C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Aktuální videa a články hledejte v sekci Blog, poslední příspěvky jsou vždy na této stránce až dole.

Odkazy na zdrojové informační weby jsou zde

Články autora webu

Kdo neočekává od lidí a od doby nic, co mu nemohou dát, ten není nikdy nešťastný...

Problém dnešního člověka v grafické zkratce...


Motto:

Život dává příležitosti ke zmoudření, ale bere falešné iluze.


 ŽIVOT.

   Přesto, že jej žijeme, nebo si aspoň myslíme, že ŽIJEME, je pro nás život vlastně záhadou. Nekonečný sled různých náhod a okolností řídí běh našich dnů. Pro někoho šťastně, pro jiného méně šťastně. Není to zvláštní?

   Nestojí to za úvahu i pozorování? Čím to je, že se to děje právě takto? A má člověk možnost to nějak ovlivnit? Může měnit svůj život i když se zdá, že jej Štěstí opustilo a sedlo si na někoho jiného?


   NADĚJE.

   Člověk potřebuje Naději, bez ní by padnul pod tlakem světa velice rychle. Jenže je problém, co si pod tu naději přiřadit. Mít naději v politicích se jistě nevyplácí, politici nemají stálost, ale naděje musí mít stálost, jinak se jí nedá věřit. Mít naději v lidech, to je taky ošidné. Lidé jsou proměnliví. Jednak podléhají vlivům zvenčí – někdo je navede, dá jim falešné informace, pomluví Vaši osobu, nebo prostě změní názor. Kdo chvíli stál - už stojí opodál. Vše je v pohybu, ale člověk potřebuje něco stálého, co bude platit nejen dnes, ale i zítra a pozítří. Na nekonečných změnách, nestálosti pravidel se nedá stavět, pak člověk raději žije jen ze dne na den. To ale nedává žádnou naději, žádnou budoucnost…

   Svět a lidské nápady jsou proměnlivé, proto je nutné sáhnou někam jinam, chce-li člověk mít i budoucnost, nejen vrtkavou přítomnost.

   V člověku samém existuje nějaká, řekněme ,,nesmrtelná“ hodnota, která nemusí být závislá na vrtkavosti světa. Tou hodnotou je jeho vnitřní osobnost, jeho ,,já“. Některými bývá nazývána egem/to nemá nic společného s egoismem, ale jen s individuální osobností/, jiní dokonce používají název duše…. A právě v tomto názvu, který je v lidstvu od nepaměti, je dnes velký rozpor. Mystici, okultisti a lid náboženský si tento pojem přivlastnili, používají tohoto názvu jako čehosi, co souvisí jen s jejich zvláštním kultem a pohledem na svět. Ve skutečnosti pojem ,,duše“ nemá nic společného s žádným náboženstvím, mysticismem, ani nějakou filozofií. Je to něco tak reálného, jako je třeba mozek, ale jiného ,,skupenství“, které svými smysly neumíme spatřovat.

   Pojem ,,svérázná, individuální osobnost člověka“ souvisí přímo se slovem ,,duše“ a ne s církevními naukami a pojmy. A jestli se člověku zdá ono slovo příliš mystické, náboženské, nebo jinak ,,podivné“, ať si je prostě nahradí pojmem ,,má osobnost“, nebo něčím jiným, pod čím bude chápat to nejvnitřnější v něm samém - prostě sebe sama…tedy to, co se v něm raduje, nebo pláče, je schopno soucitu, nebo i odporu k lži a podvodu – to dobré v něm, to, co touží po lásce, míru, svobodě – to je duše člověka, ať už si ji pojmenuje jakkoliv.

   Pokud člověk uvěří, že je v něm samém něco více, co přesahuje tento bláznivý svět, pak přichází naděje v lepší, hodnotnější život, naděje v další cestu, naděje v lepší společenské zřízení. To proto, že duše člověka směřuje vždy tam, kam to člověka vnitřně táhne, tedy k jeho ideálům. Když člověk touží po dobru, míru, lásce, jistě ho tam jeho duše dovede. Jestli to bude tady na Zemi, to záleží i na těch dalších duších a jejich přáních. Pokud to ale nebude možné tady, pak si duše určitě nejde cestu tam, kde to možné bude.

   Naslouchejme své duši a budeme vědět, co ve světě je správné a co jen vylhané. Bojujme taky o skutečné hodnoty – pravdu, morálku, lásku – protože to je ,,řeč duše“, to podporuje duši, oživuje ji to, probouzí a vytahuje ji to z příšeří, kam ji zahnal svět politiky, válek, lží, skepse.

   A když nám svět bude brát každou naději, pak ji hledejme ve své duši, jen ona zná jinou naději - Naději duše, rozumí jí a chce za ní jít - vyslyšme ji už konečně….

Všichni bychom chtěli být šťastní, a proto bychom chtěli umět řídit náš život tak, aby nám štěstí přinesl...

Dokážeme se změnit? Nebo se jen dokážeme zničit?

Tvorové na bázi uhlíku!

Nezměníte-li své jednání

Budete zcela zlikvidováni a nahrazeni něčím užitečným!

