C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Aktuální videa a články hledejte v sekci Blog, poslední příspěvky jsou vždy na této stránce až dole.

Odkazy na zdrojové informační weby jsou zde

Články autora webu

Kdo neočekává od lidí a od doby nic, co mu nemohou dát, ten není nikdy nešťastný...


Motto:

Život dává příležitosti ke zmoudření, ale bere falešné iluze.


 ŽIVOT.

   Přesto, že jej žijeme, nebo si aspoň myslíme, že ŽIJEME, je pro nás život vlastně záhadou. Nekonečný sled různých náhod a okolností řídí běh našich dnů. Pro někoho šťastně, pro jiného méně šťastně. Není to zvláštní?

   Nestojí to za úvahu i pozorování? Čím to je, že se to děje právě takto? A má člověk možnost to nějak ovlivnit? Může měnit svůj život i když se zdá, že jej Štěstí opustilo a sedlo si na někoho jiného?


   NADĚJE.

   Člověk potřebuje Naději, bez ní by padnul pod tlakem světa velice rychle. Jenže je problém, co si pod tu naději přiřadit. Mít naději v politicích se jistě nevyplácí, politici nemají stálost, ale naděje musí mít stálost, jinak se jí nedá věřit. Mít naději v lidech, to je taky ošidné. Lidé jsou proměnliví. Jednak podléhají vlivům zvenčí – někdo je navede, dá jim falešné informace, pomluví Vaši osobu, nebo prostě změní názor. Kdo chvíli stál - už stojí opodál. Vše je v pohybu, ale člověk potřebuje něco stálého, co bude platit nejen dnes, ale i zítra a pozítří. Na nekonečných změnách, nestálosti pravidel se nedá stavět, pak člověk raději žije jen ze dne na den. To ale nedává žádnou naději, žádnou budoucnost…

   Svět a lidské nápady jsou proměnlivé, proto je nutné sáhnou někam jinam, chce-li člověk mít i budoucnost, nejen vrtkavou přítomnost.

   V člověku samém existuje nějaká, řekněme ,,nesmrtelná“ hodnota, která nemusí být závislá na vrtkavosti světa. Tou hodnotou je jeho vnitřní osobnost, jeho ,,já“. Některými bývá nazývána egem/to nemá nic společného s egoismem, ale jen s individuální osobností/, jiní dokonce používají název duše…. A právě v tomto názvu, který je v lidstvu od nepaměti, je dnes velký rozpor. Mystici, okultisti a lid náboženský si tento pojem přivlastnili, používají tohoto názvu jako čehosi, co souvisí jen s jejich zvláštním kultem a pohledem na svět. Ve skutečnosti pojem ,,duše“ nemá nic společného s žádným náboženstvím, mysticismem, ani nějakou filozofií. Je to něco tak reálného, jako je třeba mozek, ale jiného ,,skupenství“, které svými smysly neumíme spatřovat.

   Pojem ,,svérázná, individuální osobnost člověka“ souvisí přímo se slovem ,,duše“ a ne s církevními naukami a pojmy. A jestli se člověku zdá ono slovo příliš mystické, náboženské, nebo jinak ,,podivné“, ať si je prostě nahradí pojmem ,,má osobnost“, nebo něčím jiným, pod čím bude chápat to nejvnitřnější v něm samém - prostě sebe sama…tedy to, co se v něm raduje, nebo pláče, je schopno soucitu, nebo i odporu k lži a podvodu – to dobré v něm, to, co touží po lásce, míru, svobodě – to je duše člověka, ať už si ji pojmenuje jakkoliv.

   Pokud člověk uvěří, že je v něm samém něco více, co přesahuje tento bláznivý svět, pak přichází naděje v lepší, hodnotnější život, naděje v další cestu, naděje v lepší společenské zřízení. To proto, že duše člověka směřuje vždy tam, kam to člověka vnitřně táhne, tedy k jeho ideálům. Když člověk touží po dobru, míru, lásce, jistě ho tam jeho duše dovede. Jestli to bude tady na Zemi, to záleží i na těch dalších duších a jejich přáních. Pokud to ale nebude možné tady, pak si duše určitě nejde cestu tam, kde to možné bude.

   Naslouchejme své duši a budeme vědět, co ve světě je správné a co jen vylhané. Bojujme taky o skutečné hodnoty – pravdu, morálku, lásku – protože to je ,,řeč duše“, to podporuje duši, oživuje ji to, probouzí a vytahuje ji to z příšeří, kam ji zahnal svět politiky, válek, lží, skepse.

   A když nám svět bude brát každou naději, pak ji hledejme ve své duši, jen ona zná jinou naději - Naději duše, rozumí jí a chce za ní jít - vyslyšme ji už konečně….

Všichni bychom chtěli být šťastní, a proto bychom chtěli umět řídit náš život tak, aby nám štěstí přinesl...

Dokážeme se změnit? Nebo se jen dokážeme zničit?

Tvorové na bázi uhlíku!

Nezměníte-li své jednání

Budete zcela zlikvidováni a nahrazeni něčím užitečným!

Odpočet je možno zastavit jedině radikální změnou Vašeho chování.

Zdá se, že jsme dostali ještě trochu času...ale ten neúprosně mizí

Datum odpočtu je jen symbolické, nemá znamenat nějaký konkrétní bod zlomu, v tom se přece nacházíme stále a vše je v pohybu. Chci tím jen naznačit, že my všichni se podílíme na budoucnosti světa, každý možná jen dobrou či špatnou myšlenkou, vyrovnaným postojem, nebo výbuchem vzteku...všechno se počítá na těchto pomyslných hodinách světa.


