C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Informace, které zde uvádím, jsou většinou převzaty z jiných webů. Nemohu kontrolovat jejich správnost, a proto je nepředkládám jako ,,ověřenou a pravdivou informaci", ale pouze jako materiál k vlastnímu přemýšlení. To, že je zde přetisknu, neznamená, že se vším souhlasím, mnohé mi jen připadá hodno přečtení a přemýšlení. Je tedy na každém čtenáři, aby si sám zhodnotil, co může a nemůže odpovídat realitě. Vezme-li čtenář informace jen jako impulz k vlastnímu přemýšlení, srovnávání, tedy vlastní činnosti, pak mu to nemůže ublížit, ani jej to někam svést…-ZF-

Aktuální videa a články hledejte v sekci Blog, poslední příspěvky jsou vždy na této stránce až dole.

Odkazy na zdrojové informační weby jsou zde

Články autora webu

Aktuální obrázek k nařízením EU

POMOZTE dobré věci. Nestačí jen lajkovat, někdy je nutné se za dobrou věc postavit proti zlu.

Je trestuhodné, že politici a novináři vytrvale zastírají mnohé důležité informace a udržují nás úmyslně v neznalosti a nečinnosti.

Málokdo ví, že už za pár týdnů má být ratifikována Istanbulská úmluva, která pod klamavou zástěrkou boje proti násilí vůči ženám má zcela jiné cíle.

Dalším dokumentem před schválením, je Dublin IV, na základě kterého budou pravidelně a trvale dávkovány masy imigrantů, především do zemí, kde je jich málo …a k těm právě patří i naše republika... Ovšem nejmenuje se to už kvóty, a proto nás mohou politici falešně uklidňovat, že oni kvóty nepřipustí…

Nenápadně proběhl první krok k těmto dějům. Bez našeho vědomí i souhlasu byla ministrem ANO podepsána Marakéšská deklarace. Když informace o našem souhlasu s deklarací a jejím podpisu vyplavala na veřejnost, s úsměvem nás pan Babiš ubezpečil, že to pro nás bude dobré… Nikdo o úmluvě veřejně nemluví, nikdo z nás neví nic, než to, že je to ,,cosi o imigraci“. Až na serveru aeronet.cz se s nepříjemným prozřením dovíme, že je to naprosto PROTI NÁM a ne pro nás…

O těchto závažných dokumentech a dějích s nimi souvisejících chce informovat nová občanská iniciativa Tradiční česká rodina. Iniciátorka, paní Schnajderová /Olomouc/ věnuje nesmírné úsilí tomu, aby veřejnost byla nejen pravdivě informována, ale aby se též vytvořil silný tlak na politiky, aby se těmito tématy začali zodpovědně zabývat.

Oblíbená témata typu ušetřené desetikoruny v lékárně jsou sice populární, ale po podpisu těchto smluv budou zcela jistě bezpředmětná.

Prosím Vás tedy, abyste věnovali trochu svého času těmto, možná přímo životně důležitým informacím pro naši budoucnost. Pokud chcete napomoci tomu, aby Vaše děti mohly i nadále žít v bezpečí, klidu a svobodě, pak by bylo velmi užitečné, abyste také vyjádřili svůj písemný nesouhlas s těmito připravovanými smlouvami.

Přečtete si, prosím petici, kterou vytvořila zmíněná občanská iniciativa. K ní náleží podpisové archy, které budou doručeny do parlamentu s žádostí o to, aby politici konečně začali důrazněji hájit zájmy naší země a našich občanů.

PETICE JE NA PŘEČTENÍ ZDE.

PODPISOVÝ ARCH JE NA TAŽENÍ ZDE.

Pošlete jej, po podpisu, na uvedenou adresu, nebo naskenujte a pošlete na e-mail tradicni.rodina@seznam.cz.

Případně alespoň podepište internetovou petici

 
 
VÍCE INFORMACÍ ZDE:

tradicniceskarodina.cz

 

Téma dne:

Šílenci touží po válce - zkáza už není za dveřmi, ale stojí v nich.

