C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Aktuální videa a články hledejte v sekci Blog, poslední příspěvky jsou vždy na této stránce až dole.

Odkazy na zdrojové informační weby jsou zde

Články autora webu

AKTUÁLNĚ - VOLBY

Tak volby jsou za námi.

Národ rozhodl, jak se říká ,,HODIL SI KOBLIHOU". Kolik mu asi padlo? Uvidíme paní, uvidíme...ještě se pobavíme.

 

A povedlo se...

Problém dnešního člověka v grafické zkratce...


Motto:

Život dává příležitosti ke zmoudření, ale bere falešné iluze.


 ŽIVOT.

   Přesto, že jej žijeme, nebo si aspoň myslíme, že ŽIJEME, je pro nás život vlastně záhadou. Nekonečný sled různých náhod a okolností řídí běh našich dnů. Pro někoho šťastně, pro jiného méně šťastně. Není to zvláštní?

   Nestojí to za úvahu i pozorování? Čím to je, že se to děje právě takto? A má člověk možnost to nějak ovlivnit? Může měnit svůj život i když se zdá, že jej Štěstí opustilo a sedlo si na někoho jiného?


   NADĚJE.

   Člověk potřebuje Naději, bez ní by padnul pod tlakem světa velice rychle. Jenže je problém, co si pod tu naději přiřadit. Mít naději v politicích se jistě nevyplácí, politici nemají stálost, ale naděje musí mít stálost, jinak se jí nedá věřit. Mít naději v lidech, to je taky ošidné. Lidé jsou proměnliví. Jednak podléhají vlivům zvenčí – někdo je navede, dá jim falešné informace, pomluví Vaši osobu, nebo prostě změní názor. Kdo chvíli stál - už stojí opodál. Vše je v pohybu, ale člověk potřebuje něco stálého, co bude platit nejen dnes, ale i zítra a pozítří. Na nekonečných změnách, nestálosti pravidel se nedá stavět, pak člověk raději žije jen ze dne na den. To ale nedává žádnou naději, žádnou budoucnost…

   Svět a lidské nápady jsou proměnlivé, proto je nutné sáhnou někam jinam, chce-li člověk mít i budoucnost, nejen vrtkavou přítomnost.

   V člověku samém existuje nějaká, řekněme ,,nesmrtelná“ hodnota, která nemusí být závislá na vrtkavosti světa. Tou hodnotou je jeho vnitřní osobnost, jeho ,,já“. Některými bývá nazývána egem/to nemá nic společného s egoismem, ale jen s individuální osobností/, jiní dokonce používají název duše…. A právě v tomto názvu, který je v lidstvu od nepaměti, je dnes velký rozpor. Mystici, okultisti a lid náboženský si tento pojem přivlastnili, používají tohoto názvu jako čehosi, co souvisí jen s jejich zvláštním kultem a pohledem na svět. Ve skutečnosti pojem ,,duše“ nemá nic společného s žádným náboženstvím, mysticismem, ani nějakou filozofií. Je to něco tak reálného, jako je třeba mozek, ale jiného ,,skupenství“, které svými smysly neumíme spatřovat.

   Pojem ,,svérázná, individuální osobnost člověka“ souvisí přímo se slovem ,,duše“ a ne s církevními naukami a pojmy. A jestli se člověku zdá ono slovo příliš mystické, náboženské, nebo jinak ,,podivné“, ať si je prostě nahradí pojmem ,,má osobnost“, nebo něčím jiným, pod čím bude chápat to nejvnitřnější v něm samém - prostě sebe sama…tedy to, co se v něm raduje, nebo pláče, je schopno soucitu, nebo i odporu k lži a podvodu – to dobré v něm, to, co touží po lásce, míru, svobodě – to je duše člověka, ať už si ji pojmenuje jakkoliv.

   Pokud člověk uvěří, že je v něm samém něco více, co přesahuje tento bláznivý svět, pak přichází naděje v lepší, hodnotnější život, naděje v další cestu, naděje v lepší společenské zřízení. To proto, že duše člověka směřuje vždy tam, kam to člověka vnitřně táhne, tedy k jeho ideálům. Když člověk touží po dobru, míru, lásce, jistě ho tam jeho duše dovede. Jestli to bude tady na Zemi, to záleží i na těch dalších duších a jejich přáních. Pokud to ale nebude možné tady, pak si duše určitě nejde cestu tam, kde to možné bude.

