C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Aktuální videa a články hledejte v sekci Blog, poslední příspěvky jsou vždy na této stránce až dole.

Odkazy na zdrojové informační weby jsou zde

Články autora webu

AKTUÁLNĚ - VOLBY

Nebuďte lhostejní a zajímejte se o volby! Je to skutečně důležité pro Váš život i pro životy Vašich blízkých.

Není jedno, jestli jdete volit, nebo ne, je to důležité a každý, naprosto každý, ať už jde, nebo nejde volit - rozhodne svým dílkem o utrpení této země, tohoto lidu, ale i Vašich milovaných.

Nejde o to, jestli bude máslo, nebo co bude levnější a dražší, nyní už jde o to, jestli budeme žít a umírat ve válce, žít ve strachu, zoufalství, apatii, nebo si ještě podržíme lidskou důstojnost.

Svět spěje k válce světové stejně rychle, jako k občanským válkám uvnitř národů. Vše morální a normální je ponižováno, znevěrohodněno a odhozeno, jako nemoderní. Moderní je být zvrhlý pitomý, sebevražedný, tupý a bez osobního názoru, bez vlastní osobnosti. O takové věci jde nyní a i o nich se rozhodne těmito volbami.  

Je Vám i toto jedno?

Pak neplačte nad hroby milovaných...

Problém dnešního člověka v grafické zkratce...


Motto:

Život dává příležitosti ke zmoudření, ale bere falešné iluze.


 ŽIVOT.

   Přesto, že jej žijeme, nebo si aspoň myslíme, že ŽIJEME, je pro nás život vlastně záhadou. Nekonečný sled různých náhod a okolností řídí běh našich dnů. Pro někoho šťastně, pro jiného méně šťastně. Není to zvláštní?

   Nestojí to za úvahu i pozorování? Čím to je, že se to děje právě takto? A má člověk možnost to nějak ovlivnit? Může měnit svůj život i když se zdá, že jej Štěstí opustilo a sedlo si na někoho jiného?


   NADĚJE.

   Člověk potřebuje Naději, bez ní by padnul pod tlakem světa velice rychle. Jenže je problém, co si pod tu naději přiřadit. Mít naději v politicích se jistě nevyplácí, politici nemají stálost, ale naděje musí mít stálost, jinak se jí nedá věřit. Mít naději v lidech, to je taky ošidné. Lidé jsou proměnliví. Jednak podléhají vlivům zvenčí – někdo je navede, dá jim falešné informace, pomluví Vaši osobu, nebo prostě změní názor. Kdo chvíli stál - už stojí opodál. Vše je v pohybu, ale člověk potřebuje něco stálého, co bude platit nejen dnes, ale i zítra a pozítří. Na nekonečných změnách, nestálosti pravidel se nedá stavět, pak člověk raději žije jen ze dne na den. To ale nedává žádnou naději, žádnou budoucnost…

   Svět a lidské nápady jsou proměnlivé, proto je nutné sáhnou někam jinam, chce-li člověk mít i budoucnost, nejen vrtkavou přítomnost.

   V člověku samém existuje nějaká, řekněme ,,nesmrtelná“ hodnota, která nemusí být závislá na vrtkavosti světa. Tou hodnotou je jeho vnitřní osobnost, jeho ,,já“. Některými bývá nazývána egem/to nemá nic společného s egoismem, ale jen s individuální osobností/, jiní dokonce používají název duše…. A právě v tomto názvu, který je v lidstvu od nepaměti, je dnes velký rozpor. Mystici, okultisti a lid náboženský si tento pojem přivlastnili, používají tohoto názvu jako čehosi, co souvisí jen s jejich zvláštním kultem a pohledem na svět. Ve skutečnosti pojem ,,duše“ nemá nic společného s žádným náboženstvím, mysticismem, ani nějakou filozofií. Je to něco tak reálného, jako je třeba mozek, ale jiného ,,skupenství“, které svými smysly neumíme spatřovat.

   Pojem ,,svérázná, individuální osobnost člověka“ souvisí přímo se slovem ,,duše“ a ne s církevními naukami a pojmy. A jestli se člověku zdá ono slovo příliš mystické, náboženské, nebo jinak ,,podivné“, ať si je prostě nahradí pojmem ,,má osobnost“, nebo něčím jiným, pod čím bude chápat to nejvnitřnější v něm samém - prostě sebe sama…tedy to, co se v něm raduje, nebo pláče, je schopno soucitu, nebo i odporu k lži a podvodu – to dobré v něm, to, co touží po lásce, míru, svobodě – to je duše člověka, ať už si ji pojmenuje jakkoliv.

   Pokud člověk uvěří, že je v něm samém něco více, co přesahuje tento bláznivý svět, pak přichází naděje v lepší, hodnotnější život, naděje v další cestu, naděje v lepší společenské zřízení. To proto, že duše člověka směřuje vždy tam, kam to člověka vnitřně táhne, tedy k jeho ideálům. Když člověk touží po dobru, míru, lásce, jistě ho tam jeho duše dovede. Jestli to bude tady na Zemi, to záleží i na těch dalších duších a jejich přáních. Pokud to ale nebude možné tady, pak si duše určitě nejde cestu tam, kde to možné bude.