A přesto nás v televizi krmí nekonečnými seriály o ničem, reklamami na vložky a jiné ,,věci života", přesto, že mocní otevírají dveře SMRTI... Lidem je to jedno, nevěří, že jich by se to mohlo dotknout, ale jaderné hlavice se jim vyhýbat nebudou a výrok Putina, že bez Ruska pro ně svět nemá cenu, mluví jasně - neprovokujte, nevytvářejte záminky pro třetí světovou NUKLEÁRNÍ VÁLKU. Pokud chcete spáchat sebevraždu, odjeďte na nějaký opuštěný ostrov a tam se sami vyhoďte do povětří, ale nás nechte být.

My, obyčejní lidé chceme MÍR!!!!

Nevím, jak vy, ale já věřím ve vyšší spravedlnost a ta každému nadělí to, co on naděloval jiným. Zavraždil jsi? Budeš zavražděn. Co asi čeká ty válečné štváče, kteří vraždí tisíce, možná i miliony lidí? Nelituji je, jistě si pak svůj zasloužený osud dosytosti užijí a pak si snad i vzpomenou a hlavně prožijí utrpení, které způsobili jiným. Nyní konečně na vlastní kůži...

parlamentnilisty.cz

 

Islamizace Británie v roce 2017.

Politici se nebojí, jim nic nehrozí, ale normálním lidem opravdu hodně. Analytik sepsal skutečně obsáhlou a tvrdou zprávu


Vazby mezi islámskými charitativními organizacemi a teroristy nebo extremisty vzrostly ve Spojeném království na rekordní úroveň. Islamista Azad Ali, který prohlásil, že podporuje zabíjení britských vojáků, byl jmenován ředitelem Muslim Engagement and Development, kontroverzní muslimské nátlakové skupině, která také radí britské vládě. To jsou dvě z nepřeberného množství varovných informací, které se objevují v textu Soerena Kerna, vedoucího pracovníka think-tanku Gatestone Institute v New Yorku, a vyšly pod názvem Islamizace Británie v roce 2017.
Následuje konkrétní, dlouhý výčet skutečných a utajovaných případů..
TO VŠE BUDE BRZO I TADY, NEKLAMME SE. DUBLIN, KTERÝ MÁ BÝT BRZO PODEPSÁN, NÁM SEM JEDNÍM PODPISEM NASUNE OBROVSKÉ MNOŽSTVÍ IMIGRANTŮ, ABY BYL STAV VYROVNÁN SE ZEMĚMI O KTERÝCH SE DOČTETE DÁLE. TO VŠE BUDE TADY.
SKUTEČNĚ JE VÁM TO JEDNO? ALE URČITĚ POTOM UŽ NEBUDE!!!!

Čtěte zde

TÉMA DNE, ALE I VŠECH NÁSLEDUJÍCÍCH

czechfreepress.cz

 

Přijmutím statisíců migrantů z Afriky ničemu nepomůžeme!


Proto jsem se nedávno na Sahaře zúčastnil konference na téma imigrace. Setkal jsem se tam nejen s politiky, ale i vědci a novináři z celé Afriky. Byl jsem hodně upřímný a musím přiznat, že to byla asi emocionálně nejvíce vyhrocená diskuse, kterou jsem na toto téma kdy absolvoval.

Hovořil jsem například o nutnosti společného boje proti převaděčům, korupci, chudobě a klimatickým změnám, kdy v řadě států Afriky dochází voda nebo je natolik znečištěná, že ji není možné ani po opakovaném čištění užívat ke konzumaci. Humanitární pomoc ze strany ostatních států je důležitá k zamezení hladomoru, ale neřeší základní problémy Afriky. V podstatě se jim tam totiž jen dodávají ryby, místo toho, abychom je spíš učili rybařit.

Evropa, ani nikdo jiný, ale není schopna vyřešit problémy Afriky. Afrika musí začít řešit své problémy sama a obrazně řečeno „opravdu vzít pruty do ruky“, nejen dál čekat na ryby, nic nedělat proti korupci a ani nekontrolovanému populačnímu nárůstu. Tato konstatování se samozřejmě velké řadě afrických politiků nelíbila, je to ale nezpochybnitelný fakt.