  SVOBODA.

   V roce 2020 se ptá dospívající syn svého otce: ,,…A tati, co BYLA ta svoboda?“ Otec, mladý muž se zarazí, rád by synovi podal správnou odpověď, ale nějak si nemůže vzpomenout. Ví, že to slovo používal kdysi jeho otec, ale nějak se mu nevybavuje, co to vlastně znamenalo. Ale náhle si vzpomene? Jaká úleva, nerad by před synem vypadal jako hlupák: ,,Ano, to vím docela dobře. Svoboda se jmenoval jeden generál v té době, o které se učíte ve škole. To byla doba, kdy lidé byli ještě sobci, mysleli jen na sebe, měli dokonce různá náboženství, různé názory a nebyli dost lidští…“

   Možná Vám to připadá jako přehnaná vize, ale bez ohledu na všechny vnější faktory se dnes opravdu bojuje o zachování samotného principu pojmu SVOBODA. Pojem svoboda je zakořeněn v každém člověku a každý jej dokáže nějak vnímat. Ale vnějšími manipulacemi, výchovou, vytrvalým mediálním a společenským tlakem lze obsah pojmu pokřivit. Člověk pak sice stále touží po svobodě, ale již nechápe, co ten pojem znamená, proto může být dokonce přesvědčen, že svoboda znamená jeho dobrovolné znásilnění. Je to podobné tzv. Stockholmskému syndromu, kdy oběť svého trýznitele už chápe jako osobu spřízněnou a uznávanou. Svoboda zákonitě souvisí s dalšími pojmy – především jsou to pojmy SPRAVEDLNOST a ŘÁD. Kde neexistuje spravedlivý řád, který vymezuje všem stejná práva a povinnosti, tam prostě nemůže ani vznikat pojem svobody. Člověk, který ztratí vnitřní spojení s těmito správně vnímanými pojmy, ztratí oporu své vlastní osobnosti ve světě. Buď se stává zcela nesamostatným otupělým nástrojem druhých, nebo rebelem proti všemu, co pociťuje jako vlastní spoutání. Takový postoj jej dovede k násilnému odporu, není-li jiná možnost. V případě potlačování svobody v národě, dochází u obou projevů k degradaci hodnoty celého národa, stane buď tupým zdegenerovaným národem, nebo v něm propukne násilí, které se manifestuje do formování bojových skupin. Tupý národ postupně zdegeneruje a přestává být skutečným národem, ale jen jakýmsi seskupením lidí na nějakém území. Odbojná varianta úpadku národa, který již nechápe správně pojem slova svoboda, vytváří mnohé násilné skupiny, které ale už nemají spojení se skutečnými pojmy spravedlnost a řád, proto bojují proti všemu a všem – vzniká občanská revoluce a krvavá vzpoura proti čemukoliv, nejen tedy proti těm, kdo proces vyvolali. Každý národ, ale i jeho občan, tedy MUSÍ bojovat o to, aby pojem SVOBODA nebyl vnitřními pochody v národě, ale ani vnějšími tlaky znevážen a pokřiven. Výsledkem tohoto znevážení je vždy zničení národa. Vnitřní rozklad bývá často podnícen, nebo přímo vyvolán vnějšími rozkladnými silami...

Zaujalo Vás to? Pak si to můžete dočíst v odkazu Témata k zamyšlení

KDO SPÍ V DEMOKRACII PROBUDÍ SE V DIKTATUŘE

Johann Wolfgang von Göte


Moudrost minulosti platí i v přítomnosti

CICERO v r.48 př.n.l. o postavení ve společnosti a přerozdělení moci

1 –   CHUDÝ = pracuje
2 -    BOHATÝ = jej využívá
3 –   VOJÁK = chrání oba dva
4 –   PLÁTCE DANĚ = platí všem třem
5 –   TULÁK = odpočívá za všechny čtyři
6 –   OCHMELKA = pije za všech pět
7 –   BANKÉŘ = okrádá všech šest
8 –   PRÁVNÍK = se pře se všemi sedmi
9 –   LÉKAŘ = zabíjí všech osm
10 – HROBNÍK = pohřbívá všech devět
11 – POLITIK = žije ze všech deseti

Změnilo se něco od té doby?   Buďme svoji! Přestaňme se řídit názory druhých, vždyť i odpovědnost máme za sebe, ne za druhé. Oni zase nemají odpovědost za to, že my je jen kopírujeme a necháme se nimi manipulovat.

   Buďme konečně každý sám sebou - jedinečnou, hodnotnou osobností. Se svými vlastními názory, životními postoji, kráčejme životem jako samostatní Lidé.


   Chtěl bych se na těchto stránkách zabývat vším možným, co souvisí se Životem, ať už člověka samého, nebo lidí kolem něj, světa a jeho souvislostí s námi.

Více si přečtěte v odkazu O tomto webu


Nezapomeňme na pravý smysl Vánoc

Žijeme v době, kdy je vše zaměřené na výkon, splnění cílů a úspěch. Vánoce jsou jedním z okamžiků, kdy máme příležitost si uvědomit skutečnou hodnotu společně strávených chvil.

Video převzato se souhlasem jeho poskytovatele na webu  seberizeni


Jak ukončit válku...