Odpočet je možno zastavit jedině radikální změnou Vašeho chování.

Zdá se, že jsme dostali ještě trochu času...ale ten neúprosně mizí

Datum odpočtu je jen symbolické, nemá znamenat nějaký konkrétní bod zlomu, v tom se přece nacházíme stále a vše je v pohybu. Chci tím jen naznačit, že my všichni se podílíme na budoucnosti světa, každý možná jen dobrou či špatnou myšlenkou, vyrovnaným postojem, nebo výbuchem vzteku...všechno se počítá na těchto pomyslných hodinách světa.


  SVOBODA.

   V roce 2020 se ptá dospívající syn svého otce: ,,…A tati, co BYLA ta svoboda?“ Otec, mladý muž se zarazí, rád by synovi podal správnou odpověď, ale nějak si nemůže vzpomenout. Ví, že to slovo používal kdysi jeho otec, ale nějak se mu nevybavuje, co to vlastně znamenalo. Ale náhle si vzpomene? Jaká úleva, nerad by před synem vypadal jako hlupák: ,,Ano, to vím docela dobře. Svoboda se jmenoval jeden generál v té době, o které se učíte ve škole. To byla doba, kdy lidé byli ještě sobci, mysleli jen na sebe, měli dokonce různá náboženství, různé názory a nebyli dost lidští…“

   Možná Vám to připadá jako přehnaná vize, ale bez ohledu na všechny vnější faktory se dnes opravdu bojuje o zachování samotného principu pojmu SVOBODA. Pojem svoboda je zakořeněn v každém člověku a každý jej dokáže nějak vnímat. Ale vnějšími manipulacemi, výchovou, vytrvalým mediálním a společenským tlakem lze obsah pojmu pokřivit. Člověk pak sice stále touží po svobodě, ale již nechápe, co ten pojem znamená, proto může být dokonce přesvědčen, že svoboda znamená jeho dobrovolné znásilnění. Je to podobné tzv. Stockholmskému syndromu, kdy oběť svého trýznitele už chápe jako osobu spřízněnou a uznávanou. Svoboda zákonitě souvisí s dalšími pojmy – především jsou to pojmy SPRAVEDLNOST a ŘÁD. Kde neexistuje spravedlivý řád, který vymezuje všem stejná práva a povinnosti, tam prostě nemůže ani vznikat pojem svobody. Člověk, který ztratí vnitřní spojení s těmito správně vnímanými pojmy, ztratí oporu své vlastní osobnosti ve světě. Buď se stává zcela nesamostatným otupělým nástrojem druhých, nebo rebelem proti všemu, co pociťuje jako vlastní spoutání. Takový postoj jej dovede k násilnému odporu, není-li jiná možnost. V případě potlačování svobody v národě, dochází u obou projevů k degradaci hodnoty celého národa, stane buď tupým zdegenerovaným národem, nebo v něm propukne násilí, které se manifestuje do formování bojových skupin. Tupý národ postupně zdegeneruje a přestává být skutečným národem, ale jen jakýmsi seskupením lidí na nějakém území. Odbojná varianta úpadku národa, který již nechápe správně pojem slova svoboda, vytváří mnohé násilné skupiny, které ale už nemají spojení se skutečnými pojmy spravedlnost a řád, proto bojují proti všemu a všem – vzniká občanská revoluce a krvavá vzpoura proti čemukoliv, nejen tedy proti těm, kdo proces vyvolali. Každý národ, ale i jeho občan, tedy MUSÍ bojovat o to, aby pojem SVOBODA nebyl vnitřními pochody v národě, ale ani vnějšími tlaky znevážen a pokřiven. Výsledkem tohoto znevážení je vždy zničení národa. Vnitřní rozklad bývá často podnícen, nebo přímo vyvolán vnějšími rozkladnými silami...

Zaujalo Vás to? Pak si to můžete dočíst v odkazu Témata k zamyšlení

KDO SPÍ V DEMOKRACII PROBUDÍ SE V DIKTATUŘE

Johann Wolfgang von Göte


Moudrost minulosti platí i v přítomnosti

CICERO v r.48 př.n.l. o postavení ve společnosti a přerozdělení moci

1 –   CHUDÝ = pracuje
2 -    BOHATÝ = jej využívá
3 –   VOJÁK = chrání oba dva
4 –   PLÁTCE DANĚ = platí všem třem
5 –   TULÁK = odpočívá za všechny čtyři
6 –   OCHMELKA = pije za všech pět
7 –   BANKÉŘ = okrádá všech šest
8 –   PRÁVNÍK = se pře se všemi sedmi
9 –   LÉKAŘ = zabíjí všech osm
10 – HROBNÍK = pohřbívá všech devět
11 – POLITIK = žije ze všech deseti

Změnilo se něco od té doby?   Buďme svoji! Přestaňme se řídit názory druhých, vždyť i odpovědnost máme za sebe, ne za druhé. Oni zase nemají odpovědost za to, že my je jen kopírujeme a necháme se nimi manipulovat.

