C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Aktuální videa a články hledejte v sekci Blog, poslední příspěvky jsou vždy na této stránce až dole.

Odkazy na zdrojové informační weby jsou zde

Články autora webu

AKTUÁLNĚ - VOLBY

Nebuďte lhostejní a zajímejte se o volby! Je to skutečně důležité pro Váš život i pro životy Vašich blízkých.

Není jedno, jestli jdete volit, nebo ne, je to důležité a každý, naprosto každý, ať už jde, nebo nejde volit - rozhodne svým dílkem o utrpení této země, tohoto lidu, ale i Vašich milovaných.

Nejde o to, jestli bude máslo, nebo co bude levnější a dražší, nyní už jde o to, jestli budeme žít a umírat ve válce, žít ve strachu, zoufalství, apatii, nebo si ještě podržíme lidskou důstojnost.

Svět spěje k válce světové stejně rychle, jako k občanským válkám uvnitř národů. Vše morální a normální je ponižováno, znevěrohodněno a odhozeno, jako nemoderní. Moderní je být zvrhlý pitomý, sebevražedný, tupý a bez osobního názoru, bez vlastní osobnosti. O takové věci jde nyní a i o nich se rozhodne těmito volbami.  

Je Vám i toto jedno?

Pak neplačte nad hroby milovaných...

NEBUĎME OVCE! Ty jsou na vlnu, nebo na maso...Vy snad máte dobrou vlnu?

Problém dnešního člověka v grafické zkratce...


Motto:

Život dává příležitosti ke zmoudření, ale bere falešné iluze.


 ŽIVOT.

   Přesto, že jej žijeme, nebo si aspoň myslíme, že ŽIJEME, je pro nás život vlastně záhadou. Nekonečný sled různých náhod a okolností řídí běh našich dnů. Pro někoho šťastně, pro jiného méně šťastně. Není to zvláštní?

   Nestojí to za úvahu i pozorování? Čím to je, že se to děje právě takto? A má člověk možnost to nějak ovlivnit? Může měnit svůj život i když se zdá, že jej Štěstí opustilo a sedlo si na někoho jiného?


   NADĚJE.

   Člověk potřebuje Naději, bez ní by padnul pod tlakem světa velice rychle. Jenže je problém, co si pod tu naději přiřadit. Mít naději v politicích se jistě nevyplácí, politici nemají stálost, ale naděje musí mít stálost, jinak se jí nedá věřit. Mít naději v lidech, to je taky ošidné. Lidé jsou proměnliví. Jednak podléhají vlivům zvenčí – někdo je navede, dá jim falešné informace, pomluví Vaši osobu, nebo prostě změní názor. Kdo chvíli stál - už stojí opodál. Vše je v pohybu, ale člověk potřebuje něco stálého, co bude platit nejen dnes, ale i zítra a pozítří. Na nekonečných změnách, nestálosti pravidel se nedá stavět, pak člověk raději žije jen ze dne na den. To ale nedává žádnou naději, žádnou budoucnost…

   Svět a lidské nápady jsou proměnlivé, proto je nutné sáhnou někam jinam, chce-li člověk mít i budoucnost, nejen vrtkavou přítomnost.

   V člověku samém existuje nějaká, řekněme ,,nesmrtelná“ hodnota, která nemusí být závislá na vrtkavosti světa. Tou hodnotou je jeho vnitřní osobnost, jeho ,,já“. Některými bývá nazývána egem/to nemá nic společného s egoismem, ale jen s individuální osobností/, jiní dokonce používají název duše…. A právě v tomto názvu, který je v lidstvu od nepaměti, je dnes velký rozpor. Mystici, okultisti a lid náboženský si tento pojem přivlastnili, používají tohoto názvu jako čehosi, co souvisí jen s jejich zvláštním kultem a pohledem na svět. Ve skutečnosti pojem ,,duše“ nemá nic společného s žádným náboženstvím, mysticismem, ani nějakou filozofií. Je to něco tak reálného, jako je třeba mozek, ale jiného ,,skupenství“, které svými smysly neumíme spatřovat.

   Pojem ,,svérázná, individuální osobnost člověka“ souvisí přímo se slovem ,,duše“ a ne s církevními naukami a pojmy. A jestli se člověku zdá ono slovo příliš mystické, náboženské, nebo jinak ,,podivné“, ať si je prostě nahradí pojmem ,,má osobnost“, nebo něčím jiným, pod čím bude chápat to nejvnitřnější v něm samém - prostě sebe sama…tedy to, co se v něm raduje, nebo pláče, je schopno soucitu, nebo i odporu k lži a podvodu – to dobré v něm, to, co touží po lásce, míru, svobodě – to je duše člověka, ať už si ji pojmenuje jakkoliv.