   Naslouchejme své duši a budeme vědět, co ve světě je správné a co jen vylhané. Bojujme taky o skutečné hodnoty – pravdu, morálku, lásku – protože to je ,,řeč duše“, to podporuje duši, oživuje ji to, probouzí a vytahuje ji to z příšeří, kam ji zahnal svět politiky, válek, lží, skepse.

   A když nám svět bude brát každou naději, pak ji hledejme ve své duši, jen ona zná jinou naději - Naději duše, rozumí jí a chce za ní jít - vyslyšme ji už konečně….

Všichni bychom chtěli být šťastní, a proto bychom chtěli umět řídit náš život tak, aby nám štěstí přinesl...

Dokážeme se změnit? Nebo se jen dokážeme zničit?

Tvorové na bázi uhlíku!

Nezměníte-li své jednání

Budete zcela zlikvidováni

a nahrazeni něčím užitečným!

Odpočet je možno zastavit jedině radikální změnou Vašeho chování.


VOLBY nás opět posunuly KE ZKÁZE, nebo snad ještě na chvíli K ZACHOVÁNÍ ? To brzo UVIDÍME a hlavně PROŽIJEME...

Datum odpočtu je jen symbolické, nemá znamenat nějaký konkrétní bod zlomu, v tom se přece nacházíme stále a vše je v pohybu. Chci tím jen naznačit, že my všichni se podílíme na budoucnosti světa, každý možná jen dobrou či špatnou myšlenkou, vyrovnaným postojem, nebo výbuchem vzteku...všechno se počítá na těchto pomyslných hodinách světa.


  SVOBODA.

   V roce 2020 se ptá dospívající syn svého otce: ,,…A tati, co BYLA ta svoboda?“ Otec, mladý muž se zarazí, rád by synovi podal správnou odpověď, ale nějak si nemůže vzpomenout. Ví, že to slovo používal kdysi jeho otec, ale nějak se mu nevybavuje, co to vlastně znamenalo. Ale náhle si vzpomene? Jaká úleva, nerad by před synem vypadal jako hlupák: ,,Ano, to vím docela dobře. Svoboda se jmenoval jeden generál v té době, o které se učíte ve škole. To byla doba, kdy lidé byli ještě sobci, mysleli jen na sebe, měli dokonce různá náboženství, různé názory a nebyli dost lidští…“

   Možná Vám to připadá jako přehnaná vize, ale bez ohledu na všechny vnější faktory se dnes opravdu bojuje o zachování samotného principu pojmu SVOBODA. Pojem svoboda je zakořeněn v každém člověku a každý jej dokáže nějak vnímat. Ale vnějšími manipulacemi, výchovou, vytrvalým mediálním a společenským tlakem lze obsah pojmu pokřivit. Člověk pak sice stále touží po svobodě, ale již nechápe, co ten pojem znamená, proto může být dokonce přesvědčen, že svoboda znamená jeho dobrovolné znásilnění. Je to podobné tzv. Stockholmskému syndromu, kdy oběť svého trýznitele už chápe jako osobu spřízněnou a uznávanou. Svoboda zákonitě souvisí s dalšími pojmy – především jsou to pojmy SPRAVEDLNOST a ŘÁD. Kde neexistuje spravedlivý řád, který vymezuje všem stejná práva a povinnosti, tam prostě nemůže ani vznikat pojem svobody. Člověk, který ztratí vnitřní spojení s těmito správně vnímanými pojmy, ztratí oporu své vlastní osobnosti ve světě. Buď se stává zcela nesamostatným otupělým nástrojem druhých, nebo rebelem proti všemu, co pociťuje jako vlastní spoutání. Takový postoj jej dovede k násilnému odporu, není-li jiná možnost. V případě potlačování svobody v národě, dochází u obou projevů k degradaci hodnoty celého národa, stane buď tupým zdegenerovaným národem, nebo v něm propukne násilí, které se manifestuje do formování bojových skupin. Tupý národ postupně zdegeneruje a přestává být skutečným národem, ale jen jakýmsi seskupením lidí na nějakém území. Odbojná varianta úpadku národa, který již nechápe správně pojem slova svoboda, vytváří mnohé násilné skupiny, které ale už nemají spojení se skutečnými pojmy spravedlnost a řád, proto bojují proti všemu a všem – vzniká občanská revoluce a krvavá vzpoura proti čemukoliv, nejen tedy proti těm, kdo proces vyvolali. Každý národ, ale i jeho občan, tedy MUSÍ bojovat o to, aby pojem SVOBODA nebyl vnitřními pochody v národě, ale ani vnějšími tlaky znevážen a pokřiven. Výsledkem tohoto znevážení je vždy zničení národa. Vnitřní rozklad bývá často podnícen, nebo přímo vyvolán vnějšími rozkladnými silami...