   Buďme konečně každý sám sebou - jedinečnou, hodnotnou osobností. Se svými vlastními názory, životními postoji, kráčejme životem jako samostatní Lidé.


   Chtěl bych se na těchto stránkách zabývat vším možným, co souvisí se Životem, ať už člověka samého, nebo lidí kolem něj, světa a jeho souvislostí s námi.

Více si přečtěte v odkazu O tomto webu


ŽIVOT - hledání cesty, pozorování, přemýšlení, prožívání... a...pochopení


Poslední články na blogu - jsou z různých kategorií, vyberte si v odkazu Blog, co Vás skutečně zajímá

Široká škála různých RUBRIK v BLOGU, v této chvíli jsou to rubriky: Imigranti, Úvahy o lidstvu, Úvahy o životě a smrti, společnost, zdraví, humor...


 

Oni nás přece nemají rádi...

czechfreepress.cz TUREČTÍ A ARABŠTÍ STUDENTI NENÁVIDÍ ŽIDY, NĚMCE, HOMOSEXUÁLY A EVROPU JAKO CELEK! Miroslav Suja RADEK ROZVORAL…

celý článek

Zvrácený svět

pravyprostor.cz Zvrácený svět? Dítě bez pohlaví ... MARP Jistý rodič v Kanadě si soudně vymohl, aby si…

celý článek

Plán nahrazení evropské populace

pravyprostor.cz Plán nahrazení evropské populace migranty probíhá LIAM CLANCY Poslední tři roky zaplavily Evropu miliony migrantů většinou…

celý článek

Záhadná Savčenková

aeronet.cz Podivný případ „Savčenková“ a její obrat proti ukrajinské juntě. Varovala dokonce i prezidenta Zemana, že Česko…

celý článek

Sankce...

zvedavec.org Podpořte Zvědavce - poskytuje dobré články: Sankce a kouřová clona mateřské školky na LSD The Saker…

celý článek

Co na to pan Pjakin?

celý článek

Manipulace je cool...

pravyprostor.cz Islámské šílenství pokračuje | Pravý prostor JUDITH BERGMAN „Zatímco teroristické činy mají mnoho příčin, islámští teroristé,…

celý článek

Vzpoura bílého muže

aeronet.cz Demokratická radnice v Charlottesville zažehla největší rasové nepokoje v USA za posledních 40 let. Liberálové se…

celý článek

Už zase pochodují

pravyprostor.cz Už zase pochodují | Pravý prostor KAREL JEMELKA Inu, kdo? Nesmíření s tím, čím jsou. Lidé,…

celý článek

Něco k volbám...

czechfreepress.cz Dvě vlastizrádné skupiny: BABIŠ a ANTIBABIŠ! Miroslav Suja Jiří Bezák, Aliance národních sil Když se my…

celý článek

Půvab jaderné války

zvedavec.org Na pláži 2017: Půvab jaderné války John Pilger John Pilger   Kapitán americké ponorky říká: „Všichni…

celý článek

Něco k volbám...

czechfreepress.cz Důležité "maličkosti". - Czech Free Press miroslav petr Všichni, kteří budou volit nové, malé, a neznámé…

celý článek

Čeká nás doba temna?

protiproud.parlamentnilisty.cz Po Německu se potulují stovky tisíc odsouzených nelegálních imigrantů: Není je kam zavřít. Brusel úspěšně blokuje…

celý článek

Které komunisty máte na mysli?

czechfreepress.cz Které komunisty máte na mysli? Miroslav Suja Nebavte se s komunisty, to mi radí server Forum24.…

celý článek

Komu překáží národ

czechfreepress.cz Komu prekáža národ? - Czech Free Press Miroslav Suja Ku kľúčovým pojmom únijnej propagandy patrila subsidiarita,…

celý článek

A politici, kteří se na tomto podílí, by měli být souzeni za vlastizradu.

zvedavec.org Jak se stal pro bandu zločinců sen o migraci skutečností Maru Protože schválení „Globálního kompaktu o…

celý článek

Hledáme kořeny zániku...

aeronet.cz Nové celosvětové náboženství, které má kořeny v Íránu. A které nadchlo už Masaryka a Beneše. A…

celý článek

Když stát neplní své povinnosti...

...a občané si musí pomáhat sami... nwoo.org Národní domobrana se zapojuje do pořádkové hlídkové činnosti v Brandýse…

celý článek

Pokáním k národní sebevraždě

protiproud.parlamentnilisty.cz Německo na cestě k zániku: Za 100 let již třetí kapitulace? Barbarství, strach a cenzura. Němci…

celý článek

Výborný článek, vysvětlující podstatu naší zkázy...

zvedavec.org Když nastal konec Evropy Valerij Korovin 19.7.2017 Komentáře Témata: Evropa 1743 slov Události, k nimž dochází před…

celý článek

Mainstream už přiznává, že neziskovky pašují migranty do EU!

