozítří. Na nekonečných změnách, nestálosti pravidel se nedá stavět, pak člověk raději žije jen ze dne na den. To ale nedává žádnou naději, žádnou budoucnost…

   Svět a lidské nápady jsou proměnlivé, proto je nutné sáhnou někam jinam, chce-li člověk mít i budoucnost, nejen vrtkavou přítomnost.

   V člověku samém existuje nějaká, řekněme ,,nesmrtelná“ hodnota, která nemusí být závislá na vrtkavosti světa. Tou hodnotou je jeho vnitřní osobnost, jeho ,,já“. Některými bývá nazývána egem/to nemá nic společného s egoismem, ale jen s individuální osobností/, jiní dokonce používají název duše…. A právě v tomto názvu, který je v lidstvu od nepaměti, je dnes velký rozpor. Mystici, okultisti a lid náboženský si tento pojem přivlastnili, používají tohoto názvu jako čehosi, co souvisí jen s jejich zvláštním kultem a pohledem na svět. Ve skutečnosti pojem ,,duše“ nemá nic společného s žádným náboženstvím, mysticismem, ani nějakou filozofií. Je to něco tak reálného, jako je třeba mozek, ale jiného ,,skupenství“, které svými smysly neumíme spatřovat.

   Pojem ,,svérázná, individuální osobnost člověka“ souvisí přímo se slovem ,,duše“ a ne s církevními naukami a pojmy. A jestli se člověku zdá ono slovo příliš mystické, náboženské, nebo jinak ,,podivné“, ať si je prostě nahradí pojmem ,,má osobnost“, nebo něčím jiným, pod čím bude chápat to nejvnitřnější v něm samém - prostě sebe sama…tedy to, co se v něm raduje, nebo pláče, je schopno soucitu, nebo i odporu k lži a podvodu – to dobré v něm, to, co touží po lásce, míru, svobodě – to je duše člověka, ať už si ji pojmenuje jakkoliv.

   Pokud člověk uvěří, že je v něm samém něco více, co přesahuje tento bláznivý svět, pak přichází naděje v lepší, hodnotnější život, naděje v další cestu, naděje v lepší společenské zřízení. To proto, že duše člověka směřuje vždy tam, kam to člověka vnitřně táhne, tedy k jeho ideálům. Když člověk touží po dobru, míru, lásce, jistě ho tam jeho duše dovede. Jestli to bude tady na Zemi, to záleží i na těch dalších duších a jejich přáních. Pokud to ale nebude možné tady, pak si duše určitě nejde cestu tam, kde to možné bude.

   Naslouchejme své duši a budeme vědět, co ve světě je správné a co jen vylhané. Bojujme taky o skutečné hodnoty – pravdu, morálku, lásku – protože to je ,,řeč duše“, to podporuje duši, oživuje ji to, probouzí a vytahuje ji to z příšeří, kam ji zahnal svět politiky, válek, lží, skepse.

   A když nám svět bude brát každou naději, pak ji hledejme ve své duši, jen ona zná jinou naději - Naději duše, rozumí jí a chce za ní jít - vyslyšme ji už konečně….

Všichni bychom chtěli být šťastní, a proto bychom chtěli umět řídit náš život tak, aby nám štěstí přinesl...

Dokážeme se změnit? Nebo se jen dokážeme zničit?

Tvorové na bázi uhlíku!

Nezměníte-li své jednání

Budete zcela zlikvidováni a nahrazeni něčím užitečným!

Odpočet je možno zastavit jedině radikální změnou Vašeho chování.

Zdá se, že jsme dostali ještě trochu času...ale ten neúprosně mizí

Datum odpočtu je jen symbolické, nemá znamenat nějaký konkrétní bod zlomu, v tom se přece nacházíme stále a vše je v pohybu. Chci tím jen naznačit, že my všichni se podílíme na budoucnosti světa, každý možná jen dobrou či špatnou myšlenkou, vyrovnaným postojem, nebo výbuchem vzteku...všechno se počítá na těchto pomyslných hodinách světa.


  SVOBODA.

   V roce 2020 se ptá dospívající syn svého otce: ,,…A tati, co BYLA ta svoboda?“ Otec, mladý muž se zarazí, rád by synovi podal správnou odpověď, ale nějak si nemůže vzpomenout. Ví, že to slovo používal kdysi jeho otec, ale nějak se mu nevybavuje, co to vlastně znamenalo. Ale náhle si vzpomene? Jaká úleva, nerad by před synem vypadal jako hlupák: ,,Ano, to vím docela dobře. Svoboda se jmenoval jeden generál v té době, o které se učíte ve škole. To byla doba, kdy lidé byli ještě sobci, mysleli jen na sebe, měli dokonce různá náboženství, různé názory a nebyli dost lidští…“