   Naslouchejme své duši a budeme vědět, co ve světě je správné a co jen vylhané. Bojujme taky o skutečné hodnoty – pravdu, morálku, lásku – protože to je ,,řeč duše“, to podporuje duši, oživuje ji to, probouzí a vytahuje ji to z příšeří, kam ji zahnal svět politiky, válek, lží, skepse.

   A když nám svět bude brát každou naději, pak ji hledejme ve své duši, jen ona zná jinou naději - Naději duše, rozumí jí a chce za ní jít - vyslyšme ji už konečně….

Všichni bychom chtěli být šťastní, a proto bychom chtěli umět řídit náš život tak, aby nám štěstí přinesl...

Dokážeme se změnit? Nebo se jen dokážeme zničit?

Tvorové na bázi uhlíku!

Nezměníte-li své jednání

Budete zcela zlikvidováni a nahrazeni něčím užitečným!

Odpočet je možno zastavit jedině radikální změnou Vašeho chování.

Zdá se, že jsme dostali ještě trochu času...ale ten neúprosně mizí


VOLBY NÁS POSUNOU KE ZKÁZE, NEBO JEŠTĚ K ZACHOVÁNÍ - ZÚČASTŃÍTE SE, NEBO SE NECHÁTE JEN ROZEMLÍT?

Datum odpočtu je jen symbolické, nemá znamenat nějaký konkrétní bod zlomu, v tom se přece nacházíme stále a vše je v pohybu. Chci tím jen naznačit, že my všichni se podílíme na budoucnosti světa, každý možná jen dobrou či špatnou myšlenkou, vyrovnaným postojem, nebo výbuchem vzteku...všechno se počítá na těchto pomyslných hodinách světa.


  SVOBODA.

   V roce 2020 se ptá dospívající syn svého otce: ,,…A tati, co BYLA ta svoboda?“ Otec, mladý muž se zarazí, rád by synovi podal správnou odpověď, ale nějak si nemůže vzpomenout. Ví, že to slovo používal kdysi jeho otec, ale nějak se mu nevybavuje, co to vlastně znamenalo. Ale náhle si vzpomene? Jaká úleva, nerad by před synem vypadal jako hlupák: ,,Ano, to vím docela dobře. Svoboda se jmenoval jeden generál v té době, o které se učíte ve škole. To byla doba, kdy lidé byli ještě sobci, mysleli jen na sebe, měli dokonce různá náboženství, různé názory a nebyli dost lidští…“

   Možná Vám to připadá jako přehnaná vize, ale bez ohledu na všechny vnější faktory se dnes opravdu bojuje o zachování samotného principu pojmu SVOBODA. Pojem svoboda je zakořeněn v každém člověku a každý jej dokáže nějak vnímat. Ale vnějšími manipulacemi, výchovou, vytrvalým mediálním a společenským tlakem lze obsah pojmu pokřivit. Člověk pak sice stále touží po svobodě, ale již nechápe, co ten pojem znamená, proto může být dokonce přesvědčen, že svoboda znamená jeho dobrovolné znásilnění. Je to podobné tzv. Stockholmskému syndromu, kdy oběť svého trýznitele už chápe jako osobu spřízněnou a uznávanou. Svoboda zákonitě souvisí s dalšími pojmy – především jsou to pojmy SPRAVEDLNOST a ŘÁD. Kde neexistuje spravedlivý řád, který vymezuje všem stejná práva a povinnosti, tam prostě nemůže ani vznikat pojem svobody. Člověk, který ztratí vnitřní spojení s těmito správně vnímanými pojmy, ztratí oporu své vlastní osobnosti ve světě. Buď se stává zcela nesamostatným otupělým nástrojem druhých, nebo rebelem proti všemu, co pociťuje jako vlastní spoutání. Takový postoj jej dovede k násilnému odporu, není-li jiná možnost. V případě potlačování svobody v národě, dochází u obou projevů k degradaci hodnoty celého národa, stane buď tupým zdegenerovaným národem, nebo v něm propukne násilí, které se manifestuje do formování bojových skupin. Tupý národ postupně zdegeneruje a přestává být skutečným národem, ale jen jakýmsi seskupením lidí na nějakém území. Odbojná varianta úpadku národa, který již nechápe správně pojem slova svoboda, vytváří mnohé násilné skupiny, které ale už nemají spojení se skutečnými pojmy spravedlnost a řád, proto bojují proti všemu a všem – vzniká občanská revoluce a krvavá vzpoura proti čemukoliv, nejen tedy proti těm, kdo proces vyvolali. Každý národ, ale i jeho občan, tedy MUSÍ bojovat o to, aby pojem SVOBODA nebyl vnitřními pochody v národě, ale ani vnějšími tlaky znevážen a pokřiven. Výsledkem tohoto znevážení je vždy zničení národa. Vnitřní rozklad bývá často podnícen, nebo přímo vyvolán vnějšími rozkladnými silami...