aeronet.cz Mainstream poprvé přiznává, že neziskovky pašují loděmi od libyjských břehů migranty do EU! Když o tom…

celý článek

Budoucnost civilizace

protiproud.parlamentnilisty.cz Budoucnost civilizace: Starý svět má smrtelné křeče. Ubráníme se nové době temna? Západ se nechal zaplavit…

celý článek

Proč řešit oblečení u bazénu

pravyprostor.cz Tři důvody, proč řešit oblečení u bazénu Autor: Eva Svobodová Stejně jako loni, i letos bazén…

celý článek

Co na to pan Pjakin

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 10.07.2017

celý článek

Nečekaná prosba Italů

protiproud.parlamentnilisty.cz Nečekaná prosba Italů: Zmocni se nás, Putine! Ať už to máme za sebou. Znamená invaze vetřelců…

celý článek

Jsme ve válce s Ruskem

protiproud.parlamentnilisty.cz Jsme ve válce s Ruskem: 119 zástupců lidu poslalo českou intervenční armádu na ruské hranice. Velet…

celý článek

Prohlášení Velvyslanectví Syrské arabské republiky v Praze

czechfreepress.cz Prohlášení Velvyslanectví Syrské arabské republiky v Praze Miroslav Suja Velvyslanectví Syrské arabské republiky v Praze upozorňuje,…

celý článek

Rusko-čínský kolos nabírá obrátky

czechfreepress.cz Západ promeškal vznik rusko-čínského kolosu Miroslav Suja Západní sdělovací prostředky byly poněkud zaskočeny výsledky setkání Vladimíra…

celý článek

Tábor svatých

zvedavec.org Tábor svatých Jean Raspail (Předmluva k vydání) Jean Raspail 10.7.2017 Zajímavé knihy Témata: Zajímavé knihy 1981 slov…

celý článek

Čtvrtá velmoc

zvedavec.org Světové „fake-impérium“ a boj s ním Viktor Marachovskij Viktor Marachovskij 8.7.2017 Komentáře Témata: Média, manipulace, lží 912…

celý článek

O Pravdě

zvedavec.org Extremista Jan Hus? Lenka Procházková (Projev Lenky Procházkové na Václavském náměstí k výročí upálení Mistra Jana…

celý článek

Koblihy škodí zdraví

bleskove.cz Neuvěřitelný Babišův podraz! ★ Bleskově.cz Okamura si nebral servítky. "To je neuvěřitelný podraz – doufám, že…

celý článek

Nenechme se oblbnout...

pravyprostor.cz Spojme se. Kdo? No přece my všichni. Proti nim JANA ZWYRTEK HAMPLOVÁ Proti všem tam nahoře,…

celý článek

Výměna obyvatelstva...

pravyprostor.cz V Evropě probíhá výměna obyvatelstva | Pravý prostor GIULIO MEOTTI Pašeráci přivážejí migranty k lodím nevládních…

celý článek

Kdo nás chce rozeštvat?

pravyprostor.cz Štěchovy bláboly o odvodech a realita MIROSLAVA TÁBORSKÁ Ještě bych se chtěla vrátit k tomu Štěchovu…

celý článek

Osm až deset miliónů migrantů na cestě.

protiproud.parlamentnilisty.cz Evropa se otřásá: Osm až deset miliónů migrantů na cestě. EU chce ještě více otevřené hranice!…

celý článek

Žijeme v zapůjčeném čase

protiproud.parlamentnilisty.cz Blízká katastrofa třetího druhu: I svět si všiml varování českých vědců. Jsou blíže pravdě ufoni a…

celý článek

Děkujeme, litujeme, odcházíme!

pravyprostor.cz Děkujeme, litujeme, odcházíme! | Pravý prostor ZDENĚK LANZ V úterý 13. června 2017 vydal IVK Prohlášení Václava…

celý článek

Kudy vede cesta z chaosu zpět do Evropy?

czechfreepress.cz   TOMIO 67 aneb Kudy vede cesta z bordelu zpět do Evropy? Dan Niel Taky se…

celý článek

My víme, co si máš myslet o Putinovi!

pravyprostor.cz My víme, co si máš myslet o Putinovi! . Všude jen propaganda. Je to až směšné,…

celý článek

Může se Praha stát Paříží?

parlamentnilisty.cz Do pěti let mohou celé pražské čtvrti mluvit arabsky nebo somálsky. Vítací páter Halík zná jen…

celý článek

Konec iluzí...

protiproud.parlamentnilisty.cz Konec iluzí o jednotné Evropě: Nyní jde o všechno! Zničení národních států je politickým projektem. Cynismus…

celý článek

A vy skutečně ještě věříte televizi?

aeronet.cz VIDEO: Skandální nahrávka šéfa zpravodajství CNN o tom, jak stanice vyrábí fake news! Česká televize v…

celý článek

Mohlo by být u nás i hůře...bude?