Zaujalo Vás to? Pak si to můžete dočíst v odkazu Témata k zamyšlení

KDO SPÍ V DEMOKRACII PROBUDÍ SE V DIKTATUŘE

Johann Wolfgang von Göte


Moudrost minulosti platí i v přítomnosti

CICERO v r.48 př.n.l. o postavení ve společnosti a přerozdělení moci

1 –   CHUDÝ = pracuje
2 -    BOHATÝ = jej využívá
3 –   VOJÁK = chrání oba dva
4 –   PLÁTCE DANĚ = platí všem třem
5 –   TULÁK = odpočívá za všechny čtyři
6 –   OCHMELKA = pije za všech pět
7 –   BANKÉŘ = okrádá všech šest
8 –   PRÁVNÍK = se pře se všemi sedmi
9 –   LÉKAŘ = zabíjí všech osm
10 – HROBNÍK = pohřbívá všech devět
11 – POLITIK = žije ze všech deseti

Změnilo se něco od té doby?   Buďme svoji! Přestaňme se řídit názory druhých, vždyť i odpovědnost máme za sebe, ne za druhé. Oni zase nemají odpovědost za to, že my je jen kopírujeme a necháme se nimi manipulovat.

   Buďme konečně každý sám sebou - jedinečnou, hodnotnou osobností. Se svými vlastními názory, životními postoji, kráčejme životem jako samostatní Lidé.


   Chtěl bych se na těchto stránkách zabývat vším možným, co souvisí se Životem, ať už člověka samého, nebo lidí kolem něj, světa a jeho souvislostí s námi.

Více si přečtěte v odkazu O tomto webu


ŽIVOT - hledání cesty, pozorování, přemýšlení, prožívání... a...pochopení


Poslední články na blogu - jsou z různých kategorií, vyberte si v odkazu Blog, co Vás skutečně zajímá

Široká škála různých RUBRIK v BLOGU, v této chvíli jsou to rubriky: Imigranti, Úvahy o lidstvu, Úvahy o životě a smrti, společnost, zdraví, humor...


 

Hold panu Nohavicovi

Zpěvák Jarek Nohavica byl vyznamenán. Někteří ho pomlouvají, ale mnozí ani neznají jeho tvorbu. Tak zde dám…

celý článek

Církevní restituce

novarepublika.cz Zdanění církevních restitucí je antisemitské, napsal Bělobrádek Jaromír Petřík 10. 11. 2017    JaromirPetrik Andrej Babiš chce…

celý článek

Skrytá migrace

novarepublika.cz Kapitáni domácího průmyslu zvou Uzbeky do ČR. Podobně to před půlstoletím začalo ve Francii Vystavil Václav…

celý článek

Nenávist k bělochům

novarepublika.cz Proč přetrvává nenávist vůči bělochům Ilana Mercer 16.11. 2017 Není to tak dávno, co byla pouhá…

celý článek

Velká záhada

pravyprostor.cz Kde se tu ti lidé vzali? Otázky, které si mediální mainstream bohužel neklade … MARTIN KOHOUT…

celý článek

Komunismus?

pravyprostor.cz Španělští komunisté v Evropském parlamentu: Vykořisťovaný lid před sto lety provedl revoluci a zase ji provede!…

celý článek

Brusel vítězí...