Video převzato se souhlasem jeho poskytovatele na webu  seberizeni


Jak vlci změnili celou přírodu

   Není zvláštní, že prosté zvíře, bez výrazné inteligence, dokáže tak změnit přírodu a člověk, tak inteligentní a s tolika pomůckami, vynálezy nedokáže ani řidit své malé národy a státy? V čem je rozdíl? V inteligenci to asu nebude. Je to v tom, že vlk žije v moudrém řádu přírody a člověk, aniž by tento řád znal, si chce vytvořit svůj vlastní řád, který nebude respektovat vesmír. Na současném hroucení civilizace a neschopnosti toto hroucení zastavit, je zřejmé, že náš vymyšlený řád nefunguje. Půjdeme-li setrvale tímto směrem, budeme katastrofami vráceni zpět na začátek, kdy jsme ještě nebyli tak chytří a proto se obdivem dívali k přírodě a tam se chtěli nechat poučit.

   Video převzato se souhlasem jeho poskytovatele na webu  seberizeni

Probuzení

Video převzato se souhlasem jeho poskytovatele na webu  seberizeni


Krátké video, které nutí k zamyšlení

Video převzato se souhlasem jeho poskytovatele na webu  seberizeni


Pro posílení v těžkých chvílích

Video převzato se souhlasem jeho poskytovatele na webu  seberizeni


Chraňme ŽIVOT a on bude chránit nás.

POCHOPME přírodu a ona nás bude milovat.

Dokument o námi dosud nepochopené VODĚ

ŽEL byl stažen z YouTube. Zatím je ještě zde

V letošním suchém počasí si lidé shlédnutím tohoto filmu uvědomí hlouběji nezbytnost vody pro život a jak se dají její informace ovlivnit lidským myšlením.....

ŽIVOT - hledání cesty, pozorování, přemýšlení, prožívání... a...pochopení


Poslední články na blogu - jsou z různých kategorií, vyberte si v odkazu Blog, co Vás skutečně zajímá

Široká škála různých RUBRIK v BLOGU, v této chvíli jsou to rubriky: Imigranti, Úvahy o lidstvu, Úvahy o životě a smrti, společnost, zdraví, humor...


 

Migrační manifest nevládních organizací a jeho požadavky

Migrační manifest nevládních organizací pracujících s migranty v České republice 2015 Nevládní organizace už dávno projevují snahy řídit státy,…

celý článek

České vesnice prodané Arabům

Kvítkov, Modlany, Drahkov: české vesnice prodané Arabům Autor -svo- · Publikováno Únor 8, 2017 · Aktualizováno Únor…

celý článek

K zamyšlení o naší budoucnosti

Země bude zanedlouho zaplavená mimořádně rychlými vlnami kosmické energie, varuje proroctví Petr Konstantinov Deunov, známy ako Beins…

celý článek

Czexit...

czechfreepress.cz Hodím to prvnímu, kdo bude chtít Czexit. Miroslav Suja Historie se opakuje. Také mě potěšilo to…

celý článek

Neomarxistický multikulturalismus

pravyprostor.cz Neomarxistický multikulturalismus: Otázky a odpovědi Administrace: Redakce on 22.6.2015.on 20.6.2015. WM 22|06|2015 Diskutovat s multikulti levičáky…

celý článek

Nemoc zvaná XENOFILIE

pravyprostor.cz Nemoc zvaná XENOFILIE Administrace: Redakce on 5.9.2015.on 4.9.2015. SI 05|09|2015 Velká Čínská zeď, jeden z divů…

celý článek
Multikulti bariéra

Vepřová „nehoda“

pravyprostor.cz Vepřová „nehoda“ v německé školní jídelně aneb vítejte v muslimské Evropě Administrace: Redakce on 29.9.2013. OD:…

celý článek

Rasistické reklamy

pravyprostor.cz Rasistické reklamy: Která je „dobrá“ a která je „špatná“ Administrace: Redakce on 31.5.2016. BEO 31|05|2016 Nedávno…

celý článek

Hlavně pravdivě

pravyprostor.cz Případ ubitého plameňáka v ZOO: Místo rodičů dětských pachatelů se řeší strach z rasismu Administrace: Redakce…

celý článek

Inkluze...funguje, funguje?

pravyprostor.cz Inkluzivní vzdělávání způsobilo paralýzu výuky Zmatek v osnovách, žádné slíbené peníze, nastrčení administrativní pracovníci bez znalostí.…

celý článek

EU - kopie SSSR ?

Zvláštní porovnání metodik bývalého Sovětského svazu s dnešní metodou EU - velmi zajímavé.... http://cozivotdal.eu/wp-content/uploads/2017/03/eu_kopie_sssr.mp4

celý článek

Tomio Okamura - co říkáte na jeho názory?

parlamentnilisty.cz Smršť Tomia Okamury: Nadnárodní společnosti nás vyždímají do mrtě. Dělníci pracují za třetinové mzdy. Erdogan je…

celý článek

Pálení Koránu a křesťané

celý článek

Výr Šafendás!

pravyprostor.cz Výr Šafendás! LADISLAV VĚTVIČKA Nove zaklinadlo, kere jako prvni použila kancleřka (dejž ji panbuch pokoj a…

celý článek

Takto ničíme přírodu, jak se nám to asi vrátí?