Zaujalo Vás to? Pak si to můžete dočíst v odkazu Témata k zamyšlení

KDO SPÍ V DEMOKRACII PROBUDÍ SE V DIKTATUŘE

Johann Wolfgang von Göte


Moudrost minulosti platí i v přítomnosti

CICERO v r.48 př.n.l. o postavení ve společnosti a přerozdělení moci

1 –   CHUDÝ = pracuje
2 -    BOHATÝ = jej využívá
3 –   VOJÁK = chrání oba dva
4 –   PLÁTCE DANĚ = platí všem třem
5 –   TULÁK = odpočívá za všechny čtyři
6 –   OCHMELKA = pije za všech pět
7 –   BANKÉŘ = okrádá všech šest
8 –   PRÁVNÍK = se pře se všemi sedmi
9 –   LÉKAŘ = zabíjí všech osm
10 – HROBNÍK = pohřbívá všech devět
11 – POLITIK = žije ze všech deseti

Změnilo se něco od té doby?   Buďme svoji! Přestaňme se řídit názory druhých, vždyť i odpovědnost máme za sebe, ne za druhé. Oni zase nemají odpovědost za to, že my je jen kopírujeme a necháme se nimi manipulovat.

   Buďme konečně každý sám sebou - jedinečnou, hodnotnou osobností. Se svými vlastními názory, životními postoji, kráčejme životem jako samostatní Lidé.


   Chtěl bych se na těchto stránkách zabývat vším možným, co souvisí se Životem, ať už člověka samého, nebo lidí kolem něj, světa a jeho souvislostí s námi.

Více si přečtěte v odkazu O tomto webu


ŽIVOT - hledání cesty, pozorování, přemýšlení, prožívání... a...pochopení


Poslední články na blogu - jsou z různých kategorií, vyberte si v odkazu Blog, co Vás skutečně zajímá

Široká škála různých RUBRIK v BLOGU, v této chvíli jsou to rubriky: Imigranti, Úvahy o lidstvu, Úvahy o životě a smrti, společnost, zdraví, humor...


 

Humor

Trocha humoru z internetových toulek. Děkuji hlavně Pravému prostoru

celý článek

I v Řecku jsou normální lidé..zvláštní...

http://cozivotdal.eu/wp-content/uploads/2017/09/Greece-gloria.tv_.mp4

celý článek

Návrh nové hymny ČR a SR

http://cozivotdal.eu/wp-content/uploads/2017/09/Lupo-AnettaElli-Staníková-Hymna-ČSR-Aktualizace.mp4

celý článek

Volte, nebo si zvyknete na cokoliv?

Přečtěte si pozorně, bez předsudlů, předpojatosti jakýmkoliv směrem, následující článek... A pak si položte otázku-skutečně myšlenky a…

celý článek

Seznamte se se svými kandidáty do voleb....

„Silná káva.“ Pokud se bude někdo ptát proč nejsou peníze na vyšší důchody a na lepší zdravotní…

celý článek

V nouzi poznáš rozdíly

celý článek

Koupíte si špeha...

czechfreepress.cz Zásadní přiznání expertky na umělou inteligenci: Smartphony nejsou jen telefony, ale měřicí zařízení. Stroje vyhodnocují, jaký…

celý článek

Kampak nás asi vedou?

parlamentnilisty.cz Od roku 1989 méně dojnic, prasnic, osevních ploch, brambor. Přibylo řepky. Čeští zemědělci odhalili veřejnosti přesná…

celý článek

Záchrana Afriky...1

zvedavec.org Nahánění migrantů do EU se přesouvá do Afriky – tam to nebude tak na očích, část…

celý článek

Hledání mravního majáku

pravyprostor.cz Hledání mravního majáku | Pravý prostor MILOŠ ZBRÁNEK Naše nezávislá, nezisková a nevládní organizace „Nenávist zdarma“,…

celý článek

Záchrana Afriky...2

zvedavec.org Nahánění migrantů do EU se přesouvá do Afriky – tam to nebude tak na očích, část…

celý článek

Byli jsme před EU, budeme i po ní.

pravyprostor.cz Osa: Brusel-Paříž-Berlín | Pravý prostor RUDOLF MLÁDEK Úspěch projektu Evropského sdružení uhlí a oceli (ESUO) zahájený…

celý článek

Schopnost bojovat

pravyprostor.cz Imigranti, muslimové a Afričané z první ruky ZISS Mnohými zastánci přijímání migrantů je české veřejnosti vyčítáno,…

celý článek

Sponzorujeme teroristy...hurá.....

pravyprostor.cz Evropa: Džihádisté využívají výhody sociálního zabezpečení SOEREN KERN Zatímco známý salafista Abú Ramadan čerpal peníze od…

celý článek

Národ není sprosté slovo

pravyprostor.cz   Národ není sprosté slovo | Pravý prostor ANDREJ DUHAN Národ i národní stát jsou v dnešní…

celý článek

Konec se blíží...

pravyprostor.cz Rozklad státu, jako poslední stádium evropské civilizace a bílé rasy MIROSLAV SLÁDEK Rozklad právního systému a…

celý článek

O soužití s Muslimy v Barmě

Ani Buddhisti nemají to správné pochopení pro Muslimy?

celý článek

Občané ČR píší dopis do OSN a vládě USA

nwoo.org Konec okupantům práv a svobod – 20.9.2017 Otevřený dopis Radě bezpečnosti OSN a vládě USA Dne…

celý článek

Volby a voda...

nwoo.org SÁZÍME NA ILUZE? KOHO VOLIT A KOHO NE? PROGRAMY POLITICKÝCH STRAN A VODA – FAKTA Autor:…

celý článek

Vědci našli duši....hurááá

echo24.cz Duše neumírá, ale odchází do vesmíru, tvrdí vědci Dva přední světoví vědci se domnívají, že našli…

celý článek

VOLBY - DO ZBRANĚ DŮCHODCI!!!