Evropská unie jako partner, nikoliv zachránce

Představy některých evropských politiků o vyvážení demokracie do Afriky se ukázaly opakovaně jako liché.Většina afrických zemí se osamostatnila před padesáti až šedesáti lety, a to je dost dlouhá doba na to, aby dokázaly zlepšit život svých obyvatel - že se jim to nedaří, má více příčin. Můžeme diskutovat například o tom, zda jejich samostatnost nebyla předčasná, protože neměli dost kvalifikovaných lidí schopných spravovat své země. Například belgické Kongo v době získání nezávislosti v roce 1960 mělo pouze 17 vysokoškolsky vzdělaných obyvatel a s takovým množstvím se stát kvalitně řídit nedá.

I to bylo příčinou toho, že vlád se v mnoha případech zmocnili krutí diktátoři jako Jean Bédel Bokassa ze Středoafrické republiky, Idi Amin z Ugandy, jenž dokonce své odpůrce házel krokodýlům, Siad Barre ze Somálska a další, kteří mají na svědomí devastace svých zemí a stovky tisíc zavražděných lidí. K tomuto se pak váže problém s korupcí. Pokud představitelé afrických zemí budou na úřadech tolerovat korupci nebo budou sami zkorumpovaní, situace se v jejich zemích nezmění.

Jak už jsem ale zmínil, humanitární pomoc Africe je stále důležitá a jako EU chceme Africe pomoci. Nemůžeme tam však jen posílat peníze, které mizí v projektech bez jakéhokoliv výsledku. Pomoc musí být systémová a Afrika sama musí bojovat s korupcí a extrémisty. Nebo například s masivním výprodejem svého nerostného bohatství do Číny bez jakékoliv přidané hodnoty. Evropská unie pak může pomoci africkým státům například v oblasti zdravotnictví nebo životního prostředí.

V Evropském parlamentu proto dlouhodobě navrhuji zmenšit množství projektů v Africe a soustředit se na jejich efektivitu, kdy za příklad dávám Maroko, které v oblasti zdravotnictví, školství nebo infrastruktury udělalo díky systematické pomoci obrovský pokrok.

Přijímáním migrantů pomáháme udržet diktátorské režimy

Také jsem během konference zmínil, že náš populační deficit nemůžeme řešit dovozem kvalifikovaných lidí z Afriky. Tím jsem si vysloužil další vlnu emocí a nesympatií, ale drancování Afriky sebráním schopných lidí je cesta do pekel. Tím se situace v Africe rozhodně nezlepší. To je další fakt a představy řady afrických vládců, že budou financovat revitalizaci svých zemí z peněz zaslaných migranty v EU nebo v USA svým příbuzným zpět do Afriky, jsou sice pochopitelné, ale neměli bychom je podporovat.

Už i kvůli tomu, že podobné financování je při integrační politice nespolehlivé. Navíc přístup sání peněz z úspěšných lidí ve své podstatě podporuje chudobu a bohatnutí diktátorských a zkorumpovaných režimů. Peníze totiž získává opět jen pár vyvolených, není žádné systémové řešení.

V podstatě všem zúčastněným africkým politikům se také silně nelíbilo, když jsem mluvil o tom, že nemůžeme za kolonizační politiku. To byl rozhodně nejintenzivnější moment celé diskuze, kdy se do mě už vyloženě pustili. Problém Konga, Súdánu, Boko Haram nebo Libye ale není primárně problém Evropské unie, je problémem těchto států, kde řada „demokratických“ politiků v minulosti neuměla vládnout.

Nemůžeme pořád vše svádět na kolonizaci. Ano, při kolonizaci se některé západoevropské státy dopouštěly zločinů, ale ne všechny státy Evropy. Dnes navíc žijeme už v 21. století, tedy více jak půl století, kdy se většina států osamostanila.