pravyprostor.cz Marxistické hlavy řádí Autor: Markéta Šichtařová Když jsem o nich kdysi dávno slyšela poprvé, pomyslela jsem…

celý článek

Za vším hledej Putina/...musíš hledat!!!/

aeronet.cz Ruský prezident zmanipuloval české volby? Soustředěný útok Bakalových médií a pražské neziskovky na Aeronet kvůli lithiu!…

celý článek

Varování

novinky.cz Civilizace musí zásadně změnit své chování. Ničení planety zesiluje, burcují vědci – Novinky.cz Přes patnáct tisíc…

celý článek

Něco o revolucích

outsidermedia.cz O ekonomické budoucnosti Ukrajiny (a nejen o ní…) Hostem pondělní dopolední relace D. Kulikova a O.…

celý článek

Kdo píše historii

novarepublika.cz TOP 500 Supercomputers Jaroslav Loudil 14. 11. 2017 Další číslo, které zatlouká hřebíček do rakve molochu…

celý článek

Symbol nové Evropy

pravyprostor.cz   Oběti, před kterými zavíráme oči Autor: Eva Svobodová 4-5 minut EVA SVOBODOVÁ V Praze během…

celý článek

A přišel Ráj...RAJ už byl

pravyprostor.cz Rozpočet v dupě, bo matky s novorozencama nedorazily... LADISLAV VĚTVIČKA Tuž to by mě kura zajimalo,…

celý článek

Kdo komu pomáhá

novarepublika.cz Ministerstvo obrany RF sdělilo fakta o spolupráci mezi DAEŠ a koalicí USA v Sýrii. Letouny koalice…

celý článek

Bezdětnost

czechfreepress.cz Bezdětní evropští lídři nás jako náměsíční vedou do katastrofy Miroslav Suja Evropa nikdy neměla tolik bezdětných…

celý článek

Rasismus naruby

pravyprostor.cz Kdy začnou posílat bělochy do sprch? MILAN RADEK Brzo budeme možná nosit žlutou hvězdu na klopě,…

celý článek

Je Německo náš vzor?

Tak to se máme na co těšit.... protiproud.cz   Německo: Zločinecké syndikáty si porcují zemi. Časovaná bomba…

celý článek

Kdo chce Žít?

pravyprostor.cz Pochybné sociální hokuspokusy v Brně krachují Autor: Vladimír Kuchař Brněnská radnice pod vedením neomarxistických sociálních inženýrů…

celý článek

Taky máme takové vlastence?

celý článek

Děsivé mlčení...

czechfreepress.cz Prečo mlčia slovenské média o zmene Dublinského protokolu o imigrantoch Miroslav Suja Zmena Dublinského protokolu má…

celý článek

Lenin se mýlil, správně je: zatloukat, zatloukat a zatloukat

aeronet.cz Skandál 1. třídy ZŠ v Teplicích s tablem plným multikulti prvňáčků odhalil islamizační procesy v České…

celý článek

Řepka + Lež + EU

pravyprostor.cz   Jak rychle lze v EU napravit chybu? TOMÁŠ VANĚK Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí…

celý článek

Sorosova síť

czechfreepress.cz A.Gorka: Mýthus evropské demokracie – šokující odhalení Miroslav Suja Je veřejným tajemství, že tzv. „Sorosova síť“…

celý článek

SPD na účelovém pranýři

pravyprostor.cz SPD na účelovém pranýři | Pravý prostor RUDOLF MLÁDEK Prakticky denně se objevují články či jiná…

celý článek

Jak nás vedou na jatka

pravyprostor.cz Nelegální migrace je začátkem nové války Administrace: Redakce on 8.11.2017.on 6.11.2017. 3-4 minuty Všechny politické strany,…

celý článek

Šílený svět

pravyprostor.cz Chci být odsouzen | Pravý prostor VÁCLAV HUSÁK A je to tady. Americké filmové i jiné…

celý článek

Pokud vám toto neotevře oči, tak potom už nic...

na-septande.cz Odtajnění západních dokumentů – pokud vám to neotevře oči, tak potom už nic – Na Šeptandě…

celý článek

Tento člověk řídí náš osud...