   Možná Vám to připadá jako přehnaná vize, ale bez ohledu na všechny vnější faktory se dnes opravdu bojuje o zachování samotného principu pojmu SVOBODA. Pojem svoboda je zakořeněn v každém člověku a každý jej dokáže nějak vnímat. Ale vnějšími manipulacemi, výchovou, vytrvalým mediálním a společenským tlakem lze obsah pojmu pokřivit. Člověk pak sice stále touží po svobodě, ale již nechápe, co ten pojem znamená, proto může být dokonce přesvědčen, že svoboda znamená jeho dobrovolné znásilnění. Je to podobné tzv. Stockholmskému syndromu, kdy oběť svého trýznitele už chápe jako osobu spřízněnou a uznávanou. Svoboda zákonitě souvisí s dalšími pojmy – především jsou to pojmy SPRAVEDLNOST a ŘÁD. Kde neexistuje spravedlivý řád, který vymezuje všem stejná práva a povinnosti, tam prostě nemůže ani vznikat pojem svobody. Člověk, který ztratí vnitřní spojení s těmito správně vnímanými pojmy, ztratí oporu své vlastní osobnosti ve světě. Buď se stává zcela nesamostatným otupělým nástrojem druhých, nebo rebelem proti všemu, co pociťuje jako vlastní spoutání. Takový postoj jej dovede k násilnému odporu, není-li jiná možnost. V případě potlačování svobody v národě, dochází u obou projevů k degradaci hodnoty celého národa, stane buď tupým zdegenerovaným národem, nebo v něm propukne násilí, které se manifestuje do formování bojových skupin. Tupý národ postupně zdegeneruje a přestává být skutečným národem, ale jen jakýmsi seskupením lidí na nějakém území. Odbojná varianta úpadku národa, který již nechápe správně pojem slova svoboda, vytváří mnohé násilné skupiny, které ale už nemají spojení se skutečnými pojmy spravedlnost a řád, proto bojují proti všemu a všem – vzniká občanská revoluce a krvavá vzpoura proti čemukoliv, nejen tedy proti těm, kdo proces vyvolali. Každý národ, ale i jeho občan, tedy MUSÍ bojovat o to, aby pojem SVOBODA nebyl vnitřními pochody v národě, ale ani vnějšími tlaky znevážen a pokřiven. Výsledkem tohoto znevážení je vždy zničení národa. Vnitřní rozklad bývá často podnícen, nebo přímo vyvolán vnějšími rozkladnými silami...

Zaujalo Vás to? Pak si to můžete dočíst v odkazu Témata k zamyšlení

KDO SPÍ V DEMOKRACII PROBUDÍ SE V DIKTATUŘE

Johann Wolfgang von Göte


Moudrost minulosti platí i v přítomnosti

CICERO v r.48 př.n.l. o postavení ve společnosti a přerozdělení moci

1 –   CHUDÝ = pracuje
2 -    BOHATÝ = jej využívá
3 –   VOJÁK = chrání oba dva
4 –   PLÁTCE DANĚ = platí všem třem
5 –   TULÁK = odpočívá za všechny čtyři
6 –   OCHMELKA = pije za všech pět
7 –   BANKÉŘ = okrádá všech šest
8 –   PRÁVNÍK = se pře se všemi sedmi
9 –   LÉKAŘ = zabíjí všech osm
10 – HROBNÍK = pohřbívá všech devět
11 – POLITIK = žije ze všech deseti

Změnilo se něco od té doby?   Buďme svoji! Přestaňme se řídit názory druhých, vždyť i odpovědnost máme za sebe, ne za druhé. Oni zase nemají odpovědost za to, že my je jen kopírujeme a necháme se nimi manipulovat.

   Buďme konečně každý sám sebou - jedinečnou, hodnotnou osobností. Se svými vlastními názory, životními postoji, kráčejme životem jako samostatní Lidé.


   Chtěl bych se na těchto stránkách zabývat vším možným, co souvisí se Životem, ať už člověka samého, nebo lidí kolem něj, světa a jeho souvislostí s námi.

Více si přečtěte v odkazu O tomto webu


ŽIVOT - hledání cesty, pozorování, přemýšlení, prožívání... a...pochopení


Poslední články na blogu - jsou z různých kategorií, vyberte si v odkazu Blog, co Vás skutečně zajímá

Široká škála různých RUBRIK v BLOGU, v této chvíli jsou to rubriky: Imigranti, Úvahy o lidstvu, Úvahy o životě a smrti, společnost, zdraví, humor...


 

Pan Pjakin...