V USA probíhá mediální a informační válka. Globalisté, politická levice a kulturní fronta iniciují převrat proti zvolenému…

celý článek

Varování se naplňují...

pravyprostor.cz Statisíce muslimů proměnilo Itálii na Itálistán videa a fotograqfie najdete na adrese: http://pravyprostor.cz/statisice-muslimu-promenilo-italii-na-italistan/ Autor: Monika Pilloni…

celý článek

Nedaleká budoucnost...

zvedavec.org Něco pro pedagogický sbor Inkluze je, když se všichni učí spolu v normální škole. Romové, bílý,…

celý článek

POZOR-NEZMEŠKEJTE-JIŽ DNES

protiproud.parlamentnilisty.cz Začíná týden nenávisti: PRIMA ZOOM dnes odvysílá první díl zakázaného rozhovoru s Vladimírem Putinem. Dobrá a…

celý článek

Jak to vidí pan Pjakin

celý článek

Širší souvislosti

aeronet.cz Tohle si Češi nechají líbit? Koncern VW chce zaměstnancům Škoda Auto zmrazit mzdy na 3 roky…

celý článek

Budoucnost

meras.cz Rok a jeho dny ...: giovanni sartori Giovanni Sartori – princ v sociálních vědách 92letý Giovanni…

celý článek

Toto chcete?

czechfreepress.cz Německo se propadá do totality. Za žert o migrantech pokuta 35 tis. Miroslav Suja Svobodná společnost…

celý článek

Koho NEVOLIT

Jste živnostník? Pak už víte, že ČSSD Vám to zatrhne a pěkně Vás nežene k pásu do…

celý článek

Protest proti krádeži českého lithia

Protest proti krádeži českého lithia a válečným plánům NATO – 14.3.2017 Domácí, Mafie/Korupce/Zločin, NATO, Politika, Pozvánky

celý článek

Nenechte si ujít!!!

czechfreepress.cz Mimořádný zájem o Vladimíra Putina v pořadu Olivera Stonea na Prima ZOOM Miroslav Suja A nadpis…

celý článek

Střet koncepcí globalizace?

protiproud.parlamentnilisty.cz Po letošním Bilderbergu: Tvrdý střet koncepcí globalizace? Kmotři ISIL rudnou vzteky. Tajemné jednání Trumpa se Saúdy.…

celý článek

Jeremy Corbyn

novarepublika.cz Jeremy Corbyn – postrach ulice Stanislav Vozka  13.6.2017  ProZítřek Jeremy Corbyn (*1949) je jedněmi zatracovaný a…

celý článek

Země NATO musí stanout před soudem

novarepublika.cz Nová republika: Země NATO musí stanout před soudem Vladimír Byčkov 13. 6. 2017      …

celý článek

Prý bráníme evropské hodnoty!

novarepublika.cz Prý bráníme evropské hodnoty!...Lež jako věž! Zdeněk Kořistka 13. 6. 2017 Každý den nám „evropské elity“…

celý článek

Mýty a výmysly...krmivo pro ovce

nwoo.org P.C.Roberts: Putin coby nejmocnější muž Světa Být Vladimírem Putinem, čili nejmocnější osobou na světě, musí být…

celý článek

Dopis Sobotkovi...

nwoo.org Lithium má být ukradeno Českému státu? Dopis Sobotkovi Premiérovi Vlády ČR, Bohuslavu Sobotkovi, Na vědomí: Prezidentu…

celý článek

Proti přírodě k likvidaci druhu

aeronet.cz Pfui Teufel! Německem otřásá skandál! Školačky ve věku 14 a 15 let se učí na figurínách…

celý článek

To vše bude zničeno...

Když se tak dívám na následující video, říkám si: opravdu si přejeme, aby naši vojáci jeli k…

celý článek

Obranný fond EU...

czechfreepress.cz Obranný fond EU, jeho provázanost s NATO a co to znamená pro ČR Miroslav Suja 5-6…

celý článek

Klimatická dohoda...

institutvk.cz Institut Václava Klause 3-4 minuty Rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa stáhnout Spojené státy z Pařížské klimatické dohody…

celý článek

Cože? Další omezení ve jménu zdraví občanů?

pravyprostor.cz Vláda už chystá další omezení ve jménu zdraví občanů Autor: Jan Pražák 4-5 minut Ministr zdravotnictví…

celý článek

Rozbít rodinu jako hlavní úkol...

protiproud.parlamentnilisty.cz Kanada inspiruje: Dovolujete si vychovávat vlastní dítě? Bude vám odebráno! Rozbít rodinu jako hlavní úkol. Ontario…

celý článek

O co šlo v Pekingu?

O co šlo v Pekingu? O konec amerického století a začátek století Eurasie (VIDEO) Geo, mbi 4.6.2017…

celý článek

Dnes nožem, zítra motorovou pilou

parlamentnilisty.cz Martin Koller k Londýnu: Dnes nožem, zítra motorovou pilou. Jako když utečou opice ze zoo, jen…

celý článek

Klimatická dohoda?

aeronet.cz VIDEO: Proč mainstream tají argumenty, které vedly Trumpa k odstoupení od Pařížské klimatické dohody? Protože smlouva…

celý článek

Cílem USA je dobýt Rusko...

zvedavec.org Přední američtí vědci potvrzují, že současným cílem USA je dobýt Rusko Eric Zuesse 10-12 minut Eric…

celý článek

Zajímavá nabídka!