   Pokud člověk uvěří, že je v něm samém něco více, co přesahuje tento bláznivý svět, pak přichází naděje v lepší, hodnotnější život, naděje v další cestu, naděje v lepší společenské zřízení. To proto, že duše člověka směřuje vždy tam, kam to člověka vnitřně táhne, tedy k jeho ideálům. Když člověk touží po dobru, míru, lásce, jistě ho tam jeho duše dovede. Jestli to bude tady na Zemi, to záleží i na těch dalších duších a jejich přáních. Pokud to ale nebude možné tady, pak si duše určitě nejde cestu tam, kde to možné bude.

   Naslouchejme své duši a budeme vědět, co ve světě je správné a co jen vylhané. Bojujme taky o skutečné hodnoty – pravdu, morálku, lásku – protože to je ,,řeč duše“, to podporuje duši, oživuje ji to, probouzí a vytahuje ji to z příšeří, kam ji zahnal svět politiky, válek, lží, skepse.

   A když nám svět bude brát každou naději, pak ji hledejme ve své duši, jen ona zná jinou naději - Naději duše, rozumí jí a chce za ní jít - vyslyšme ji už konečně….

Všichni bychom chtěli být šťastní, a proto bychom chtěli umět řídit náš život tak, aby nám štěstí přinesl...

Dokážeme se změnit? Nebo se jen dokážeme zničit?

Tvorové na bázi uhlíku!

Nezměníte-li své jednání

Budete zcela zlikvidováni a nahrazeni něčím užitečným!

Odpočet je možno zastavit jedině radikální změnou Vašeho chování.

Zdá se, že jsme dostali ještě trochu času...ale ten neúprosně mizí


VOLBY NÁS POSUNOU KE ZKÁZE, NEBO JEŠTĚ K ZACHOVÁNÍ - ZÚČASTŃÍTE SE, NEBO SE NECHÁTE JEN ROZEMLÍT?

Datum odpočtu je jen symbolické, nemá znamenat nějaký konkrétní bod zlomu, v tom se přece nacházíme stále a vše je v pohybu. Chci tím jen naznačit, že my všichni se podílíme na budoucnosti světa, každý možná jen dobrou či špatnou myšlenkou, vyrovnaným postojem, nebo výbuchem vzteku...všechno se počítá na těchto pomyslných hodinách světa.


  SVOBODA.

   V roce 2020 se ptá dospívající syn svého otce: ,,…A tati, co BYLA ta svoboda?“ Otec, mladý muž se zarazí, rád by synovi podal správnou odpověď, ale nějak si nemůže vzpomenout. Ví, že to slovo používal kdysi jeho otec, ale nějak se mu nevybavuje, co to vlastně znamenalo. Ale náhle si vzpomene? Jaká úleva, nerad by před synem vypadal jako hlupák: ,,Ano, to vím docela dobře. Svoboda se jmenoval jeden generál v té době, o které se učíte ve škole. To byla doba, kdy lidé byli ještě sobci, mysleli jen na sebe, měli dokonce různá náboženství, různé názory a nebyli dost lidští…“