Vždy, když budete chtít někde pohodit plast...vzpomeňte si na ně...

celý článek

Temné síly

zvedavec.org Ponerizace: Jak Americkou republiku převzaly politické kliky kriminálně šílených psychopatů Může být ponerologický „deep state“ někdy…

celý článek

Opožděně k MDŽ

skrytapravda.cz Feministky stárnou rychleji než ženy a maminky, naše milé ženy a maminky. Petr Pokorný Je zajímavé,…

celý článek

Tetováním k chronické otravě

czechfreepress.cz Daň za novou módu: tetováním k chronické otravě svého těla těžkými kovy Miroslav Suja Z jedné nedávno…

celý článek

Špehovat a špehovat

protiproud.parlamentnilisty.cz Uniklá data z CIA: Dobrá zpráva? Boj nemusí být prohraný. Odhaluje skandál slabost establishmentu? Co dělat,…

celý článek

Pro mír...

ac24.cz Přátelská jízda míru. Z Berlína přes Moskvu k mezinárodnímu porozumění AC24 Vytvořeno 15. 3. 2017 12:45…

celý článek

Kam kráčíš lidstvo?

pravyprostor.cz Bezpohlavní dětská postavička Tampón Toni učí chlapce jak správně menstruovat ZDROJ: Patrik Juda Kam až zajde…

celý článek

Fungují zákazy zbraní?

czechfreepress.cz Návrat III. Říše. Fungují zákazy zbraní? Miroslav Suja Emil Kalabus Obvyklá cesta do otroctví je, že…

celý článek

Nové technologie-příjemná cesta do pekla

protiproud.parlamentnilisty.cz Válka proti teroru druhé generace: Falešní mimozemšťané. Kterak se měl v Iráku zjevit americký bůh. Potřebujeme…

celý článek

Systém Chibiny

Systém Chibiny Jistě si vzpomenete na poměrně nedávný incident, který proběhl v Černém moři, kdy došlo ke…

celý článek

Osmý div světa?

Osmý div světa? Úžasné chrámy tajně vytesané pod zemí „paranormálním“ excentrikem Vnořené do úpatí Alp v severní…

celý článek

Kam kráčíš člověče - kam vede tvoje cesta?

Kam kráčíš člověče - kam vede tvoje cesta?   http://cozivotdal.eu/wp-content/uploads/2017/03/Paul-Joseph-Watson-odhaluje-multikulturní-agendu.mp4

celý článek

O odvaze a hrdosti

czechfreepress.cz Moldavský prezident zrušil vojenské cvičenia s USA a aktívne bráni svoju krajinu pred USA a NATO…

celý článek

Zcela zásadní otázka...

Člověk myslící a člověk vnímající si uvědomuje, že světem prochází velký boj a velké třídění. Zásadní otázka,…

celý článek

Co se v mládí nenaučíš....ve stáří si na to trpce vzpomeneš

zvedavec.org Staří mladým rozumí, opačně to neplatí Petr Bříza Petr Bříza 5.3.2017 Přišlo emailem Témata: Společnost 458 slov…

celý článek

Věřit a nevěřit

Převzato v plném znění z novinky.cz: v novinky.cz Hrál roli běžence. Úřady obelstil snadno pátek 3. března…

celý článek

Svobodné slovo do svobodného ducha

czechfreepress.cz Svobodné slovo do svobodného (d)ucha Dan Niel Tento Haškův citát se na první pohled může zdát…

celý článek

Dokonalý život zabíjí

czechfreepress.cz Dokonalý život zabíjí. Experiment na myších, který překvapil Miroslav Suja Experiment s kolonií zvířat začal zajímat…

celý článek
Pokyn z NATO

12.3. budeme slavit výročí vstupu do NATO....

czechfreepress.cz Několik poznámek k návrhu na vystoupení ČR z NATO Miroslav Suja Jaroslav Tichý, člen přípravného výboru…

celý článek

Inspirace ze Slovenska?

pravyprostor.cz Inspirace ze Slovenska?   Politicky nekorektně: Jak vyřešit „rómský“ problém za dva roky Administrace: Redakce on…

celý článek

Čárkový kód...a co Vy na to říkáte?

tadesco.cz Celá pravda o čárkovém kódu….. / napsal: tomáš marný / DOPORUČUJI! | tadesco.cz Autor tomáš marný…

celý článek

Přehled mešit a modliteben v ČR

ivcrn.cz Přehled mešit a modliteben v ČR k 25. únoru 2017 – IVČRN.CZ Tzimiskes Mapa ukazuje nám…

celý článek

Budoucnost?

pravyprostor.cz Navštívil jsem Mnichov a Drážďany, hovořil s místními: Jejich otřesné až neuvěřitelné zkušenosti s imigranty Administrace:…

celý článek

Ne základnám v ČR

czechfreepress.cz Ne základnám: Pozvánka k protestnímu petičnímu stánku před Poslaneckou sněmovnou proti projednávání změny čl.43 o armádě…

celý článek

Budoucnost národa Českého.

Budoucnost národa Českého. Když se podíváme na původní text, z něhož vzešla naše hymna, vidíme, že v ní…

celý článek

V.V. Pjakin ze dne 21.02.2017

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 21.02.2017

celý článek

Co nám v ČT24 jistě neřeknou

protiproud.parlamentnilisty.cz Španělská policie prohrává boj na hranicích EU: Tisíce migrantů se probíjejí do Evropy. Pátá kolona pochoduje…

celý článek

Něco o podpoře rodiny

outsidermedia.cz Nečekané třetí dítě: Výzva předsedovi vlády Tisková zpráva Hnutí Pro život ČR 23. února 2017 Hnutí…

celý článek

Priority...

pravyprostor.cz Radní naprosto zešíleli? Co řeší v Berlíně a ve Vídni? A co Praha? Administrace: Redakce on…

celý článek

Nezvyklý postoj německého politika

czechfreepress.cz Petr Bystroň nabízí jasný a jednoduchý scénář jak z přistěhovalecké apokalypsy Evropy ven Miroslav Suja Významný…

celý článek

Když se umění stane politikou

rukojmi.cz A Oscara dostává teplá černá káva ze Starbucks Patrik Juda Starbucks plánuje zaměstnat 10.000 muslimských uprchlíků.…

celý článek

Ziskuchtivé ,,neziskovky"

Markéta Šichtařová: Ziskuchtivé neziskovky. Svět se mění před očima Svět se mění před očima. Nic není, jak…

celý článek

Děsivá vize....