Tak si jeho názory poslechněte:

celý článek

Zrůdná ideologie je již úspěšně naočkována

skrytapravda.cz Hele, ty nácku... František Filip Dvořák Představte si, že vám na oficiálním inzertním serveru zakážou inzerovat…

celý článek

Co na to pan Pjakin

celý článek

Proč je nutné nahradit původní obyvatelstvo Evropy

celý článek

Okamžik pravdy pro Evropu...

celý článek

Další krok k vyhubení západní civilizace

parlamentnilisty.cz Taky pěkný čuňák. Měli bychom se za něj stydět. Minimálně pepřový sprej do ksichtu nebo kleštičky…

celý článek

Máte děti? To vás lituji...

pravyprostor.cz   Závadné děti Autor: Markéta Šichtařová Tak si tak čtu zprávy – a nejednou se vyděsím,…

celý článek

Nový zákon o přerozdělování uprchlíků v EU je tady

pravyprostor.cz Nová hrozba z EU: Návrh nového zákona o přerozdělování uprchlíků ... slyšeli jste už o něm?…

celý článek

Dozvuky k volbám

novinky.cz  Převzato bez úprav a komentářů z webu novinky.cz Na zákazu mešit trváme Pane předsedo, hnutí SPD…

celý článek

K čemu je dobrá genetika

nwoo.org Podezření Vladimíra Putina potvrzeno Autor: Michail Prouza Úvaha Michaila Prouzy ke zprávě Alexe Christoforou The Duran z…

celý článek

Proč jsem se nenarodil černý?

...zpívá Jarek Nohavica v jedné své skladbě. A už začínáme tušit, co je slutečnou pointou skladby.... pravyprostor.cz…

celý článek

Chudák Kryl

zvedavec.org Další útok Krylové: Sdružení Lidé lidem v exekuci Kryl se v hrobě obrací   Milí kamarádi,…

celý článek

Vzhůru do rozkladu

skrytapravda.cz Chlapec je chlapec a dívka je dívka šíří nenávistný a dezinformační autobus v Paříži Katarína Hnazlíková…

celý článek

Skvělé vyhlídky...a není to román

czechfreepress.cz EU se může do roku 2040 rozpadnout, uvádí německá vojenská studie... Miroslav Suja   Interní studie…

celý článek

Co říkáte - je toto rasismus?

Část společnosti/která se ještě nechá/ je soustavně médii strašena z ,,rasistických" projevů některých lidí i stran. Zcela…

celý článek

Už nám děkují...ale za co asi?

Nové arabské poutače děkují Čechům, no, za co asi? Němcům a Francouzům už taky poděkovali? Člověk v…

celý článek

Člověk a svět....

pravyprostor.cz Hnusný, zlý Herwart | Pravý prostor J. FRANĚK Herwart, v althochdeutsch Wächter des Heeres, tedy jakýsi strážce…

celý článek

Jarek Nohavica

rukojmi.cz Prezident Zeman vyznamenal Nohavicu a je z toho poprask v pražské laguně; oba prý rozdělují Česko,…

celý článek

Medyjalni svět, přivodi ti vřed...

pravyprostor.cz   Medyjalni svět, přivodi ti vřed... „Medyjalni svět, přivodi ti vřed. Pokud chceš byt zdravy, vypni…

celý článek

Nová politika do nové EU - bojte se...

czechfreepress.cz Evropa: Co chtějí islámské politické strany? Švédská strana Jasin není ojedinělá. Islámské politické strany se začaly…

celý článek

A je to tady-už nás chystají do mlýnku...

aeronet.cz Nejvyšší poplach! Evropský parlament dostal na stůl reformu Dublinského protokolu a česká média mlčí! Nový Dublin…

celý článek

Už ho ženou...

zvedavec.org Sorose vyhánějí z Turecka, Maďarska a Rakouska Boj proti plánům Satana: 2.11.2017 Komentáře Témata: Nový světový pořádek…

celý článek

Nejodpornější metoda dneška-dvojí metr

pravyprostor.cz Demokratické paradoxy multikulturalistů: Dvojí metr v praxi, část I. SMK Lze snad ještě lépe vyjádřit, jak…

celý článek

Starší články najdete v odkazu BLOG