Nebuďte lhostejní a zajímejte se o volby! Je to skutečně důležité pro Váš život i pro životy…

celý článek

VOLBY

Nebuďte lhostejní a zajímejte se o volby! Je to skutečně důležité pro Váš život i pro životy…

celý článek

VOLBY

Nebuďte lhostejní a zajímejte se o volby! Je to skutečně důležité pro Váš život i pro životy…

celý článek

VOLBY

Nebuďte lhostejní a zajímejte se o volby! Je to skutečně důležité pro Váš život i pro životy…

celý článek

VOLBY

Nebuďte lhostejní a zajímejte se o volby! Je to skutečně důležité pro Váš život i pro životy…

celý článek

VOLBY

Nebuďte lhostejní a zajímejte se o volby! Je to skutečně důležité pro Váš život i pro životy…

celý článek

...a není to sranda...

pravyprostor.cz Robite si srandu? | Pravý prostor V Parlamentnich listach asi zas cosik nevěděli, tuž semě zeptali, a…

celý článek

Zpochybnění demokracie...

czechfreepress.cz Odborníci varují, že nárůst imigrantů může vést ke zpochybnění demokracie v zemi Miroslav Suja Ze zprávy…

celý článek

Masáž rejžákem

zvedavec.org Rasové a genderové stereotypy v seriálech, filmech nebo pornu 16.9.2017 Kultura Témata: Politická korektnost, Propaganda, Kultura, Multikulturalismus…

celý článek

USA

czechfreepress.cz P.C.Roberts: Ekonomicklá lekce pro Čínu a Rusko Miroslav Suja Je v Trumpově vládě jediná osoba vlastnící…

celý článek

Naděje/iluze?

zvedavec.org Skutečně šokující zpráva skupiny BRICS Pepe Escobar 14.9.2017 Komentáře Témata: BRICS 1321 slov Putin odhalil koncept „férového…

celý článek

Budoucnost člověka

aeronet.cz VIDEO: Human Ex Machina – Programovací video Syndikátu pro konferenci World Economic Forum v New Yorku.…

celý článek

Neradostné vyhlídky

aeronet.cz Angela Merkel odmítla zastropování migrace do Německa a za pomoci Evropského soudu chce stejný postup vnutit…

celý článek

Co na to pan Pjakin?

celý článek

Kam kráčíš lidstvo?

zvedavec.org pokleslý vkus a otevřená propaganda LGBT a sexu s černochy Vladimír Stwora Vladimír Stwora 12.9.2017 Kultura…

celý článek

Úvahy o světě

protiproud.cz Svět stojí na křižovatce: Přinese nám kolaps USA prospěch? Evropa v zajetí intelektuálního úpadku: Schopní odstraněni,…

celý článek

Vzpomínky na budoucnost

czechfreepress.cz Útok na Světové obchodní centrum: šestnáct let poté. Miroslav Suja Hlavní bojiště se přesunulo tam, kde…

celý článek

Sankce...

czechfreepress.cz Bude v Rusku gigantický, rentabilný a dobre financovaný priemysel? Miroslav Suja Hoci mali západné sankcie zasiahnuť…

celý článek

Je to divné?

pravyprostor.cz Nevyhostitelní somálští manželé oslaví ve Švýcarsku dvacetileté výročí a mají co slavit Autor: Patrik Juda V…

celý článek

Skrytá hrozba žije

aeronet.cz VIDEO: Elon Musk varuje, že vývoj umělé inteligence je vyvoláváním démona. Hrozba ztráty kontroly řízení nad…

celý článek

Politika je svistvo-říkal můj dědeček

protiproud.parlamentnilisty.cz České politické a mediální močály uvádějí: Jak se rodí overkill? ČT vysílá již i pro masochisty.…

celý článek

Volby se blíží

czechfreepress.cz Volební systém - Czech Free Press Miroslav Suja Jestliže toto přijmeme jako fakt, můžeme rozpoznávat a…

celý článek

Trapné...

novarepublika.cz Je těžké mluvit s lidmi, kteří si pletou Austrii s Austrálií. Co tím Vladimir Putin sdělil…

celý článek

Co to křičel zloděj?

czechfreepress.cz JAK SE VLASTNĚ VĚCI MAJÍ! Aneb: CO VY NA TO? Miroslav Suja Ó NIKOLIV. Sobotka chtěl…

celý článek

Jak je to v té Barmě?

pravyprostor.cz Pomoc! V Barmě bijou muslimy! LUBOMÍR VYLÍČIL Tak informují o aktuálním dění v zemi, která sama…

celý článek

Poslední zhasne...

pravyprostor.cz Soud zamítl žalobu na migrační kvóty, za jediné řešení považuji odchod z EU Autor: Adam Mikulášek…

celý článek

Co bylo normální a nenormální - to už nebude

aeronet.cz Homoagenda pro nejmenší! Neziskovka HateFree za peníze daňových poplatníků dělá promo úchylné pohádkové knize o dvou…

celý článek

Víte, co je to převýchova?