V rámci snahy o hladké integrační procesy přichází Italská automobilka s novým vozidlem! Už žádné obavy! Vaše…

celý článek

Den heterosexuálního bílého muže

protiproud.parlamentnilisty.cz Den heterosexuálního bílého muže: MUKLové dneška se bouří. Seminář v parlamentu podpořil Tomio Okamura. Společný jazyk…

celý článek

Jak se asi řídí svět...

zvedavec.org Systém globální vlády oligarchů, aneb o zdánlivé „válce“ klanů, část 1. Vladimír Pavlenko Vladimír Pavlenko  …

celý článek

Válka ...náš /nebo spíše Váš/ cíl

aeronet.cz Rusko: Američané budou mít do roku 2022 více protiraket, než kolik má Rusko jaderných hlavic! USA…

celý článek

Pjakin-vysvětlení řízení světa

celý článek

Pan Pjakin 11.5.

celý článek

Strach mocenských elit z národa

zvedavec.org Profesor Rainer Mausfeld, přednáška na téma: Strach mocenských elit z národa Zvládání demokracie skrze techniky měkké…

celý článek

Politiku ve městě ovládli neziskovky...

aeronet.cz Chomutov je peklem na zemi, shodují se místní. Politiku ve městě ovládli neziskovky, Člověk v tísni,…

celý článek

Klíč k pochopení vládní krize

pravyprostor.cz Klíč k pochopení vládní krize – miliardy pro Diag Human JAN URBAN Andrej Babiš jako politik…

celý článek

Normalni je kuřit.

pravyprostor.cz Normalni je kuřit. Přijde čas, zučtujem spolu... Kdysik davno, když byl svět ještě normalni (to ještě…

celý článek

EU se rozpadne...a nebude to legrace

parlamentnilisty.cz EU se rozpadne. A bude to takový otřes, na který bude celý svět vzpomínat staletí. Petr…

celý článek

Pro všechny ty, kdo touží po euru

pravyprostor.cz Pro všechny ty, kdo touží po euru Autor: Markéta Šichtařová Češi loni pracovali víc. Přesto vyrobili…

celý článek

CIA: okolo roku 2020 budou poměry v evropě podobné občanské válce

pravyprostor.cz Migrace je dobyvatelské tažení REALISTÉ V roce 2008 předpověděla CIA, že okolo roku 2020 budou poměry…

celý článek

Integrace? Koho?

aeronet.cz Ukažte politikům toto video! Začíná léto a evropská neziskovka ve Středozemním moři zahájila sběr migrantů z…

celý článek

Rozkrást? Kdo může, ten se neptá...

aeronet.cz  Největší tunel v historii: Česká republika má možnost splatit svůj státní dluh naráz z těžby lithia,…

celý článek

Severní Korea - trochu jinak

czechfreepress.cz Žiadna krajina nepotrebuje naliehavejšie nukleárne zbrane ako Severná Kórea Miroslav Suja Severná Kórea by bola už…

celý článek
Pokyn z NATO

Armáda - hlavní hrozba pro ekologii planety

czechfreepress.cz Podľa štúdie Pentagonu je americká armáda hlavnou hrozbou pre ekológiu planéty Miroslav Suja Podľa novej štúdie…

celý článek

Evropě hrozí nová občanská válka

pravyprostor.cz Evropě hrozí nová občanská válka Autor: Markéta Šichtařová Když se v Paříži v listopadu 2015 střílelo…

celý článek

EU nevadí vraždící teroristé

pravyprostor.cz EU nevadí vraždící teroristé, vadí jim naštvané komentáře Evropanů Autor: Jitka Přikrylová V době, kdy v…

celý článek

Pan Pjakin...

Nové náhledy pana Pjakina:

celý článek

Kam půjdeme?

pravyprostor.cz Česko a multikulturní globalizace | Pravý prostor MARTIN NOSEK Českou mediální scénu v  poslední době intenzivně…

celý článek

Jdi do eura taky ty...

pravyprostor.cz Pan Sobotka má smysl pro humor Bavorsko, rok 1923. Hitler se již cítí silný, je již…

celý článek

EU triumfuje

pravyprostor.cz Evropský parlament uzákonil Den zbytků TOMÁŠ HOUŠKA Prostě celá unie bude povinně šest dnů střádat zbytky…

celý článek

Už nás vaří...

aeronet.cz Češi nejsou Slované, vlastně mají arabský a „židovský“ původ a pokud ČR nezačne přijímat migranty, požene…

celý článek

Kdo chce jadernou válku? Už se na ni těšíme?

novarepublika.cz Jak porazit Rusko bez jaderné války? Geopolitická situace je mnohem horší než za Kubánské krize Vincent…

celý článek

Vyvoláme válku? Ať Slovan bije Slovana?

novarepublika.cz Nová republika: Konstatujeme: parlamentní demokracie se rozpadla NATO v Litvě 18.5.2016  Vážené poslankyně a poslanci,iniciativa Ne…

celý článek

Proč je to tak pěkné?