Tento článek či snad odhad budoucnosti od pana Kollera působí docela beznadějně. A to hlavně proto, že…

celý článek

Ať se vám dítě nestane tajně muslimem...

Na stránkách české muslimské obce skutečně najdete pokyn pro mladé, aby se tajně stali muslimy, aby to…

celý článek

Genderové šílenství

czechfreepress.cz Genderové šílenství. Jak oslovovat, abychom nikoho neurazili. Miroslav Suja Emil Kalabus Podle řeckokatolického kněze, psychiatra a…

celý článek

Začlenění české armády pod velení Bundeswehru

Politik ANO začlení část české armády pod přímé velení Bundeswehru! - Plíživá okupace České republiky pokračuje Maru…

celý článek

O bezpečnosti státu

Nebezpečné letiště v ČR Bohumil Svoboda 16. 2. 2017 Zamyšlení emeritního prorektora Vysoké školy letecké ke specifickému…

celý článek

Cena člověka

Hodnota člověka Ač to tak nevypadá a vládci světa i politici se nás snaží přesvědčit o opaku…

celý článek

Fukušima žije

zvedavec.org Fukušima žije Mike Adams   Jsou chvíle, kdy jsem přesvědčen, že lidstvo je sebevražednou sektou úplných…

celý článek

Jen 20% lidí v Evropě souhlasí s migrační politikou EU

aeronet.cz Jen 20% lidí v Evropě souhlasí s migrační politikou EU. Bruselu hrozí v roce 2017 kompletní…

celý článek

Sny o Trumpovi

zvedavec.org Sny o Trumpovi versus realita o Trumpovi – ještě je dovoleno doufat! The Saker The Saker…

celý článek

Potrat…

Potrat… K napsání této úvahy mne dovedl článek o ženě, která léta bojovala za propagaci interrupce, dokonce před…

celý článek

Mezinárodní den heterosexuálního bílého muže

pravyprostor.cz Co týden dal a Hampl napsal: Mezinárodní den heterosexuálního bílého muže se blíží Administrace: Redakce on…

celý článek

Nekriminalizujme, obdivujme

pravyprostor.cz Nekriminalizujme, obdivujme JAKUB SEE Co podnikatel/živnostník, to zloděj nebo aspoň podezřelý, snaží se politici s plnou podporou…

celý článek

Inzerát pravicového voliče

pravyprostor.cz Inzerát pravicového voliče ZDROJ: Radka Johnová Pravicový volič ze střední třídy hledá volitelnou politickou stranu pro…

celý článek

Budoucnost?

Docela zajímavý článek, vyvolávající mnohé další otázky. Líbí se Vám budoucnost, kterou plánuje autor článku? Přiznám se...mně…

celý článek

Bašár Asad chce zásadně pomoci Evropě

Bašár Asad chce zásadně pomoci Evropě. Média mlčí...„Mojí odpovědností je obnovení stability a přivést uprchlíky zpět do…

celý článek

S poděkováním...

S poděkováním Pravému prostoru - trochu jeho humoru:

celý článek

Jsem žena a nestydím se za to, vy snad ano?

pravyprostor.cz Tak aby bylo jasné, co mám pod sukní: Jsem ženská. ZDROJ: Markéta Šichtařová Když jsem tu…

celý článek

Loutky světovládců

czechfreepress.cz Loutky světovládců Miroslav Suja Následky cílených mediálních střel jsou špatná nálada, strach, agrese, hádky, nenávist, demonstrace,…

celý článek

Pravda o současné pop-kultuře

nwoo.org Paul Joseph Watson – Pravda o současné pop-kultuře Autor: Pan Šibenička Britský novinář a komentátor v…

celý článek

Slovensko proti exremismu

czechfreepress.cz Slovensko proti exremismu. Domnělost jako trestný čin, cenzura a výzvy k nahlašování. Miroslav Suja Lucie Kurilovská…

celý článek

EET: Komedie námestkyně Schillerové

pravyprostor.cz EET: Komedie námestkyně Schillerové Administrace: Redakce on 8.2.2017. RADOMIL BÁBEK V představení Tisková konference, tragikomedie o…

celý článek

Zajímavá úvaha

ac24.cz 4 mýty o přelidnění, které vás donutí přehodnotit současný systém AC24 Uber, největší světová taxi firma…

celý článek

Nový svět-nové postoje

Mocní tohoto světa se snaží vybudovat nový svět a nového člověka. Protože vše má být nové, měli…

celý článek

Nové profese pro Nového člověka

NOVÝ ČLOVĚK - cíl geoinženýrů i politiků. Ale není to jen o křížení ras/kterým se ovšem nesmí…

celý článek

Fukušima - konspirace, nebo reálná obava?

tadesco.cz Fukušima uvede svět do fatální katastrofy. Jsme krátce před ní????? Autor tomáš marný · 5.2.2017 Když…

celý článek

Smutné ohlédnutí

zvedavec.org Nemecko v predvečer roku 2017 Lin Dinh   Iba niektoré kultúrne tradície sú tak okúzľujúce, prekrásne…

celý článek

Vagíny na pochodu-třeste se!!!!