zvedavec.org Hate Speech aneb Jak umlčet hlas Internetu Co se chystá za našimi zády? 5.9.2017 Komentáře Témata: Česká…

celý článek

Nezlobte se na Angelu Merkelovou

zvedavec.org Proč se nemáme zlobit na Angelu Merkelovou Jan Štrajt Jan Štrajt 2.9.2017 Komentáře Témata: Německo, Invaze kobylek…

celý článek

Nové cesty - stará budoucnost

protiproud.parlamentnilisty.cz Merkelová, Macron a spol. připravují průhlednou lest: Import migrantů z Afriky jinou cestou. Proč právě odtud?…

celý článek

A co my?

czechfreepress.cz Vojaci Bulharska, členskej krajiny NATO, odmietli strieľať na “ruské ciele” Miroslav Suja Aká neistá je situácia…

celý článek

Budeme taky svítit?

czechfreepress.cz Strašidlo jménem konečné úložiště jaderného odpadu + další zprávy z energetiky Miroslav Suja Německé vydání Le Monde…

celý článek

Zvykneme si? Zvyknete si?

czechfreepress.cz   Terorismus: Od roku 2014 bylo v Evropě zabito více než 300 lidí a zraněno více…

celý článek

Lhát je moderní

czechfreepress.cz Fakta o "koncentráku" v Letech. miroslav petr U nás bylo přes 70 koncentráků či pracovních táborů,…

celý článek

Degenerace člověka je už zcela zjevná

aeronet.cz Nebojím se, řekl jdoucí na popravu! Neschopnost zabránit terorismu a neochotu zastavit migraci zakrývají masovými demonstracemi…

celý článek

Lidstvo se zničí...a bude to bolet

ac24.cz Vědci na dálku tajně „hacknuli“ mozek a zmocnili se kontroly nad pohyby těla AC24 Vědci objevili…

celý článek

Zastavte to!

ac24.cz Přichází větší hrozba pro lidstvo, než jaderná válka. Sto předních vědců varuje: zastavte to! AC24 2-3…

celý článek

Výklady svatých písem

czechfreepress.cz Pochopili ve Vatikánu biblický text správně? Miroslav Suja Cizincem mezi Izraelci se rozuměl někdo, kdo preferoval…

celý článek

Demokratické hlídky-záruka pokoje a míru?

aeronet.cz Teroristo, běž domů! Muž v Charlottesville přišel s konfederační vlajkou a poloautomatickou puškou uctít své předky…

celý článek

Zvrhlost západního světa

pravyprostor.cz Zvrhlost západního světa drasticky přibližuje okamžik jeho zániku MIROSLAV SLÁDEK Před několika dny skončila v Praze…

celý článek

Manipulace

pravyprostor.cz Manipulace: Polsko podle České televize ruší gymnázia SMK Česká televize, Novinky.cz, Aktuálně.cz a další zpravodajské servery…

celý článek

O toleranci

pravyprostor.cz O toleranci | Pravý prostor MATTHIAS LUKL Tolerance se podle mého názoru nedá vynutit násilím, ale…

celý článek

Co na to pan Pjakin?

celý článek

Americká sebevražda?

zvedavec.org Strhávání památníků je příznakem americké sebevraždy Sergej Latyshev Sergej Latyshev 28.8.2017 Komentáře Témata: USA 1398 slov Bill…

celý článek

Pomníky to začíná...

czechfreepress.cz Přichází na řadu socha Kolumbuse, zítra Washington, Jefferson......a nadvláda menšin Miroslav Suja Chápu že vyložení grázlové…

celý článek

Nekonečná válka?

zvedavec.org Washington podporuje teroristické gangy „Severní armády“ v Sýrii Stephen Lendman Stephen Lendman 30.8.2017 Komentáře Témata: Sýrie 458…

celý článek

Buďme pilířem nové Evropy!

czechfreepress.cz Buďme pilířem nové Evropy! Nebuďme součástí tvrdého jádra Západu. Miroslav Suja Bez vystoupení z této EU…

celý článek

O Pravdě a lži...

pravyprostor.cz Lež a nenávist vítězí nad pravdou a láskou. Na plné čáře JANA ZWYRTEK HAMPLOVÁ My, kteří…

celý článek

Papež - přinašeč/?/ budoucnosti/?/zkázy/!/

aeronet.cz Papežovi totálně přeskočilo, vyzval ke zlepšení vítání migrantů! Po týdnu islámského teroru v Barceloně a dalších…

celý článek

Kurdové

novarepublika.cz Nová republika: Kurdské referendum Yekta Uzunoglu 14. 8. 2017 Referendum – slovo, které pochází z latinského…

celý článek

Vyhynem

protiproud.parlamentnilisty.cz O myších, chemikáliích a lidech: Vymřeme na vědu? Dramaticky klesající čísla plodnosti i porodnosti. "Editovatelná" miminka…

celý článek

KKK...???