...já už vím, protože tam nejsou žádní lidé, ani jejich nápady....potěšte se s přírodou, s lidmi se…

celý článek

Osvobození 6

olomouc.idnes.cz Bydlím celý život v Olomouci - proto mne tento článek, tak jiný, než vše, co jsem…

celý článek

Škodí život ve lži?

nwoo.org Postpravdivý svět bez práce Autor: V. Podracký Když zmizí práce vytvářející hodnoty, omezí se styk s realitou…

celý článek

Nekonečný příběh?

pravyprostor.cz Žijeme v podivné době. Bere nám všem radost ze života JANA ZWYRTEK HAMPLOVÁ Je to jako…

celý článek

Osvobození 5

parlamentnilisty.cz Badatel: Němci vůči nám, Slovanům, necítí žádnou vinu. Rusů tu padlo 140 tisíc, Američanů jen 119.…

celý článek

Proč (ne)studovat

pravyprostor.cz Akademické bahno PETR ZÁVLADSKÝ/WM Dnes napsal na FCB Láďa Větva: „Zapalte Univerzitu Karlovu. Pokud produkuje cosik…

celý článek

O tej rouře veliké...

protiproud.parlamentnilisty.cz Islámský stát: Spojenec NATO? Roura, která tvoří dějiny. Válka uvnitř aliance? Putin šlápl USA na hračky.…

celý článek

Problém s dveřmi...

pravyprostor.cz Muslimský svět představuje permanentní uprchlickou krizi DANIEL GREENFIELD Zapomeňte na syrskou občanskou válku. I bez šíitů…

celý článek

Končíme?

hlavnespravy.sk Prečo je so Západom koniec? Názor inžiniera Ľudia sa často sporia o tom, ako je na…

celý článek

Osvobození 4

skrytapravda.cz ...umí si někdo představit totéž třeba v Terezíně? Z jiných zdrojů - s doplněním "Je to…

celý článek

Osvobození 3

skrytapravda.cz Připravuje se "moderní výklad dějin o osvobození Prahy" a "jak USA osvobodily Sovětský svaz"? Petr Pokorný…

celý článek

Osvobození 2

czechfreepress.cz Pochod Nesmrtelný pluk v Praze Miroslav Suja Pochod Nesmrtelný pluk se letos 8. května uskutečnil v…

celý článek

Osvobození

aeronet.cz Moskva 9. května 2017 – oslava porážky plánu „Barbarossa“. A Merkelová v Soči a plán „Barbarossa…

celý článek

Dvojí metr-základ ,,demokracie"

rukojmi.cz Krnáčová a Feri, štafle, kbelík, vápno a nástup! | Rukojmi.cz Jiřina Holotová Nehorázný vandalský útok na…

celý článek

Bude nukleární válka?

nwoo.org P.C.Roberts: Washington plánuje nukleární útok na Rusko a Čínu Autor: Lubomír Man 4-5 minut Řeči o…

celý článek

Válka v NATO?

aeronet.cz Právě vypukla válka uvnitř NATO? Pentagon poslal do Sýrie obrněnou techniku na ochranu Kurdů před Tureckem!…

celý článek

Neziskovky....

czechfreepress.cz „Nežádoucí nevládní organizace“ financují na ISIS napojené lodě pro přepravu uprchlíků do EU Zuccaro oznámil, že…

celý článek

Islám jako nástroj jiných sil?

czechfreepress.cz Islám - součást strategie Washingtonu Emil Kalabus Zní to naprosto neuvěřitelně, ale Islám by mohl být…

celý článek

Korea jinak

parlamentnilisty.cz Analytik předkládá zcela jiné informace o „strašlivé hrozbě“ z KLDR, než vám prý ukáže například ČT…

celý článek

Francie....

protiproud.parlamentnilisty.cz Otázky po prvním kole: Kdo znal výsledky ještě, než volby skončily? Je Le Penová součástí podvodu…

celý článek

Budoucnost je v dětech

czechfreepress.cz Satanizace českého národa začíná v mateřských školách Miroslav Suja 8-10 minut Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy…

celý článek

Nadšení nestačí

novarepublika.cz Nová republika: Případ Mariánského sloupu 4 minuty Stanislava Kučerová 25. 4. 2017  České národní listy Dr.…

celý článek

Média...a člověk

novarepublika.cz ​Média ČR ve světovém kontextu aneb Mediální koncept Aliance národních sil (ANS) 9-11 minut 24. 4.…

celý článek

Kam kráčíš Francie?

aeronet.cz Děsivý příběh Emmanuela Macrona: Bývalý zaměstnanec Rothschild Bank, absolvent a premiant školy pro výchovu elit, muž…

celý článek

Znalec islámu z Kanady hovoří

parlamentnilisty.cz Migrační krize byla plánována od konce světové války, muslimové jsou jen loutky. Monstrum Merkelová a ohavná…

celý článek

Kdo rozděluje společnost

pravyprostor.cz Neziskovka v akci, aneb Zpráva o nenávisti v Česku LUBOMÍR VYLÍČIL Tak prý nemáme rádi Romy…

celý článek

Co na situaci říká pan Pjakin

celý článek

Co na to říká pan Pjakin...

celý článek

První plody z EU

pravyprostor.cz Evropská unie rozhazuje miliony na nesmyslné blbosti! ZDROJ: Radek Rozvoral RADEK ROZVORAL Nikým nevolení úředníci Bruselu…

celý článek

Co Vy na to? Věřte nebo ne...