   Možná Vám to připadá jako přehnaná vize, ale bez ohledu na všechny vnější faktory se dnes opravdu bojuje o zachování samotného principu pojmu SVOBODA. Pojem svoboda je zakořeněn v každém člověku a každý jej dokáže nějak vnímat. Ale vnějšími manipulacemi, výchovou, vytrvalým mediálním a společenským tlakem lze obsah pojmu pokřivit. Člověk pak sice stále touží po svobodě, ale již nechápe, co ten pojem znamená, proto může být dokonce přesvědčen, že svoboda znamená jeho dobrovolné znásilnění. Je to podobné tzv. Stockholmskému syndromu, kdy oběť svého trýznitele už chápe jako osobu spřízněnou a uznávanou. Svoboda zákonitě souvisí s dalšími pojmy – především jsou to pojmy SPRAVEDLNOST a ŘÁD. Kde neexistuje spravedlivý řád, který vymezuje všem stejná práva a povinnosti, tam prostě nemůže ani vznikat pojem svobody. Člověk, který ztratí vnitřní spojení s těmito správně vnímanými pojmy, ztratí oporu své vlastní osobnosti ve světě. Buď se stává zcela nesamostatným otupělým nástrojem druhých, nebo rebelem proti všemu, co pociťuje jako vlastní spoutání. Takový postoj jej dovede k násilnému odporu, není-li jiná možnost. V případě potlačování svobody v národě, dochází u obou projevů k degradaci hodnoty celého národa, stane buď tupým zdegenerovaným národem, nebo v něm propukne násilí, které se manifestuje do formování bojových skupin. Tupý národ postupně zdegeneruje a přestává být skutečným národem, ale jen jakýmsi seskupením lidí na nějakém území. Odbojná varianta úpadku národa, který již nechápe správně pojem slova svoboda, vytváří mnohé násilné skupiny, které ale už nemají spojení se skutečnými pojmy spravedlnost a řád, proto bojují proti všemu a všem – vzniká občanská revoluce a krvavá vzpoura proti čemukoliv, nejen tedy proti těm, kdo proces vyvolali. Každý národ, ale i jeho občan, tedy MUSÍ bojovat o to, aby pojem SVOBODA nebyl vnitřními pochody v národě, ale ani vnějšími tlaky znevážen a pokřiven. Výsledkem tohoto znevážení je vždy zničení národa. Vnitřní rozklad bývá často podnícen, nebo přímo vyvolán vnějšími rozkladnými silami...

Zaujalo Vás to? Pak si to můžete dočíst v odkazu Témata k zamyšlení

KDO SPÍ V DEMOKRACII PROBUDÍ SE V DIKTATUŘE

Johann Wolfgang von Göte


Moudrost minulosti platí i v přítomnosti

CICERO v r.48 př.n.l. o postavení ve společnosti a přerozdělení moci

1 –   CHUDÝ = pracuje
2 -    BOHATÝ = jej využívá
3 –   VOJÁK = chrání oba dva
4 –   PLÁTCE DANĚ = platí všem třem
5 –   TULÁK = odpočívá za všechny čtyři
6 –   OCHMELKA = pije za všech pět
7 –   BANKÉŘ = okrádá všech šest
8 –   PRÁVNÍK = se pře se všemi sedmi
9 –   LÉKAŘ = zabíjí všech osm
10 – HROBNÍK = pohřbívá všech devět
11 – POLITIK = žije ze všech deseti

Změnilo se něco od té doby?   Buďme svoji! Přestaňme se řídit názory druhých, vždyť i odpovědnost máme za sebe, ne za druhé. Oni zase nemají odpovědost za to, že my je jen kopírujeme a necháme se nimi manipulovat.

   Buďme konečně každý sám sebou - jedinečnou, hodnotnou osobností. Se svými vlastními názory, životními postoji, kráčejme životem jako samostatní Lidé.


   Chtěl bych se na těchto stránkách zabývat vším možným, co souvisí se Životem, ať už člověka samého, nebo lidí kolem něj, světa a jeho souvislostí s námi.

Více si přečtěte v odkazu O tomto webu


ŽIVOT - hledání cesty, pozorování, přemýšlení, prožívání... a...pochopení


Poslední články na blogu - jsou z různých kategorií, vyberte si v odkazu Blog, co Vás skutečně zajímá

Široká škála různých RUBRIK v BLOGU, v této chvíli jsou to rubriky: Imigranti, Úvahy o lidstvu, Úvahy o životě a smrti, společnost, zdraví, humor...


 

EET a volby

pravyprostor.cz EET - nejúčinnější nástroj předvolební kampaně WASILL Elektronická evidence tržeb má pouze jeden jediný účel –…

celý článek

Nechci být Pirátem

pravyprostor.cz Malý předvolební průvodce díl VII.: Piráti JIŘÍ KINKOR Navazujeme na předchozí díly našeho seriálu (tomu, kdo…

celý článek

Téma voleb je jasné...

protiproud.cz Téma voleb je jasné: Chceme zde novou Afriku? Tlak na přijímání teprve přijde. Nejsme xenofobové, máme…

celý článek

Letos volit i PROTI...

czechfreepress.cz Chceme-li změnu, je třeba letos volit i PROTI Miroslav Suja Občané, Váš hlas prostě nesmí letos…

celý článek

2019 rozpad Evropské unie?

skrytapravda.cz V roce 2018 nové volby, v roce 2019 rozpad Evropské unie Petr Pokorný Podrobnosti Kategorie: Doporučené…

celý článek

O lithiu trochu jinak

czechfreepress.cz Lithium může znamenat počátek nové technologické éry v Česku. A také signál k proměně tradiční politiky.…

celý článek

Zakážou volby?