aeronet.cz Proč tolik nenávisti proti milicionářům z Ku-Klux-Klanu, kteří po občanské válce v USA věšeli po stromech…

celý článek

Radostné výhledy/pro někoho/

pravyprostor.cz Za dvacet let bude Rakousko vypadat jako Afghánistán CHRIS TOMLINSON Irácká křesťanka, která uprchla do Rakouska,…

celý článek

Sezóna psychiatrů

protiproud.parlamentnilisty.cz Vraždící cirkus: Další úspěšné číslo krvavého seriálu o báječných migrantech. Dvanáct malých černoušků. Boom psychiatrů? Nařídí…

celý článek

Proč je běloch nežádoucí

aeronet.cz Kdo jsi, když se stydíš říct, že chceš bílou vlast? Proč muslimové nebo černoši neplivou na…

celý článek

Společnost je třeba zkazit???

protiproud.parlamentnilisty.cz Léto: Čas úchyláren a posouvání hranic. Společnost je třeba zkazit až k nesnesení. Islamizace a pochody…

celý článek

Zištné neziskovky

czechfreepress.cz Buď zemřou oni, nebo zemřeme my Miroslav Suja Organizace Lékaři bez hranic a jiné tak zvané…

celý článek

1968...

czechfreepress.cz Mráz přichází z Berlína, aneb totalita se vrací Miroslav Suja Po 1968 za tzv. normalizace se…

celý článek

Pražské jaro 1968...

nwoo.org Pražské jaro 1968 mělo dvě stránky K tomu dnešnímu výročí 21. srpna… Hlavně se, prosím vás,…

celý článek

Oni nás přece nemají rádi...

czechfreepress.cz TUREČTÍ A ARABŠTÍ STUDENTI NENÁVIDÍ ŽIDY, NĚMCE, HOMOSEXUÁLY A EVROPU JAKO CELEK! Miroslav Suja RADEK ROZVORAL…

celý článek

Zvrácený svět

pravyprostor.cz Zvrácený svět? Dítě bez pohlaví ... MARP Jistý rodič v Kanadě si soudně vymohl, aby si…

celý článek

Plán nahrazení evropské populace

pravyprostor.cz Plán nahrazení evropské populace migranty probíhá LIAM CLANCY Poslední tři roky zaplavily Evropu miliony migrantů většinou…

celý článek

Záhadná Savčenková

aeronet.cz Podivný případ „Savčenková“ a její obrat proti ukrajinské juntě. Varovala dokonce i prezidenta Zemana, že Česko…

celý článek

Sankce...

zvedavec.org Podpořte Zvědavce - poskytuje dobré články: Sankce a kouřová clona mateřské školky na LSD The Saker…

celý článek

Co na to pan Pjakin?

celý článek

Manipulace je cool...

pravyprostor.cz Islámské šílenství pokračuje | Pravý prostor JUDITH BERGMAN „Zatímco teroristické činy mají mnoho příčin, islámští teroristé,…

celý článek

Vzpoura bílého muže

aeronet.cz Demokratická radnice v Charlottesville zažehla největší rasové nepokoje v USA za posledních 40 let. Liberálové se…

celý článek

Už zase pochodují

pravyprostor.cz Už zase pochodují | Pravý prostor KAREL JEMELKA Inu, kdo? Nesmíření s tím, čím jsou. Lidé,…

celý článek

Něco k volbám...

czechfreepress.cz Dvě vlastizrádné skupiny: BABIŠ a ANTIBABIŠ! Miroslav Suja Jiří Bezák, Aliance národních sil Když se my…

celý článek

Půvab jaderné války

zvedavec.org Na pláži 2017: Půvab jaderné války John Pilger John Pilger   Kapitán americké ponorky říká: „Všichni…

celý článek

Něco k volbám...

czechfreepress.cz Důležité "maličkosti". - Czech Free Press miroslav petr Všichni, kteří budou volit nové, malé, a neznámé…

celý článek

Čeká nás doba temna?

protiproud.parlamentnilisty.cz Po Německu se potulují stovky tisíc odsouzených nelegálních imigrantů: Není je kam zavřít. Brusel úspěšně blokuje…

celý článek

Které komunisty máte na mysli?

czechfreepress.cz Které komunisty máte na mysli? Miroslav Suja Nebavte se s komunisty, to mi radí server Forum24.…

celý článek

Komu překáží národ

czechfreepress.cz Komu prekáža národ? - Czech Free Press Miroslav Suja Ku kľúčovým pojmom únijnej propagandy patrila subsidiarita,…

celý článek

A politici, kteří se na tomto podílí, by měli být souzeni za vlastizradu.

zvedavec.org Jak se stal pro bandu zločinců sen o migraci skutečností Maru Protože schválení „Globálního kompaktu o…

celý článek

Hledáme kořeny zániku...

aeronet.cz Nové celosvětové náboženství, které má kořeny v Íránu. A které nadchlo už Masaryka a Beneše. A…

celý článek

Když stát neplní své povinnosti...