Po velkém úspěchu reklamy, kde paní rozmlouvá se svou vagínou o kvasinkové infekci, se tohoto tématu úspěšně…

celý článek

O Ukrajině trochu jinak

nwoo.org Rozhovor s Jaromírem Vaškem, předsedou společnosti přátel Luhanské a Doněcké lidové republiky o jeho poznatcích z…

celý článek

Humor

...z pravého prostoru - pro každého něco: Pro 40% menšinu: „Pane doktore, jste naše poslední záchrana! Je…

celý článek

Peklo nám zezelenalo

pravyprostor.cz Peklo nám zezelenalo Administrace: Redakce on 4.2.2017.on 3.2.2017. MARKÉTA ŠICHTAŘOVÁ Jak jsme se my dva –…

celý článek

Jak si nechat správně vychovat dítě...

aeronet.cz Rodiče, pozor! Tohle dělají neziskovky vašim dětem ve školkách a školách za vašimi zády, když jste…

celý článek

A čo také je to tá satira?

protiproud.parlamentnilisty.cz Ruská operace u hranic Aljašky: Odpověď na tanky u Kaliningradu? Američtí hackeři v akci. Kam zmizel…

celý článek

Převýchova národa

rukojmi.cz Jen tak dál, soudruzi... aneb černošský model z Lidlu znovu v reklamě pro Česko Lubomír Vylíčil…

celý článek

Pomozme panu Pjakinovi, když ho tak rádi posloucháme...

Institut pana Pjakina se dostal do finačních problémů, i on sám zažívá těžkou dobu po náhlém úmrtí…

celý článek

Staňme se už konečně normálními

pravyprostor.cz Sociální nepřizpůsobivost jako budoucí normalita Administrace: Redakce on 19.1.2017.on 18.1.2017. Původně facebookový komentář k článku o…

celý článek

Budoucí Němec bude nosit hidžáb...

...říká expertka na islám v německé televizi...a publikum jí tleská:  

celý článek

Zajet si pro prachy...

pravyprostor.cz Dostaň se do Německa za každou cenu: Odměna činí 32.400 Kč na osobu! ZDROJ: Luděk Mazurek…

celý článek

Může být pravda relativní?

Jak mainstreamová média "objektivně" interpretují vraždu a politici zločiny Ivan David 2. 2. 2017 Jestliže v realitě…

celý článek

Eutanázie,multikulturalismus a křesťanství

Eutanázie,multikulturalismus a křesťanství Shlédnul jsem na YouTube zajímavé video od knězů Byzantské církve, v němž se hovoří o…

celý článek

Hudba a boj

Armádní sbor není nic neznámého, ani nového. Jistě má velký přínos pro vojáky, ve kterých podporuje jednotu,…

celý článek

Exprezident červeného kříže varuje

parlamentnilisty.cz Neusnete hrůzou. Epidemiologická situace u migrantů je varující. Tuberkulóza, AIDS, syfilis, salmonelóza, žloutenka, svrab, zavšivení... Exprezident…

celý článek

Trumpa na vás, holoto!

pravyprostor.cz Trumpa na vás, holoto! ZDROJ: Tomáš Houška Po nástupu Trumpa se o půlminuty přiblížil konec světa,…

celý článek

Trumpova zeď se dotýká zásadního střetu naší doby.

protiproud.parlamentnilisty.cz Zásadní střet naší doby: Trumpova zeď je jako Prohlášení nezávislosti. Jsou ještě Američané pány ve své…

celý článek

Šílené lidstvo

pravyprostor.cz Gayové a lesby s feministkami pro islám, už jen schází Židé pro nacismus ZDROJ: Martin Kavka…

celý článek

Melancholie

Melancholie Melancholie je podle Wikipedie duševní stav zádumčivosti či trudnomyslnosti a nečinnosti, zpravidla bez zřejmého přímého podnětu……

celý článek

Smrt a cesta zpět

Když se člověk přestane vyhýbat tématu, ,,co bude po mé smrti", najednou zjistí, jak velice mnoho je…

celý článek

Život po životě

Bylo by dost beznadějné připustit, že život je jen to, co tady dnes probíhá. Ten strach, obavy,…

celý článek

Co bude dál?

Co bude dál? Tu otázku si odvážní často kladou, protože mela ve světě ji vynucuje. Jestli se…

celý článek

Existuje život po smrti?