Nové náhledy pana Pjakina:

celý článek

Kam půjdeme?

pravyprostor.cz Česko a multikulturní globalizace | Pravý prostor MARTIN NOSEK Českou mediální scénu v  poslední době intenzivně…

celý článek

Jdi do eura taky ty...

pravyprostor.cz Pan Sobotka má smysl pro humor Bavorsko, rok 1923. Hitler se již cítí silný, je již…

celý článek

EU triumfuje

pravyprostor.cz Evropský parlament uzákonil Den zbytků TOMÁŠ HOUŠKA Prostě celá unie bude povinně šest dnů střádat zbytky…

celý článek

Už nás vaří...

aeronet.cz Češi nejsou Slované, vlastně mají arabský a „židovský“ původ a pokud ČR nezačne přijímat migranty, požene…

celý článek

Kdo chce jadernou válku? Už se na ni těšíme?

novarepublika.cz Jak porazit Rusko bez jaderné války? Geopolitická situace je mnohem horší než za Kubánské krize Vincent…

celý článek

Vyvoláme válku? Ať Slovan bije Slovana?

novarepublika.cz Nová republika: Konstatujeme: parlamentní demokracie se rozpadla NATO v Litvě 18.5.2016  Vážené poslankyně a poslanci,iniciativa Ne…

celý článek

Proč je to tak pěkné?

...já už vím, protože tam nejsou žádní lidé, ani jejich nápady....potěšte se s přírodou, s lidmi se…

celý článek

Osvobození 6

olomouc.idnes.cz Bydlím celý život v Olomouci - proto mne tento článek, tak jiný, než vše, co jsem…

celý článek

Škodí život ve lži?

nwoo.org Postpravdivý svět bez práce Autor: V. Podracký Když zmizí práce vytvářející hodnoty, omezí se styk s realitou…

celý článek

Nekonečný příběh?

pravyprostor.cz Žijeme v podivné době. Bere nám všem radost ze života JANA ZWYRTEK HAMPLOVÁ Je to jako…

celý článek

Osvobození 5

parlamentnilisty.cz Badatel: Němci vůči nám, Slovanům, necítí žádnou vinu. Rusů tu padlo 140 tisíc, Američanů jen 119.…

celý článek

Proč (ne)studovat

pravyprostor.cz Akademické bahno PETR ZÁVLADSKÝ/WM Dnes napsal na FCB Láďa Větva: „Zapalte Univerzitu Karlovu. Pokud produkuje cosik…

celý článek

O tej rouře veliké...

protiproud.parlamentnilisty.cz Islámský stát: Spojenec NATO? Roura, která tvoří dějiny. Válka uvnitř aliance? Putin šlápl USA na hračky.…

celý článek

Problém s dveřmi...

pravyprostor.cz Muslimský svět představuje permanentní uprchlickou krizi DANIEL GREENFIELD Zapomeňte na syrskou občanskou válku. I bez šíitů…

celý článek

Končíme?

hlavnespravy.sk Prečo je so Západom koniec? Názor inžiniera Ľudia sa často sporia o tom, ako je na…

celý článek

Osvobození 4

skrytapravda.cz ...umí si někdo představit totéž třeba v Terezíně? Z jiných zdrojů - s doplněním "Je to…

celý článek

Osvobození 3

skrytapravda.cz Připravuje se "moderní výklad dějin o osvobození Prahy" a "jak USA osvobodily Sovětský svaz"? Petr Pokorný…

celý článek

Osvobození 2

czechfreepress.cz Pochod Nesmrtelný pluk v Praze Miroslav Suja Pochod Nesmrtelný pluk se letos 8. května uskutečnil v…

celý článek

Osvobození

aeronet.cz Moskva 9. května 2017 – oslava porážky plánu „Barbarossa“. A Merkelová v Soči a plán „Barbarossa…

celý článek

Dvojí metr-základ ,,demokracie"

rukojmi.cz Krnáčová a Feri, štafle, kbelík, vápno a nástup! | Rukojmi.cz Jiřina Holotová Nehorázný vandalský útok na…

celý článek

Bude nukleární válka?

nwoo.org P.C.Roberts: Washington plánuje nukleární útok na Rusko a Čínu Autor: Lubomír Man 4-5 minut Řeči o…

celý článek

Válka v NATO?

aeronet.cz Právě vypukla válka uvnitř NATO? Pentagon poslal do Sýrie obrněnou techniku na ochranu Kurdů před Tureckem!…

celý článek

Neziskovky....

czechfreepress.cz „Nežádoucí nevládní organizace“ financují na ISIS napojené lodě pro přepravu uprchlíků do EU Zuccaro oznámil, že…

celý článek

Islám jako nástroj jiných sil?

czechfreepress.cz Islám - součást strategie Washingtonu Emil Kalabus Zní to naprosto neuvěřitelně, ale Islám by mohl být…

celý článek

Korea jinak

parlamentnilisty.cz Analytik předkládá zcela jiné informace o „strašlivé hrozbě“ z KLDR, než vám prý ukáže například ČT…

celý článek

Francie....