czechfreepress.cz Odtajnění západních dokumentů – pokud vám to neotevře oči, tak potom už nic Miroslav Suja Takže,…

celý článek

Nový Donald?

protiproud.parlamentnilisty.cz Recept na rozbušku Třetí světové: Přineste čokoládový koláč! Muž, který se vydává za prezidenta USA, musí…

celý článek

Nové přístupy? Lidem se líbí...

czechfreepress.cz Lidé tleskají Rusku za přístup k nelegálům, iDNES zemi líčí jako zdroj „tisíců džihádistů“ (VIDEO) Miroslav…

celý článek

Integrace - divné slovo

pravyprostor.cz Nikým nechtění, nikam nepatřící Administrace: Redakce on 17.4.2017.on 16.4.2017. MARTIN KAVKA V posledních letech se čas…

celý článek

Skrytá hrozba?

protiproud.parlamentnilisty.cz Ve stínu ostatních žhavých aktuálních událostí: Druhá a třetí migrační vlna před spuštěním. Milióny Ukrajinců bez…

celý článek

Chemie a skutečnost?

zvedavec.org Donald Trump je narušovatel mezinárodního práva Patrick Lang, plukovníku Patrick Lang, plukovníku 12.4.2017 Komentáře Témata: USA, Sýrie…

celý článek

Pochybnosti jsou na místě...

nwoo.org Švédští lékaři za lidská práva (SWEDHR): Video Bílých přileb, morbidní manipulace s mrtvými dětmi a inscenovaný…

celý článek

Chemie-Syrie

nwoo.org Profesor Postol z MTI: Syrský chemický útok je americký výmysl Jak na svém webu uvádí P.C.Roberts,…

celý článek

Vzpomínka na Velikonoce

Velikonoční dny můžeme jistě chápat různě, jako dny duchovní, jako dny jara, setkání s rodinou, nebo dokonce…

celý článek

Volby ve Francii

Copak na nás asi zase bude sehráno u tak důležitých voleb? Špatné obálky, nějaká vražda, nebo snad…

celý článek

Velikonoce dle normy EU

poděkování Pravému prostoru

celý článek

Veselé Velikonoce po muslimsku

ivcrn.cz Veselé Velikonoce po muslimsku aneb zkoušítete reformovat islám? Zemřete. – IVČRN.CZ admind Co se stane s těmi…

celý článek

Křesťané v Egyptě zrušili oslavy Velikonoc

ivcrn.cz Křesťané v Egyptě zrušili oslavy Velikonoc. Egypt už není jejich domovem. – IVČRN.CZ Tzimiskes Ke konci…

celý článek

EVROPA KONČÍ

czechfreepress.cz ALŽÍRSKÝ SPISOVATEL: EVROPA KONČÍ, ČEKÁ JI ISLÁMSKÁ DIKTATURA Miroslav Suja Jen ve Francii Sansal prodal více…

celý článek

Někdo to rád horké

zvedavec.org Někdo to rád horké Alexej Anpilogov Světová válka: Alexej Anpilogov 14.4.2017 Komentáře Témata: Severní Korea 812 slov…

celý článek

Jak vyřešit mírumilovně problémy s islámem?

pravyprostor.cz Jak na islám? Administrace: Redakce on 12.4.2017.on 11.4.2017. LUBOMÍR VYLÍČIL Ve Francii byla právě dokončena jedna…

celý článek

Přemýšlejte, pozorujte, poučte se-dokud to jde...

celý článek

Nelžete našim dětem

celý článek

Pyramidy po celém světě začaly vyzařovat paprsky...

Pyramidy po celém světě začaly vyzařovat paprsky do fotonového mračna Ačkoliv NASA informovala o podivném fotonovém oblaku,…

celý článek

Velikonoční pastýřský list

czechfreepress.cz Velikonoční pastýřský list – 2017 Miroslav Suja V roce 2015 radikální muslimové v Egyptě zajali několik mladých dělníků,…

celý článek

Velikonoce....

Velikonoce… Podle průzkumů prý už jen čvrtina našich obyvatel chápe Velikonoce jako duchovní děj. Mnohaletou snahu komunistů…

celý článek

Velký krok ke třetí světové válce? 10

prvopodstata.com Daily Mail smazal článek z roku 2013 o plánu USA organizovat chemický útok v Sýrii pomocí…

celý článek

Velký krok ke třetí světové válce? 9

outsidermedia.cz Jen mrtví se dočkají konce války Ať už jste doufali, že s nástupem Donalda Trumpa se…

celý článek

Velký krok ke třetí světové válce? 8

protiproud.parlamentnilisty.cz Terorismus: Komunikační prostředek 21. století. Jsou všichni politici idioti? Černé znamení Putinovi: Zrcadlo nám nastavovat nebudeš!…

celý článek

Velký krok ke třetí světové válce? 7

nwoo.org Mike Whitney: Hrozicí střet USA a Ruska Autor: Lubomír Man Trumpův raketový útok na šajratské letiště…

celý článek