Jak se nám situace mezi národy a v národech dramatizuje, bude na místě se zabývat i něčím…

celý článek

Temný svět George Orwella

Temný svět George Orwella Kdo čte příspěvky na alternativních serverech, zcela jistě se dříve či později setká…

celý článek

Vzniká Centrum pro občanské svobody

czechfreepress.cz Vzniká Centrum pro občanské svobody: Václav Klaus ml. bude konkurovat Evropským hodnotám Miroslav Suja Hodnocení uživatelů:  / 9…

celý článek

Co nás čeká...

pravyprostor.cz Co nás čeká IVAN TURNOVEC Kniha amerického žurnalisty Patricka Josepha Buchanana Smrt Západu se ke mně…

celý článek

Vyučování ,,po staru" funguje!

rukojmi.cz STŘEDEČNÍ GLOSY Miroslav Macek Projektový týden. (Rád ponechávám bez komentáře!) Na ZŠ Karlov se učilo jako…

celý článek

Schopnost rozlišovat je nezbytná k přežití

Schopnost rozlišovat je nezbytná k přežití pravyprostor.cz   Neschopnost rozlišovat, např., kvalitu od „škváru“, originál od kopie,…

celý článek

Rasismus naruby v praxi

aeronet.cz Finská soutěž Miss Helsinki 2017 skončila skandálem a manipulacemi v zákulisí. Porota ve spolupráci s neziskovým…

celý článek

Komisař Maigret bojuje proti zlému Rusku

aeronet.cz TV Prima zřejmě porušila licenci záměrně chybným překladem Maigreta. Z vraždícího československého gangu udělala Prima ruské…

celý článek

Kdo nejvíc škodí lidem jiné barvy pleti – po staru černochům?

EVA HRINDOVÁ pravyprostor.cz Poslední dny rozvířily dění dvě události. Černoch v letáku Lidlu a nehezká černoška jako…

celý článek

Maďaři vyhlásili válku Sorosovi

pravyprostor.cz Maďaři vyhlásili válku Sorosovi Administrace: Redakce on 12.1.2017.on 11.1.2017. LUBOMÍR VYLÍČIL Bravo, Maďaři. Z Maďarska přišla…

celý článek

Je vidět, že Islám je již docela dobře přijímán

Z nepodmíněných reakcí v následujícím videu je zřejmé, že se  zatím úplně nepodařilo, přes veškerou snahu politiků,…

celý článek

Co je pro evropské homosexuály největším nebezpečím?

pravyprostor.cz Co je pro evropské homosexuály větším nebezpečím? Muslimové nebo AIDS? Administrace: Redakce on 10.1.2017.on 9.1.2017. MARTIN…

celý článek

Rasismus je skutečně hnusný...

pravyprostor.cz Pár slov o rasismu a diskriminaci aneb západní společnost je stále více rasistická Administrace: Redakce on…

celý článek

Ptačí chřipka, nekontrolovaná migrace a „boj elit“ o naše zdraví

pravyprostor.cz Ptačí chřipka, nekontrolovaná migrace a „boj elit“ o naše zdraví Administrace: Redakce on 11.1.2017.on 10.1.2017. VÍTEK…

celý článek

Dezinformační desatero

pravyprostor.cz Dezinformační desatero ZDROJ: Adam Mikulášek Zde si dovolím veřejnou formou předložit dle mého přesvědčení deset nejzávažnějších…

celý článek

Jednoduché vysvětlení příčin války v Sýrii

celý článek

Všechno je propaganda

svobodny-svet.cz Všechno je propaganda Jakl Ladislav Svobodný svět, článek Čtení tohoto článku zabere přibližně 12 min. Všechno…

celý článek

Toto doporučuji prostudovat /ne jen přečíst/ každému myslícímu člověku

Čtěte - pozorujte - přemýšlejte - poučte se. Nebo pojděte jako ovce....nevědomé, se vším smířené, určené jen…

celý článek

Kněz - bojovník

Polský katolický kněz Roman Kneblewski - "Braňme se invazi!" Polský katolický duchovní Roman Kneblewski, známá autorita pro…

celý článek

Projev Donalda Trumpa, který nám mainstream nikdy nepustí.

czechfreepress.cz Projev Donalda Trumpa, který nám mainstream nikdy nepustil a nepustí. Miroslav Suja Publikováno 22. 11. 2016…

celý článek

4 překážky na cestě za snem

prvopodstata.com 4 překážky na cestě za snem Proč se vlastně sny a přání nesplní každému?  Brání tomu…

celý článek

Kdo vládne naší planetě?

Podívejte se, máte-li zájem, za zajímavá videa pana Chobota. Průřez situací ve světě, ale i v našem…

celý článek

Lidstvo směřuje k zániku, varuje vědec Stephen Hawking

czechfreepress.cz Lidstvo směřuje k zániku, varuje vědec Stephen Hawking Miroslav Suja Důležité proto podle něj je, jak…

celý článek

Existují jiné světy, kde je život mnohem krásnější

svetkolemnas.info Neurochirurg z Harvardu: Existují jiné světy, kde je život mnohem krásnější Svět kolem nás Lékař Eben…

celý článek

Jsme přečteni, zváženi a zneužiti díky své naivitě-můžeme pokračovat

Jak big data a dvojice vědců zajistili vítězství Trampovi a Brexitu 8. 1. 2017 Das Magazin a…

celý článek

Médiím věří v ČR jen 34 % lidí...

nwoo.org Médiím věří v ČR jen 34 % lidí, novinářům 20 %. Nevěřící bestie. Houstone, máme problém!…

celý článek

Proč se inteligentním lidem často nedaří býti šťastnými

pravyprostor.cz Proč se inteligentním lidem často nedaří býti šťastnými ANNA LEMIND Všimli jste si, že některým z…

celý článek

Pomáhat teroristům?

pravyprostor.cz Neomarxisté obhajují a podporují teroristy WM Ještě v době krátce před teroristickými útoky v Paříži (13.…

celý článek

Máme se hodně co učit

Už Vás někdy napadlo tak pěkně menželce, manželovi pískat k jídlu? Ne, tak se můžete přiučit. http://cozivotdal.eu/wp-content/uploads/2017/01/Hudba-k-obedu.mp4

celý článek

Setkání s léčitelem...