Čeká nás tvrdý a nepříjemný dialog o růstu populace v Africe

Dalším faktem je, že musíme vést tvrdý a mnohdy nepříjemný dialog o omezení růstu populace v Africe. Za posledních 70 let se například v Egyptě počet obyvatel zečtyřnásobil a Egypt není schopen své obyvatele uživit.

A nejen Egypt. A pokud si někdo z afrických politiků myslí, že vyřeší stárnutí obyvatel Evropy a nekontrolovaný nárůst obyvatel v Africe tím, že Afričany vyšle na starý kontinent za prací, tak se mýlí. Tím se nevyřeší vůbec nic. Ba naopak to Afriku dostane do daleko horší situace, než ve které se nachází nyní.

Budoucnost Afriky je jednoduše v její suverenitě a schopnosti řešit si své problémy sama. A je nutné si přiznat, že si k této demokracii a suverenitě musí dojít stejně dlouhou cestou jako většina států Evropy, což pro změnu nechápe většina lidí v Evropě. Neexistují rychlé cesty ani jednoduchá řešení.

A i proto by politici měli jezdit do Afriky, aby byli schopní o migraci přemýšlet jinak. Vidět vše v reálných souvislostech, v dlouhodobém časovém horizontu a případně své poznatky vysvětlovat svým partnerům na úrovni V4 nebo i Evropské unie.

Problémy Afriky jsou s v souvislosti s klimatickými změnami stále větší časovanou bombou. A je na nás, zda dokážeme čas exploze v současné době oddálit nebo úplně zastavit. Podle mého přesvědčení musí být EU pro Afriku rovnoceným partnerem, ne sponzorem, autoritativním učitelem nebo pouhým charitativním domem. A čím dříve to pochopíme, tím dříve se může začít situace v Africe skutečně zlepšovat.

Přeji hezký den a veselou mysl!

Něco trochu optimistického...do temných zpráv ze světa

Náhledy pana Petra Chobota mohou být pro někoho zvláštní, pro jiného nepřijatelné a pro dalšího nádherné. Je na každém, aby si dělal svoje vlastní názory a třeba si vybral z jeho názorů jen to, co je pro něj samotného přijatelné. Jisté je, že pan Chobot se na dění kolem nás, včetně těch mocenských, politických i evropských bojů dívá i jiným pohledem, a proto může být přinejmenším velmi poučné se do jeho názorů a postřehů zaposlouchat a pokusit se je vzít bez předsudků. A jestli bude mluvit o něčem, co je pro Vás nepřijatelné, zkuste vyslechnout všechny jeho postřehy, je docela možné, že v jiné části s ním naopak budete souhlasit... 

Připuštění toho, že vesmír má různé síly a mechanismy, nám neznámé, které vstupují do dění, které řídí lidé, je vlastně dost povzbudivé. Nejde tu o mimozemšťany, ale spíše určité velké řídící síly vesmíru, které řídí velké děje po tisíciletí a proti nimž jsme naprosto bezvýznamnou havětí. A jestliže takové síly mají nějaký plán, pak všechny naše možnosti a prostředky jsou proti nim nicotné. Přemýšlet o tom, že takové síly nám nakonec ,,zatnou tipec" v našem destrukčním konání...to jistě přináší naději do beznadějného pohledu na svět kolem nás. A pokud si z projevu pana Chobota odneseme jen takovou naději, pak nám to v tomto světě určitě bude k užitku. A proto to zde uvádím... 

Druhý díl rozhovoru najdete na tomto odkazu

Velikonoce 2018

 

Na velikonoce můžeme pohlížet různě. Jako na svátky přicházejícího jara, jako na významné dny náboženského významu, na dny, kdy se sejde rodina a všichni se dobře najedí, nebo jen jako na volné dny, kdy je dobré se nějak zabavit.