pravyprostor.cz Kdy zakážou volby? | Pravý prostor JINDŘICH PILC Známá průpovídka říká, že kdybyvolby mohly něco změnit, už…

celý článek

Tajemství voleb/jedno z mnohých/

pravyprostor.cz Rakouské poštovní mysterium | Pravý prostor LUBOMÍR VYLÍČIL Rakouská pošta je starobylá a úctyhodná instituce. Její…

celý článek

Už víte, koho NEVOLIT?

aeronet.cz Australský těžař začal 9 dnů po podpisu memoranda o lithiu na Cínovci vydávat v Austrálii nové…

celý článek

Lhát i o modlitbě? To je ta Pravda a Láska?

protiproud.cz Poláci bojovali na hranicích: Oddálili agonii kontinentu? Milióny modliteb i za naši záchranu. Obrazy, jež nás…

celý článek

Budete volit VÁLKU?

czechfreepress.cz Volby budou i naším hlasováním o míru Miroslav Suja Jestliže se v úvahách o budoucnosti míhá…

celý článek

EU NÁS ZNIČÍ-ČTĚTE A BOJTE SE-ALE JSOU TU VOLBY...

zvedavec.org  NEBUĎME OVCE!!! Ještě to můžeme zvrátit útěkem od těch, kteří už pracují na naší likvidaci!!! Evropská…

celý článek

Ještě něco k tomu lithiu...A PRO VOLBY

pravyprostor.cz  NEZAPOMEŇTE NA TO, AŽ PŮJDETE VOLIT!!! NEBUĎME OVCE! Kauza "Lithium": Stopy sahají až do nejvyšších pater.…

celý článek

Kupředu levá...a jít správným směrem

Buďme Američtí, buďme Evropští a hlavně musíme být hrdí a nebát se...a jít správným směrem V Číně…

celý článek

Když hnus ovládá společnost...nezapomeňte při volbách

pravyprostor.cz Pár slov před volbami | Pravý prostor TOMÁŠ TYL Víte, asi si dám tak na 10–14 dní…

celý článek

Robotizace-roboti už mají jasno, co bude s člověkem

Robot Sophia, který slíbil, že zničí lidstvo, se ve středu 11 října objevil na zasedání OSN. Humanoid…

celý článek

Už se těšíte na policisty v hidžábu?

Ne? Tak na to hlavně nezapomeňte, až půjdete volit! A nevolte ty, kteří mají větší pochopení pro…

celý článek

Výběr stran, které se aspoň snaží hájit státní zájem

nwoo.org Jaká politické strany volit? Výběr některých politických stran, které se snaží hájit zájmy národa. Autor: Jan…

celý článek

Když nejdete k volbám-stejně volíte, ale koho…!

Myslím si, že následující náhled do našeho volebního systému by si každý měl vytesat do kamene! Vyplývá…

celý článek

Koho ne/volit - poznej svého ne/přítele č.7

NEBUĎME OVCE! Politické strany se předvádí v tom ,,nejlepším světle“, je to ovšem světlo na bažině, které vede…

celý článek

Koho ne/volit - poznej svého ne/přítele č.6

NEBUĎME OVCE! Politické strany se předvádí v tom ,,nejlepším světle“, je to ovšem světlo na bažině, které vede…

celý článek

Koho ne/volit - poznej svého ne/přítele č.5

NEBUĎME OVCE! Politické strany se předvádí v tom ,,nejlepším světle“, je to ovšem světlo na bažině, které vede…

celý článek

Koho ne/volit - poznej svého ne/přítele č.4

NEBUĎME OVCE! Politické strany se předvádí v tom ,,nejlepším světle“, je to ovšem světlo na bažině, které vede…

celý článek

Koho ne/volit - poznej svého ne/přítele č.3

NEBUĎME OVCE! Politické strany se předvádí v tom ,,nejlepším světle“, je to ovšem světlo na bažině, které vede…

celý článek

Koho ne/volit - poznej svého ne/přítele č.2

NEBUĎME OVCE! Politické strany se předvádí v tom ,,nejlepším světle“, je to ovšem světlo na bažině, které vede…

celý článek

Koho ne/volit - poznej svého ne/přítele č.1

NEBUĎME OVCE! Politické strany se předvádí v tom ,,nejlepším světle“, je to ovšem světlo na bažině, které vede…

celý článek

Hledání vůdce...