protiproud.parlamentnilisty.cz Otázky po prvním kole: Kdo znal výsledky ještě, než volby skončily? Je Le Penová součástí podvodu…

celý článek

Budoucnost je v dětech

czechfreepress.cz Satanizace českého národa začíná v mateřských školách Miroslav Suja 8-10 minut Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy…

celý článek

Nadšení nestačí

novarepublika.cz Nová republika: Případ Mariánského sloupu 4 minuty Stanislava Kučerová 25. 4. 2017  České národní listy Dr.…

celý článek

Média...a člověk

novarepublika.cz ​Média ČR ve světovém kontextu aneb Mediální koncept Aliance národních sil (ANS) 9-11 minut 24. 4.…

celý článek

Kam kráčíš Francie?

aeronet.cz Děsivý příběh Emmanuela Macrona: Bývalý zaměstnanec Rothschild Bank, absolvent a premiant školy pro výchovu elit, muž…

celý článek

Znalec islámu z Kanady hovoří

parlamentnilisty.cz Migrační krize byla plánována od konce světové války, muslimové jsou jen loutky. Monstrum Merkelová a ohavná…

celý článek

Kdo rozděluje společnost

pravyprostor.cz Neziskovka v akci, aneb Zpráva o nenávisti v Česku LUBOMÍR VYLÍČIL Tak prý nemáme rádi Romy…

celý článek

Co na situaci říká pan Pjakin

celý článek

Co na to říká pan Pjakin...

celý článek

První plody z EU

pravyprostor.cz Evropská unie rozhazuje miliony na nesmyslné blbosti! ZDROJ: Radek Rozvoral RADEK ROZVORAL Nikým nevolení úředníci Bruselu…

celý článek

Co Vy na to? Věřte nebo ne...

czechfreepress.cz Odtajnění západních dokumentů – pokud vám to neotevře oči, tak potom už nic Miroslav Suja Takže,…

celý článek

Nový Donald?

protiproud.parlamentnilisty.cz Recept na rozbušku Třetí světové: Přineste čokoládový koláč! Muž, který se vydává za prezidenta USA, musí…

celý článek

Nové přístupy? Lidem se líbí...

czechfreepress.cz Lidé tleskají Rusku za přístup k nelegálům, iDNES zemi líčí jako zdroj „tisíců džihádistů“ (VIDEO) Miroslav…

celý článek

Integrace - divné slovo

pravyprostor.cz Nikým nechtění, nikam nepatřící Administrace: Redakce on 17.4.2017.on 16.4.2017. MARTIN KAVKA V posledních letech se čas…

celý článek

Skrytá hrozba?

protiproud.parlamentnilisty.cz Ve stínu ostatních žhavých aktuálních událostí: Druhá a třetí migrační vlna před spuštěním. Milióny Ukrajinců bez…

celý článek

Chemie a skutečnost?

zvedavec.org Donald Trump je narušovatel mezinárodního práva Patrick Lang, plukovníku Patrick Lang, plukovníku 12.4.2017 Komentáře Témata: USA, Sýrie…

celý článek

Pochybnosti jsou na místě...

nwoo.org Švédští lékaři za lidská práva (SWEDHR): Video Bílých přileb, morbidní manipulace s mrtvými dětmi a inscenovaný…

celý článek

Chemie-Syrie

nwoo.org Profesor Postol z MTI: Syrský chemický útok je americký výmysl Jak na svém webu uvádí P.C.Roberts,…

celý článek

Vzpomínka na Velikonoce

Velikonoční dny můžeme jistě chápat různě, jako dny duchovní, jako dny jara, setkání s rodinou, nebo dokonce…

celý článek

Volby ve Francii

Copak na nás asi zase bude sehráno u tak důležitých voleb? Špatné obálky, nějaká vražda, nebo snad…

celý článek

Velikonoce dle normy EU

poděkování Pravému prostoru

celý článek

Veselé Velikonoce po muslimsku

ivcrn.cz Veselé Velikonoce po muslimsku aneb zkoušítete reformovat islám? Zemřete. – IVČRN.CZ admind Co se stane s těmi…

celý článek

Křesťané v Egyptě zrušili oslavy Velikonoc

ivcrn.cz Křesťané v Egyptě zrušili oslavy Velikonoc. Egypt už není jejich domovem. – IVČRN.CZ Tzimiskes Ke konci…

celý článek

EVROPA KONČÍ

czechfreepress.cz ALŽÍRSKÝ SPISOVATEL: EVROPA KONČÍ, ČEKÁ JI ISLÁMSKÁ DIKTATURA Miroslav Suja Jen ve Francii Sansal prodal více…

celý článek

Někdo to rád horké

zvedavec.org Někdo to rád horké Alexej Anpilogov Světová válka: Alexej Anpilogov 14.4.2017 Komentáře Témata: Severní Korea 812 slov…

celý článek

Jak vyřešit mírumilovně problémy s islámem?

pravyprostor.cz Jak na islám? Administrace: Redakce on 12.4.2017.on 11.4.2017. LUBOMÍR VYLÍČIL Ve Francii byla právě dokončena jedna…

celý článek

Přemýšlejte, pozorujte, poučte se-dokud to jde...

celý článek

Nelžete našim dětem

celý článek

Pyramidy po celém světě začaly vyzařovat paprsky...