Tyto velikonoce jsou ale čímsi jiné. Celé to úsilí světa jako by se soustředilo jedním směrem – k sebezničení. Ať už je to ,,vize Nové Evropy" naplněná muslimy až po půdu, jako kotel střelného prachu, v němž to hrozivě bublá a čeká se jen na to, až někdo, třeba nechtíc, škrtne sirkou… Nebo na ,,spojené úsilí – svorně na Rusa – svorně do jaderné zkázy", bok po boku, solidárně, když ty spácháš sebevraždu, já taky, abych ti prokázal svou loajalitu. Svět je prostoupen úsilím o sebezničení, a jestli si to někteří neuvědomují, tím hůře, protože oni budou přikládat pod kotel i tehdy, když už budou povětřím létat lidská těla.

Pod úhlem šílence jménem člověk získávají i velikonoce nový rozměr.

Odhlédneme-li od navyklého pohledu na velikonoce a zkusíme se zamyslet jen nad oním dějem, můžeme si uvědomit zvláštní paralelu k dnešku.

Někdy před dvěma tisíci léty kráčel židovskou krajinou zvláštní muž. Léčil, uzdravoval, mluvil o míru, vedl k pokoji… přesto vzbuzoval u jisté vládnoucí skupiny nenávist až k touze po jeho zničení. Můžeme pod úhlem dneška říci - nic neobvyklého. Náboženská i světská moc se spojily a tohoto muže veřejně a potupně zavraždily. Aby to ,,vypadalo morálně", musel být z něčeho obviněn, nebylo však třeba důkazů, stačilo, že obvinění bylo proneseno ,,těmi správnými lidmi" a poprava mohla být provedena. Zástupy lidí kolem, patřičně zmanipulované, řvaly jako smyslů zbavené ,,Ukřižuj ho", aniž pochopily, že se zde nejedná o zločince, ale o někoho, koho se chce ,,elita" zbavit. Dav sehrál svou roli užitečných idiotů, jako ji hraje dodnes. Kdo z davu znal osobně Ježíše, kdo vůbec věděl, o co se tu hraje, v čím zájmu je nutné jej zavraždit? Jako dnes, jako dnes…

Jeho, který se ničím neprovinil, poplivali, pomluvili, snesli ty ,,své důkazy", aby jej mohli veřejně popravit. A dav jim k tomu udělal tu správnou kulisu, jako ji dělá i dnes.

A dnes, po dvou tisících letech máme jinou situaci, ale má v základním principu mnoho společného, protože zlo má pořád stejné metody.

Svět chce válku, chce ten pocit moci, chce rabovat z cizího, chce cítit tu pýchu a perverzní radost z ničení. A když k tomu bude ještě něco k rozkradení, tím lépe, tím lépe.

Falešnými ,,důkazy", zinscenovanými provokacemi se rozpoutávala už předešlá válka, tak proč to nepoužít i dnes? Tento svět se rozhodl pro ,,novou cestu", homosexualita, gender, křížení ras, potlačení rozdílu mezi pohlavími, převýchova dětí pro politické cíle, boření hranic mezi státy, mezi normálním, nenormálním a zvrhlým – to je plán zítřka s úsilím dneška. Komu se to nelíbí, musí být označen za fašistu a hlupáka. Mrtví/duševně/ vedou umírající do krematoria a vykládají jim po cestě o krásách budoucnosti. To je plán ,,nového proudu". Kdo se tomu protiví, ten budiž zničen: ,,Ukřižuj ho" řvou demokraté, lidumilové, ziskoví neziskovkáři a novátoři ,,nového lidstva zářné budoucnosti".

Na počátku bylo Slovo…se píše v Bibli. Na počátku čeho? Na počátku toho, čemu říkáme vývoj, existence, evoluce, vesmír a …člověk. Celý ten proces měl vést k zušlechtění člověka, k jeho vývoji ke zralé osobnosti, která už ničemu neškodí, ale naopak podporuje vývoj ve smyslu zákonů vesmíru. Ten proces neměl směřovat ke zvrácenostem a úchylnostem dneška, které jsou nám předkládány jako pokrok. Tyto dnešní zvrhlosti jsou viditelnou ukázkou pravého opaku, cestou ke zmaru a rozkladu. Státy se ale k tomuto ,,novému" hrdě hlásí a plivou na vlastní historii, která je překonána tím ,,novým". Jen Slované se nechtějí podrobit a tak se stávají ,,brzdou na cestě do zkázy", totiž, co to říkám, do zářné budoucnosti, jejíž záblesky už prožíváme/např. při atentátech/.