Chybí nám ideál, který by nás vedl do těžkých dnů i nocí... Národy jsou rozervány, rozloženy neziskovkami,…

celý článek

Tvoříme dějiny...

...jeden každý z nás. My vytvoříme budoucnost a může být plná krve, násilí, občanské války, světové jaderné…

celý článek

Volte MÍR...

Levnější máslo, odstranění poplatků v lékarnách, sliby menších daní, větších důchodů a lepších mobilů...nic z toho nám…

celý článek

Je na čase začít hledat vlastní kořeny...

...protože strom života bez kořenů umírá. A člověk bez historie nemá budoucnost, lid bez národa nemá identitu…

celý článek

Schopné národy

http://cozivotdal.eu/wp-content/uploads/2017/10/Schopné-národy.mp4

celý článek

JE TO VÝHODNÉ?

Čím více se zvyšuje nespokojenost s EU a sílí hlasy po vystoupení, tím více slyšíme, jak nám…

celý článek

Volte Sudety-volte KDU-ČSL

Soud v Mnichově zrušil změny stanov Sudetoněmeckého landsmančaftu, kterými se původně sdružení vzdávalo majetkových nároků v ČR.…

celý článek

Krávy jsme porazili, zbyli nám již jen Voli….

Krávy jsme porazili, zbyli nám již jen Voli…. Přemysl Votava 3.9.2017  ČNL   Ceny másla, sýrů, mléčných výrobků…

celý článek

Chraňmě svou vlast!

http://cozivotdal.eu/wp-content/uploads/2017/10/video-1.mp4

celý článek

Andrej Babiš čelí útoku tajných služeb?

aeronet.cz Andrej Babiš čelí útoku tajných služeb? Skupina Šuman uveřejnila dokumenty o půjčce od Rothschildovy banky HSBC,…

celý článek

Rezolutní NE hrátkám s migrací

czechfreepress.cz Rezolutní NE hrátkám s migrací Miroslav Suja PROJEVY A VYSTOUPENÍ, 9. 10. 2017 Na letošním Rhodoském…

celý článek

Voliči proberte se...

czechfreepress.cz Voliči proberte se. - Czech Free Press Miroslav Suja V naší Vlasti je cca 8 500…

celý článek

Na prahu Říjnové revoluce č. 2...

protiproud.cz Na prahu Říjnové revoluce č. 2: Bude se po 100 letech opakovat bolševický převrat - tentokrát…

celý článek

Právníci EU uznali ruský Krym

nwoo.org Bomba: Oficiální právníci EU uznali ruský Krym Střetnete-li se s blbcem (dle Wericha nejděsivější střet, který…

celý článek

Prohlášení Aliance pro transformaci ČR k volbám...

czechfreepress.cz Prohlášení Přípravného koordinačního týmu Aliance pro transformaci ČR k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017…

celý článek

Pokud chce Evropa přežít...

czechfreepress.cz Pokud Evropa úplně nezastaví invazi muslimů do Evropy, zemře. Jsou jako atomová bomba, tvrdí experti Miroslav…

celý článek

Proč zůstáváme chudými příbuznými?

zvedavec.org Proč zůstáváme chudými příbuznými? Vlastimil Podracký Vlastimil Podracký 9.10.2017 Přišlo emailem Témata: Česká republika 1946 slov Vznik…

celý článek

Co se nedozvíte na ČT

czechfreepress.cz Co se o muslimech nedozvíte na ČT. miroslav petr V Havířově žije dvacet imigrantských rodin. Už…

celý článek

Pečujte o nové Evropany

pravyprostor.cz Pečujte o nové Evropany, nebo vám to přijde ještě dráž MILAN RADEK Pokud přicházejí těhotné ženy…

celý článek

Poslání

pravyprostor.cz Poslání | Pravý prostor R.O. Globalizace, gangy zevlujících imigrantů, dekadence, nezměrná korupce ve vládě, likvidace přírodního…

celý článek

Co na to pan Pjakin

celý článek

Řetěz, který je nenáviděn

protiproud.cz Řetěz na hranicích: Jeden a půl miliónu Poláků jde do boje i za nás. Zvednou zbraň,…

celý článek

EU a máslo...na hlavě

aeronet.cz V Česku propuká panika kvůli máslu, v obchodech vznikají fronty jako před rokem 1989 na nedostatkové…

celý článek

Zase nás krmí...

aeronet.cz Šokující důkazy: K útoku v Las Vegas se přihlásil Islámský stát! Střelec použil protipěchotní kulomet! Střelba…

celý článek