...a občané si musí pomáhat sami... nwoo.org Národní domobrana se zapojuje do pořádkové hlídkové činnosti v Brandýse…

celý článek

Pokáním k národní sebevraždě

protiproud.parlamentnilisty.cz Německo na cestě k zániku: Za 100 let již třetí kapitulace? Barbarství, strach a cenzura. Němci…

celý článek

Výborný článek, vysvětlující podstatu naší zkázy...

zvedavec.org Když nastal konec Evropy Valerij Korovin 19.7.2017 Komentáře Témata: Evropa 1743 slov Události, k nimž dochází před…

celý článek

Mainstream už přiznává, že neziskovky pašují migranty do EU!

aeronet.cz Mainstream poprvé přiznává, že neziskovky pašují loděmi od libyjských břehů migranty do EU! Když o tom…

celý článek

Budoucnost civilizace

protiproud.parlamentnilisty.cz Budoucnost civilizace: Starý svět má smrtelné křeče. Ubráníme se nové době temna? Západ se nechal zaplavit…

celý článek

Proč řešit oblečení u bazénu

pravyprostor.cz Tři důvody, proč řešit oblečení u bazénu Autor: Eva Svobodová Stejně jako loni, i letos bazén…

celý článek

Co na to pan Pjakin

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 10.07.2017

celý článek

Nečekaná prosba Italů

protiproud.parlamentnilisty.cz Nečekaná prosba Italů: Zmocni se nás, Putine! Ať už to máme za sebou. Znamená invaze vetřelců…

celý článek

Jsme ve válce s Ruskem

protiproud.parlamentnilisty.cz Jsme ve válce s Ruskem: 119 zástupců lidu poslalo českou intervenční armádu na ruské hranice. Velet…

celý článek

Prohlášení Velvyslanectví Syrské arabské republiky v Praze

czechfreepress.cz Prohlášení Velvyslanectví Syrské arabské republiky v Praze Miroslav Suja Velvyslanectví Syrské arabské republiky v Praze upozorňuje,…

celý článek

Rusko-čínský kolos nabírá obrátky

czechfreepress.cz Západ promeškal vznik rusko-čínského kolosu Miroslav Suja Západní sdělovací prostředky byly poněkud zaskočeny výsledky setkání Vladimíra…

celý článek

Tábor svatých

zvedavec.org Tábor svatých Jean Raspail (Předmluva k vydání) Jean Raspail 10.7.2017 Zajímavé knihy Témata: Zajímavé knihy 1981 slov…

celý článek

Čtvrtá velmoc

zvedavec.org Světové „fake-impérium“ a boj s ním Viktor Marachovskij Viktor Marachovskij 8.7.2017 Komentáře Témata: Média, manipulace, lží 912…

celý článek

O Pravdě

zvedavec.org Extremista Jan Hus? Lenka Procházková (Projev Lenky Procházkové na Václavském náměstí k výročí upálení Mistra Jana…

celý článek

Koblihy škodí zdraví

bleskove.cz Neuvěřitelný Babišův podraz! ★ Bleskově.cz Okamura si nebral servítky. "To je neuvěřitelný podraz – doufám, že…

celý článek

Nenechme se oblbnout...

pravyprostor.cz Spojme se. Kdo? No přece my všichni. Proti nim JANA ZWYRTEK HAMPLOVÁ Proti všem tam nahoře,…

celý článek

Výměna obyvatelstva...

pravyprostor.cz V Evropě probíhá výměna obyvatelstva | Pravý prostor GIULIO MEOTTI Pašeráci přivážejí migranty k lodím nevládních…

celý článek

Kdo nás chce rozeštvat?

pravyprostor.cz Štěchovy bláboly o odvodech a realita MIROSLAVA TÁBORSKÁ Ještě bych se chtěla vrátit k tomu Štěchovu…

celý článek

Osm až deset miliónů migrantů na cestě.

protiproud.parlamentnilisty.cz Evropa se otřásá: Osm až deset miliónů migrantů na cestě. EU chce ještě více otevřené hranice!…

celý článek

Žijeme v zapůjčeném čase

protiproud.parlamentnilisty.cz Blízká katastrofa třetího druhu: I svět si všiml varování českých vědců. Jsou blíže pravdě ufoni a…

celý článek

Děkujeme, litujeme, odcházíme!

pravyprostor.cz Děkujeme, litujeme, odcházíme! | Pravý prostor ZDENĚK LANZ V úterý 13. června 2017 vydal IVK Prohlášení Václava…

celý článek

Kudy vede cesta z chaosu zpět do Evropy?

czechfreepress.cz   TOMIO 67 aneb Kudy vede cesta z bordelu zpět do Evropy? Dan Niel Taky se…

celý článek

My víme, co si máš myslet o Putinovi!

pravyprostor.cz My víme, co si máš myslet o Putinovi! . Všude jen propaganda. Je to až směšné,…

celý článek

Může se Praha stát Paříží?

parlamentnilisty.cz Do pěti let mohou celé pražské čtvrti mluvit arabsky nebo somálsky. Vítací páter Halík zná jen…

celý článek

Konec iluzí...

protiproud.parlamentnilisty.cz Konec iluzí o jednotné Evropě: Nyní jde o všechno! Zničení národních států je politickým projektem. Cynismus…

celý článek

A vy skutečně ještě věříte televizi?

aeronet.cz VIDEO: Skandální nahrávka šéfa zpravodajství CNN o tom, jak stanice vyrábí fake news! Česká televize v…

celý článek

Mohlo by být u nás i hůře...bude?