Slova-né, jejichž název ještě stále připomíná ono historické Slovo…, které chce být dnešním modernistou popřeno, rozšlapáno a pak… zapomenuto.

„Nuž pojďte, páni, blíže,

jen trochu blíže, hrdobci,

jimž hrouda nohy víže!“

Hrdobci, kteří pro svou pošetilou hrdost zapomenuli, že báseň začíná – Nám zdá se, z hvězd že vane hlas... a tak už zůstává jen ta část o hroudě, která nás připoutává na mamon a hromadění cizího majetku.

Tak se v tyto velikonoční dny stupňuje ,,světové úsilí" o zničení Ruska, jako symbolu Slovanů, a jako symbolu těch, kteří se, na rozdíl od zbývajícího světa, chtějí vracet ,,ke kořenům". K víře ve Stvořitele, k pojmu rodina a vlast…jaký to ,,hřích", jaká nechutnost, zní křik nevěrců z Pekla...

Celé to úsilí posledních dnů, týdnů, které každým dnem vymýšlí nová obvinění proti Rusku, obvinění, která se přece nemusí dokládat žádnými důkazy, stačí, že je vysloví ,,ti správní" a méédia je roznesou jako mrtvolný pach po světě.

Rusko je přibíjeno na kříž, aby mohlo být popraveno a dav užitečných idiotů opět řve ,,Ukřižuj, ukřižuj ho!" Hlupáci pošetilí, kteří nechápou, že na kříž jsme přibíjeni my všichni, i ti, co skandují a svíjejí se pod křížem v nenávisti i zvrhlé radosti.

Na ten kříž přibíjejí Slovany a všechny, kteří ještě mají matné povědomí, co je řád světa a normálnosti.

Místo hřebů budou létat jaderné rakety a vzduch bude naplněn radioaktivitou …nuž páni Hrdobci, jen pojďte blíž...a vykládejte nám o krásných zítřcích…

Tyto Velikonoce se tak svým obsahem připojují k těm tehdejším – opět se nespravedlnost staví do role soudce i kata a nevinného chce zavraždit pro své sebeuspokojení. Jenže tentokrát už nepůjde říci, že se tím lidstvo očistilo, ale odplata přijde rychle a tvrdě. Postihne nás všechny a Pošetilci, kteří zkázu podporují, zjistí, že nemají kam utéct.

 

Zkusme tedy tyto Velikonoce vzít jinak. Jako dny touhy po svobodě, po spravedlnosti a snaze hájit skutečnou pravdu, proti lžím, manipulacím a falešným důkazům.

Vytvořme z Velikonoc dny ,,boje za spravedlnost a pravdu". Není nutné chodit demonstrovat, řvát, vytloukat výlohy, stačí mít ,,v sobě jasno" a stavět se na správnou stranu barikády, podporovat to, co nám přinese zítřek života a popírat to, co přinese smrt a utrpení. Kdo dnes spí a je netečný, probudí ho zítra dopad rakety, nebo radioaktivního mraku…

Následuje výzva Byzantské církve. Můžete jí využít tak, jak je podána, nebo jen k posílení svého vlastního postoje proti šílenostem tohoto světa. Ať tak, či onak, hlavní je nebýt lhostejný, protože až mocní-nemocní naplní své cíle, třeba i s vaší pomocí, pak nebude návratu. A věříme-li v Boha, tvůrce všeho, pak Jej prosme o sílu, abychom si i v tomto pekle dokázali zachovat jasný pohled, víru v budoucnost něčeho tak zvrhlého, jako je člověk. Abychom si dokázali zachovat slušnost, důstojnost, skutečnou spravedlnost a nenechali se lapit šílenci, nebo jimi vyprovokovat k nenávisti…a to jistě nebude lehké. Nezapomínejme na to dávné zaslíbení: Když je nouze nejvyšší, je Boží pomoc nejbližší…