Pyramidy po celém světě začaly vyzařovat paprsky do fotonového mračna Ačkoliv NASA informovala o podivném fotonovém oblaku,…

celý článek

Velikonoční pastýřský list

czechfreepress.cz Velikonoční pastýřský list – 2017 Miroslav Suja V roce 2015 radikální muslimové v Egyptě zajali několik mladých dělníků,…

celý článek

Velikonoce....

Velikonoce… Podle průzkumů prý už jen čvrtina našich obyvatel chápe Velikonoce jako duchovní děj. Mnohaletou snahu komunistů…

celý článek

Velký krok ke třetí světové válce? 10

prvopodstata.com Daily Mail smazal článek z roku 2013 o plánu USA organizovat chemický útok v Sýrii pomocí…

celý článek

Velký krok ke třetí světové válce? 9

outsidermedia.cz Jen mrtví se dočkají konce války Ať už jste doufali, že s nástupem Donalda Trumpa se…

celý článek

Velký krok ke třetí světové válce? 8

protiproud.parlamentnilisty.cz Terorismus: Komunikační prostředek 21. století. Jsou všichni politici idioti? Černé znamení Putinovi: Zrcadlo nám nastavovat nebudeš!…

celý článek

Velký krok ke třetí světové válce? 7

nwoo.org Mike Whitney: Hrozicí střet USA a Ruska Autor: Lubomír Man Trumpův raketový útok na šajratské letiště…

celý článek

Velký krok ke třetí světové válce? 6

parlamentnilisty.cz Nad čím jásáte, nechápe Martin Koller. Blíží se velká válka. Jaderná, v Evropě. Jestli ji přežijete,…

celý článek

Velký krok ke třetí světové válce? 5

nwoo.org P.C.Roberts: Trump se vzdal. Vzdá se i Putin? Autor: Lubomír Man Aktualita: Svým přepadem syrských leteckých…

celý článek

Velký krok ke třetí světové válce? 4

protiproud.parlamentnilisty.cz Chemická "černá labuť" z Idlíbu: Je útok amerických raket na Sýrii jen předehrou Velké války? Trump…

celý článek

Velký krok ke třetí světové válce? 3

aeronet.cz A je to venku! Důkazy a fotografie potvrdily, že chemický útok v Idlíbu byl zinscenovaný Bílými…

celý článek

Velký krok ke třetí světové válce? 2

Úder na Sýrii: Teroristé DAEŠ zahájili útok v provincii Homs 7. 4. 2017     zdroj Bojovníci teroristické skupiny…

celý článek

Velký krok ke třetí světové válce? 1

Trump pod smyšlenou záminkou poskytl masivní vojenskou podporu teroristům Napsal a přeložil ea24 7.4. 2017   Eurasia24…

celý článek

Hanba mužům

Hanba mužům, kterým žena vládne….tento historický výrok jsme se učili ve škole. Dnes se ovšem ve škole…

celý článek

Nové učební trendy

,,Nová doba" a ,,nový člověk" si žádají své. Ani školní výchova proto nesmí zůstat stát a musí…

celý článek

Časy se mění...

Časy se mění, morálka se mění, řeč se mění, názory se mění, proto je nutné sledovat ,,nové…

celý článek

Omluva za naivitu

Ve svých letech a po prožití ledasčehos už nejsem tak naivní, ale...zjišťuji, že ještě pořád na sobě…

celý článek

Situace v Rusku

czechfreepress.cz Putin prirovnal pokus o majdan v Rusku ku krvavej “arabskej jari” a prevratu na Ukrajine. Opozícia…

celý článek

Prošustrované Rusko

skrytapravda.cz Jak mocnou Ruskou říši během 150 roků prošustrovali za dolary Břetislav Olšer V době prodeje Aljašky,…

celý článek

Poslední zhasne...

skrytapravda.cz Skanzen Brusel ať si dělá, co chce. Evropská unie končí! My chceme za Velkou Británií! Petr…

celý článek

Zcela jiný pohled na nějaký děj...

Delší dobu probíhal médii sledovaný případ učitelky, která byla nařčena s podivných praktik při omývání svěřených dětí.…

celý článek

Migrační manifest nevládních organizací a jeho požadavky

Migrační manifest nevládních organizací pracujících s migranty v České republice 2015 Nevládní organizace už dávno projevují snahy řídit státy,…

celý článek

České vesnice prodané Arabům

Kvítkov, Modlany, Drahkov: české vesnice prodané Arabům Autor -svo- · Publikováno Únor 8, 2017 · Aktualizováno Únor…

celý článek

K zamyšlení o naší budoucnosti

Země bude zanedlouho zaplavená mimořádně rychlými vlnami kosmické energie, varuje proroctví Petr Konstantinov Deunov, známy ako Beins…

celý článek

Czexit...