V USA probíhá mediální a informační válka. Globalisté, politická levice a kulturní fronta iniciují převrat proti zvolenému…

celý článek

Varování se naplňují...

pravyprostor.cz Statisíce muslimů proměnilo Itálii na Itálistán videa a fotograqfie najdete na adrese: http://pravyprostor.cz/statisice-muslimu-promenilo-italii-na-italistan/ Autor: Monika Pilloni…

celý článek

Nedaleká budoucnost...

zvedavec.org Něco pro pedagogický sbor Inkluze je, když se všichni učí spolu v normální škole. Romové, bílý,…

celý článek

POZOR-NEZMEŠKEJTE-JIŽ DNES

protiproud.parlamentnilisty.cz Začíná týden nenávisti: PRIMA ZOOM dnes odvysílá první díl zakázaného rozhovoru s Vladimírem Putinem. Dobrá a…

celý článek

Jak to vidí pan Pjakin

celý článek

Širší souvislosti

aeronet.cz Tohle si Češi nechají líbit? Koncern VW chce zaměstnancům Škoda Auto zmrazit mzdy na 3 roky…

celý článek

Budoucnost

meras.cz Rok a jeho dny ...: giovanni sartori Giovanni Sartori – princ v sociálních vědách 92letý Giovanni…

celý článek

Toto chcete?

czechfreepress.cz Německo se propadá do totality. Za žert o migrantech pokuta 35 tis. Miroslav Suja Svobodná společnost…

celý článek

Koho NEVOLIT

Jste živnostník? Pak už víte, že ČSSD Vám to zatrhne a pěkně Vás nežene k pásu do…

celý článek

Protest proti krádeži českého lithia

Protest proti krádeži českého lithia a válečným plánům NATO – 14.3.2017 Domácí, Mafie/Korupce/Zločin, NATO, Politika, Pozvánky

celý článek

Nenechte si ujít!!!

czechfreepress.cz Mimořádný zájem o Vladimíra Putina v pořadu Olivera Stonea na Prima ZOOM Miroslav Suja A nadpis…

celý článek

Střet koncepcí globalizace?

protiproud.parlamentnilisty.cz Po letošním Bilderbergu: Tvrdý střet koncepcí globalizace? Kmotři ISIL rudnou vzteky. Tajemné jednání Trumpa se Saúdy.…

celý článek

Jeremy Corbyn

novarepublika.cz Jeremy Corbyn – postrach ulice Stanislav Vozka  13.6.2017  ProZítřek Jeremy Corbyn (*1949) je jedněmi zatracovaný a…

celý článek

Země NATO musí stanout před soudem

novarepublika.cz Nová republika: Země NATO musí stanout před soudem Vladimír Byčkov 13. 6. 2017      …

celý článek

Prý bráníme evropské hodnoty!

novarepublika.cz Prý bráníme evropské hodnoty!...Lež jako věž! Zdeněk Kořistka 13. 6. 2017 Každý den nám „evropské elity“…

celý článek

Mýty a výmysly...krmivo pro ovce

nwoo.org P.C.Roberts: Putin coby nejmocnější muž Světa Být Vladimírem Putinem, čili nejmocnější osobou na světě, musí být…

celý článek

Dopis Sobotkovi...

nwoo.org Lithium má být ukradeno Českému státu? Dopis Sobotkovi Premiérovi Vlády ČR, Bohuslavu Sobotkovi, Na vědomí: Prezidentu…

celý článek

Proti přírodě k likvidaci druhu

aeronet.cz Pfui Teufel! Německem otřásá skandál! Školačky ve věku 14 a 15 let se učí na figurínách…

celý článek

To vše bude zničeno...

Když se tak dívám na následující video, říkám si: opravdu si přejeme, aby naši vojáci jeli k…

celý článek

Obranný fond EU...

czechfreepress.cz Obranný fond EU, jeho provázanost s NATO a co to znamená pro ČR Miroslav Suja 5-6…

celý článek

Klimatická dohoda...

institutvk.cz Institut Václava Klause 3-4 minuty Rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa stáhnout Spojené státy z Pařížské klimatické dohody…

celý článek

Cože? Další omezení ve jménu zdraví občanů?

pravyprostor.cz Vláda už chystá další omezení ve jménu zdraví občanů Autor: Jan Pražák 4-5 minut Ministr zdravotnictví…

celý článek

Rozbít rodinu jako hlavní úkol...

protiproud.parlamentnilisty.cz Kanada inspiruje: Dovolujete si vychovávat vlastní dítě? Bude vám odebráno! Rozbít rodinu jako hlavní úkol. Ontario…

celý článek

O co šlo v Pekingu?

O co šlo v Pekingu? O konec amerického století a začátek století Eurasie (VIDEO) Geo, mbi 4.6.2017…

celý článek

Dnes nožem, zítra motorovou pilou

parlamentnilisty.cz Martin Koller k Londýnu: Dnes nožem, zítra motorovou pilou. Jako když utečou opice ze zoo, jen…

celý článek

Klimatická dohoda?

aeronet.cz VIDEO: Proč mainstream tají argumenty, které vedly Trumpa k odstoupení od Pařížské klimatické dohody? Protože smlouva…

celý článek

Cílem USA je dobýt Rusko...

zvedavec.org Přední američtí vědci potvrzují, že současným cílem USA je dobýt Rusko Eric Zuesse 10-12 minut Eric…

celý článek

Zajímavá nabídka!

V rámci snahy o hladké integrační procesy přichází Italská automobilka s novým vozidlem! Už žádné obavy! Vaše…

celý článek