Léčitel se stal pojmem diskutabilním, diskutovaným, uctívaným i pohrdaným... Protože léčitel je hlavně člověk a lidé jsou…

celý článek

Tři a půl minuty upřímnosti - i hleďme na to

celý článek

Tomio Okamura a Ukradená revoluce

nwoo.org Tomio Okamura a Ukradená revoluce (1-10) Autor: admin Předseda SPD Tomio Okamura uveřejnil na svém youtubovém…

celý článek

Operace jako posvátný rituál

prvopodstata.com Oltáře a ikony – operace jako posvátný rituál  Lékařská věda se původně vyvinula z náboženství a duchovních…

celý článek

Centrum ,,prrravdy"

Geniální plán www.novarepublika.cz Jiří Jírovec 4. 1. 2017 Nápad zřídit Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám (dále…

celý článek
EU-kompletní

Tak lžou ty noviny, nebo ne?

nwoo.org Pod tlakem faktů The Washington Post odvolává zprávu, že Rusko napadlo elektrickou síť USA Autor: Miloš…

celý článek

Západ nám pomůže...

pravyprostor.cz Voda byla ukradena, nyní se chystá potichu ohromná krádež lithia Administrace: Redakce on 4.1.2017.on 3.1.2017. Dopadne…

celý článek

Ekonomická výhra?

pravyprostor.cz Glosa MM: Babišův nejlepší výsledek Administrace: Redakce on 4.1.2017. MIROSLAV MACEK Takto to ve světě politiky prostě…

celý článek

Diskriminácija? A čo je to také?

pravyprostor.cz Cikáni křičí „diskriminace“, ale někteří nikdy nebudou pracovat… Administrace: Redakce on 4.1.2017.on 3.1.2017. MICHAL MALÝ „Cikáni…

celý článek

Nenechejme se ovládat-nemusíme

czechfreepress.cz Je nás mnohem více, abychom mohli myšlenkou ovládat my je Miroslav Suja Co se kolem nás…

celý článek

MYŠLENKOVÁ KONTROLA A CHEMTRAILS

Velice podrobný článek na téma Chemtrails - opis dlouhého videa zveřejněného na nwoo.org. Zde, v psané formě,…

celý článek

Novoroční předsevzetí 2017

Novoroční předsevzetí 2017. (K zamyšlení) Poutník od říčky Komenky Ano. Není snad člověka, který by si v…

celý článek

Pěkné novoroční přání pro ,,všechny"

Novoroční přání faráře Zbigniewa Czendlika:     Abych nikoho neurazil, nepřeji lidem, ale postavičkám z Betléma: Přeji…

celý článek

Za chvíli odbije dvanáctá…

Za chvíli odbije dvanáctá…nejen na orlojích, ale v i osudových soukolích vesmíru. Ručička světových hodin se s…

celý článek

Rok Ďábla

Rok Ďábla Když jsem tak rekapituloval rok 2016, samovolně se mi vynořil název filmu Rok ďábla… Když…

celý článek

„Dobré“ rady politiků

pravyprostor.cz „Dobré“ rady politiků Administrace: Redakce on 22.12.2016. VÁCLAV HUSÁK Všichni známe přísloví „Dobrá rada nad zlato“,…

celý článek

„Lidská historie ve dvou minutách“.

aeronet.cz Video: „Lidská historie ve dvou minutách“. Čas, hledání světla a krásné Vánoce   Pozorovatelka Video: „Lidská…

celý článek

Budou příští rok vánoce?

pravyprostor.cz Budeme ještě v politicky korektní, multikulturní EU slavit tradiční Vánoce? Administrace: Redakce on 26.12.2016.on 25.12.2016.  …

celý článek

Taky k vánocům...

ac24.cz Francouzský politolog nominoval Putina na Nobelovu cenu míru AC24 Vytvořeno 21. 12. 2016 7:05 Zobrazeno: 7926…

celý článek

V Aleppu se po čtyřech letech rozsvítil vánoční strom

Oslavy, které před Vámi lživá média tají: V Aleppu se po čtyřech letech rozsvítil vánoční strom VlasteneckeNoviny.cz…

celý článek

Něco pěkného k vánocům i do nového roku

Bez dalších komentářů

celý článek

Vánoce i pro zvířátka

Letos manželka napekla cukroví i pro našeho psa. Ať si ty Vánoce taky užije. Cukroví se povedlo,…

celý článek

Neziskovky ve spolupráci s Frontexem pašují v přímém přenosu loděmi do Evropy tisíce migrantů z Afriky

aeronet.cz VIDEO: To musíte vidět! Neziskovky ve spolupráci s Frontexem pašují v přímém přenosu loděmi do Evropy…

celý článek

Sebevražda náš cíl, huráááá…

Sebevražda náš cíl, huráááá… Po zhlédnutí dnešních televizních novin na Nově, jsem musel konstatovat, že něco tak…

celý článek

Baalův kult úředně potvrzen

Baal je historicky známá kultovní postava, která není  nic jiného, než jiný název pro Lucifera. Ano, Lucifer…

celý článek

Lékař léčí - příroda uzdravuje

Máte výsledky jako nebožtík..! Vezli mě na křesle chodbami okresní nemocnice. Kam? – ptala se jedna sestra…

celý článek

Humor, někdy tak trochu i k pláči

S poděkováním webu pravý prostor, který Vám doporučuji navštěvovat

celý článek