czechfreepress.cz Hodím to prvnímu, kdo bude chtít Czexit. Miroslav Suja Historie se opakuje. Také mě potěšilo to…

celý článek

Neomarxistický multikulturalismus

pravyprostor.cz Neomarxistický multikulturalismus: Otázky a odpovědi Administrace: Redakce on 22.6.2015.on 20.6.2015. WM 22|06|2015 Diskutovat s multikulti levičáky…

celý článek

Nemoc zvaná XENOFILIE

pravyprostor.cz Nemoc zvaná XENOFILIE Administrace: Redakce on 5.9.2015.on 4.9.2015. SI 05|09|2015 Velká Čínská zeď, jeden z divů…

celý článek
Multikulti bariéra

Vepřová „nehoda“

pravyprostor.cz Vepřová „nehoda“ v německé školní jídelně aneb vítejte v muslimské Evropě Administrace: Redakce on 29.9.2013. OD:…

celý článek

Rasistické reklamy

pravyprostor.cz Rasistické reklamy: Která je „dobrá“ a která je „špatná“ Administrace: Redakce on 31.5.2016. BEO 31|05|2016 Nedávno…

celý článek

Hlavně pravdivě

pravyprostor.cz Případ ubitého plameňáka v ZOO: Místo rodičů dětských pachatelů se řeší strach z rasismu Administrace: Redakce…

celý článek

Inkluze...funguje, funguje?

pravyprostor.cz Inkluzivní vzdělávání způsobilo paralýzu výuky Zmatek v osnovách, žádné slíbené peníze, nastrčení administrativní pracovníci bez znalostí.…

celý článek

EU - kopie SSSR ?

Zvláštní porovnání metodik bývalého Sovětského svazu s dnešní metodou EU - velmi zajímavé.... http://cozivotdal.eu/wp-content/uploads/2017/03/eu_kopie_sssr.mp4

celý článek

Tomio Okamura - co říkáte na jeho názory?

parlamentnilisty.cz Smršť Tomia Okamury: Nadnárodní společnosti nás vyždímají do mrtě. Dělníci pracují za třetinové mzdy. Erdogan je…

celý článek

Pálení Koránu a křesťané

celý článek

Výr Šafendás!

pravyprostor.cz Výr Šafendás! LADISLAV VĚTVIČKA Nove zaklinadlo, kere jako prvni použila kancleřka (dejž ji panbuch pokoj a…

celý článek

Takto ničíme přírodu, jak se nám to asi vrátí?

Vždy, když budete chtít někde pohodit plast...vzpomeňte si na ně...

celý článek

Temné síly

zvedavec.org Ponerizace: Jak Americkou republiku převzaly politické kliky kriminálně šílených psychopatů Může být ponerologický „deep state“ někdy…

celý článek

Opožděně k MDŽ

skrytapravda.cz Feministky stárnou rychleji než ženy a maminky, naše milé ženy a maminky. Petr Pokorný Je zajímavé,…

celý článek

Tetováním k chronické otravě

czechfreepress.cz Daň za novou módu: tetováním k chronické otravě svého těla těžkými kovy Miroslav Suja Z jedné nedávno…

celý článek

Špehovat a špehovat

protiproud.parlamentnilisty.cz Uniklá data z CIA: Dobrá zpráva? Boj nemusí být prohraný. Odhaluje skandál slabost establishmentu? Co dělat,…

celý článek

Pro mír...

ac24.cz Přátelská jízda míru. Z Berlína přes Moskvu k mezinárodnímu porozumění AC24 Vytvořeno 15. 3. 2017 12:45…

celý článek

Kam kráčíš lidstvo?

pravyprostor.cz Bezpohlavní dětská postavička Tampón Toni učí chlapce jak správně menstruovat ZDROJ: Patrik Juda Kam až zajde…

celý článek

Fungují zákazy zbraní?

czechfreepress.cz Návrat III. Říše. Fungují zákazy zbraní? Miroslav Suja Emil Kalabus Obvyklá cesta do otroctví je, že…

celý článek

Nové technologie-příjemná cesta do pekla

protiproud.parlamentnilisty.cz Válka proti teroru druhé generace: Falešní mimozemšťané. Kterak se měl v Iráku zjevit americký bůh. Potřebujeme…

celý článek

Systém Chibiny

Systém Chibiny Jistě si vzpomenete na poměrně nedávný incident, který proběhl v Černém moři, kdy došlo ke…

celý článek

Osmý div světa?

Osmý div světa? Úžasné chrámy tajně vytesané pod zemí „paranormálním“ excentrikem Vnořené do úpatí Alp v severní…

celý článek

Kam kráčíš člověče - kam vede tvoje cesta?

Kam kráčíš člověče - kam vede tvoje cesta?   http://cozivotdal.eu/wp-content/uploads/2017/03/Paul-Joseph-Watson-odhaluje-multikulturní-agendu.mp4

celý článek

O odvaze a hrdosti

czechfreepress.cz Moldavský prezident zrušil vojenské cvičenia s USA a aktívne bráni svoju krajinu pred USA a NATO…

celý článek

Zcela zásadní otázka...

Člověk myslící a člověk vnímající si uvědomuje, že světem prochází velký boj a velké třídění. Zásadní otázka,…

celý článek

Co se v mládí nenaučíš....ve stáří si na to trpce vzpomeneš

zvedavec.org Staří mladým rozumí, opačně to neplatí Petr Bříza Petr Bříza 5.3.2017 Přišlo emailem Témata: Společnost 458 slov…

celý článek

Věřit a nevěřit

Převzato v plném znění z novinky.cz: v novinky.cz Hrál roli běžence. Úřady obelstil snadno pátek 3. března…

celý článek

Svobodné slovo do svobodného ducha

czechfreepress.cz Svobodné slovo do svobodného (d)ucha Dan Niel Tento Haškův citát se na první pohled může zdát…

celý článek

Dokonalý život zabíjí

czechfreepress.cz Dokonalý život zabíjí. Experiment na myších, který překvapil Miroslav Suja Experiment s kolonií zvířat začal zajímat…

celý článek
Pokyn z NATO

12.3. budeme slavit výročí vstupu do NATO....

czechfreepress.cz Několik poznámek k návrhu na vystoupení ČR z NATO Miroslav Suja Jaroslav Tichý, člen přípravného výboru…

celý článek

Inspirace ze Slovenska?

pravyprostor.cz Inspirace ze Slovenska?   Politicky nekorektně: Jak vyřešit „rómský“ problém za dva roky Administrace: Redakce on…

celý článek

Čárkový kód...a co Vy na to říkáte?

tadesco.cz Celá pravda o čárkovém kódu….. / napsal: tomáš marný / DOPORUČUJI! | tadesco.cz Autor tomáš marný…

celý článek

Přehled mešit a modliteben v ČR

ivcrn.cz Přehled mešit a modliteben v ČR k 25. únoru 2017 – IVČRN.CZ Tzimiskes Mapa ukazuje nám…

celý článek

Budoucnost?

pravyprostor.cz Navštívil jsem Mnichov a Drážďany, hovořil s místními: Jejich otřesné až neuvěřitelné zkušenosti s imigranty Administrace:…

celý článek

Ne základnám v ČR

czechfreepress.cz Ne základnám: Pozvánka k protestnímu petičnímu stánku před Poslaneckou sněmovnou proti projednávání změny čl.43 o armádě…

celý článek

Budoucnost národa Českého.

Budoucnost národa Českého. Když se podíváme na původní text, z něhož vzešla naše hymna, vidíme, že v ní…

celý článek

V.V. Pjakin ze dne 21.02.2017

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 21.02.2017

celý článek

Co nám v ČT24 jistě neřeknou

protiproud.parlamentnilisty.cz Španělská policie prohrává boj na hranicích EU: Tisíce migrantů se probíjejí do Evropy. Pátá kolona pochoduje…

celý článek

Něco o podpoře rodiny

outsidermedia.cz Nečekané třetí dítě: Výzva předsedovi vlády Tisková zpráva Hnutí Pro život ČR 23. února 2017 Hnutí…

celý článek

Priority...

pravyprostor.cz Radní naprosto zešíleli? Co řeší v Berlíně a ve Vídni? A co Praha? Administrace: Redakce on…

celý článek

Nezvyklý postoj německého politika

czechfreepress.cz Petr Bystroň nabízí jasný a jednoduchý scénář jak z přistěhovalecké apokalypsy Evropy ven Miroslav Suja Významný…

celý článek

Když se umění stane politikou

rukojmi.cz A Oscara dostává teplá černá káva ze Starbucks Patrik Juda Starbucks plánuje zaměstnat 10.000 muslimských uprchlíků.…

celý článek

Ziskuchtivé ,,neziskovky"

Markéta Šichtařová: Ziskuchtivé neziskovky. Svět se mění před očima Svět se mění před očima. Nic není, jak…

celý článek

Děsivá vize....

Tento článek či snad odhad budoucnosti od pana Kollera působí docela beznadějně. A to hlavně proto, že…

celý článek

Ať se vám dítě nestane tajně muslimem...

Na stránkách české muslimské obce skutečně najdete pokyn pro mladé, aby se tajně stali muslimy, aby to…

celý článek

Genderové šílenství

czechfreepress.cz Genderové šílenství. Jak oslovovat, abychom nikoho neurazili. Miroslav Suja Emil Kalabus Podle řeckokatolického kněze, psychiatra a…

celý článek

Začlenění české armády pod velení Bundeswehru

Politik ANO začlení část české armády pod přímé velení Bundeswehru! - Plíživá okupace České republiky pokračuje Maru…

celý článek

O bezpečnosti státu

Nebezpečné letiště v ČR Bohumil Svoboda 16. 2. 2017 Zamyšlení emeritního prorektora Vysoké školy letecké ke specifickému…

celý článek

Cena člověka

Hodnota člověka Ač to tak nevypadá a vládci světa i politici se nás snaží přesvědčit o opaku…

celý článek

Fukušima žije

zvedavec.org Fukušima žije Mike Adams   Jsou chvíle, kdy jsem přesvědčen, že lidstvo je sebevražednou sektou úplných…

celý článek

Jen 20% lidí v Evropě souhlasí s migrační politikou EU

aeronet.cz Jen 20% lidí v Evropě souhlasí s migrační politikou EU. Bruselu hrozí v roce 2017 kompletní…

celý článek

Sny o Trumpovi

zvedavec.org Sny o Trumpovi versus realita o Trumpovi – ještě je dovoleno doufat! The Saker The Saker…

celý článek

Potrat…

Potrat… K napsání této úvahy mne dovedl článek o ženě, která léta bojovala za propagaci interrupce, dokonce před…

celý článek

Mezinárodní den heterosexuálního bílého muže

pravyprostor.cz Co týden dal a Hampl napsal: Mezinárodní den heterosexuálního bílého muže se blíží Administrace: Redakce on…

celý článek

Nekriminalizujme, obdivujme

pravyprostor.cz Nekriminalizujme, obdivujme JAKUB SEE Co podnikatel/živnostník, to zloděj nebo aspoň podezřelý, snaží se politici s plnou podporou…

celý článek

Inzerát pravicového voliče

pravyprostor.cz Inzerát pravicového voliče ZDROJ: Radka Johnová Pravicový volič ze střední třídy hledá volitelnou politickou stranu pro…

celý článek

Budoucnost?

Docela zajímavý článek, vyvolávající mnohé další otázky. Líbí se Vám budoucnost, kterou plánuje autor článku? Přiznám se...mně…

celý článek

Bašár Asad chce zásadně pomoci Evropě

Bašár Asad chce zásadně pomoci Evropě. Média mlčí...„Mojí odpovědností je obnovení stability a přivést uprchlíky zpět do…

celý článek

S poděkováním...

S poděkováním Pravému prostoru - trochu jeho humoru:

celý článek

Jsem žena a nestydím se za to, vy snad ano?

pravyprostor.cz Tak aby bylo jasné, co mám pod sukní: Jsem ženská. ZDROJ: Markéta Šichtařová Když jsem tu…

celý článek

Loutky světovládců

czechfreepress.cz Loutky světovládců Miroslav Suja Následky cílených mediálních střel jsou špatná nálada, strach, agrese, hádky, nenávist, demonstrace,…

celý článek

Pravda o současné pop-kultuře

nwoo.org Paul Joseph Watson – Pravda o současné pop-kultuře Autor: Pan Šibenička Britský novinář a komentátor v…

celý článek

Slovensko proti exremismu

czechfreepress.cz Slovensko proti exremismu. Domnělost jako trestný čin, cenzura a výzvy k nahlašování. Miroslav Suja Lucie Kurilovská…

celý článek

EET: Komedie námestkyně Schillerové

pravyprostor.cz EET: Komedie námestkyně Schillerové Administrace: Redakce on 8.2.2017. RADOMIL BÁBEK V představení Tisková konference, tragikomedie o…

celý článek

Zajímavá úvaha

ac24.cz 4 mýty o přelidnění, které vás donutí přehodnotit současný systém AC24 Uber, největší světová taxi firma…

celý článek

Nový svět-nové postoje

Mocní tohoto světa se snaží vybudovat nový svět a nového člověka. Protože vše má být nové, měli…

celý článek

Nové profese pro Nového člověka

NOVÝ ČLOVĚK - cíl geoinženýrů i politiků. Ale není to jen o křížení ras/kterým se ovšem nesmí…

celý článek

Fukušima - konspirace, nebo reálná obava?

tadesco.cz Fukušima uvede svět do fatální katastrofy. Jsme krátce před ní????? Autor tomáš marný · 5.2.2017 Když…

celý článek

Smutné ohlédnutí

zvedavec.org Nemecko v predvečer roku 2017 Lin Dinh   Iba niektoré kultúrne tradície sú tak okúzľujúce, prekrásne…

celý článek

Vagíny na pochodu-třeste se!!!!

Po velkém úspěchu reklamy, kde paní rozmlouvá se svou vagínou o kvasinkové infekci, se tohoto tématu úspěšně…

celý článek

O Ukrajině trochu jinak

nwoo.org Rozhovor s Jaromírem Vaškem, předsedou společnosti přátel Luhanské a Doněcké lidové republiky o jeho poznatcích z…

celý článek

Humor

...z pravého prostoru - pro každého něco: Pro 40% menšinu: „Pane doktore, jste naše poslední záchrana! Je…

celý článek