Nevolme politiky, kteří nás vedou do války a k islamizaci, nepodporujte žádné takové aktivity, i když vypadají, nebo jsou pojmenovány jako ,,demokratické". Ignorujme takzvané ,,umělce", kteří se zaprodali mamonu, nebo ideologii. Nepodporujme je, nedívejme se na jejich produkce, nechme je jejich ideologiím, vždyť už to nejsou vůbec žádní umělci, ale stali se politiky… Hleďme vždy na konec všeho toho ,,dobra", které nám předkládají falešní politici a prolhané noviny. Zda na konci onoho virtuálního dobra, není zlo, zkáza a bolest…naše bolest a zkáza, ne jejich. Nepodporujme to! Nejsme přece sebevrazi, ani masochisti…

-ZF-   

 

Když shlédnete, o čem to video je,/NEBO SI PŘEČTETE JEHO TEXTOVOU ČÁST NÍŽE/ pak jeho ,,definice" a varování je o to paradoxnější: neboť toto video obsahuje materiál, který může být pro některé diváky nevhodný nebo urážlivý.

 

TEXT VIDEA:

Rok 2018 je rokem 100. výročí České republiky. A právě v tomto roce vyvstala dvě velká nebezpečí: hrozí ratifikace Istanbulské úmluvy a podepsání smlouvy Dublin IV.! Co obsahuje tzv. Istanbulská úmluva? Stručně řečeno: vůbec nejde o „předcházení násilí na ženách a domácímu násilí“, ale jde o vtělení sebevražedné genderové ideologie spojené se zavedením nadnárodního kontrolního mechanismu (tzv. GREVIO). Co to znamená v praxi?

Děti budou tímto nadnárodním mechanismem preventivně, tedy bez důvodu, kradeny z jakékoliv rodiny, a to nenávratně. Tak už je tomu například v Norsku, Finsku, Francii, Anglii, Německu... Informace jsou ale přísně utajovány, takže veřejnost o zločinech tohoto neofašistického systému většinou vůbec neví. Ratifikovat Istanbulskou úmluvu je v důsledku horší, než podepsat rozsudek smrti nad statisíci bezbrannými dětmi!

A co je Dublin IV.? Členské země Evropské unie, tedy i Česká republika, budou muset trvale přijímat islamisty, anebo platit miliardové pokuty (pokuta za odmítnutí 4 migrantů činí jeden milion EUR, za odmítnutí 400 migrantů: 1 miliarda EUR!). Po podepsání Dublinu dostanou místo české vlády moc rozhodovat o migrantech neziskovky! Budou pak bez omezení přepravovat do Česka migranty, a to jak přímo z muslimských zemí, tak z Německa, prý aby došlo k tzv. vyrovnání.

Proto také Dublin IV. stanoví, že země V4, tedy Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko budou zaplavovány migranty přednostně. Současně má v rámci Evropské unie dojít ke sjednocení sociálních dávek, aby se migranti přepravení z Německa či Švédska do těchto zemí nevraceli. Měsíční příspěvek na 1 migranta činí ve Švédsku přibližně tisíc EUR (to je 30.000 korun), v Německu 700 EUR (21.000 korun). Dojde k propastnému rozdílu mezi českými občany, především důchodci, a migranty. Navíc islámští migranti budou mít na tyto závratné sumy podle Dublinu nárok, aniž by pracovali! Na „Dublin“ pak automaticky navazuje takzvaný „Globální kompakt“. Je řízen z OSN a realizován opět Sorosovými neziskovkami. Jde o další zintenzivnění migrace a de facto o zrušení státních hranic.

Češi a Moravané, v tomto roce se rozhoduje o bytí a nebytí našeho národa!

Islamizace (Dublin) je jeden kulomet nastavený na člověka a z druhé strany je nastaven druhý – kulomet genderu s GREVIEM (Istanbul). Zvol si, kterým chceš být zastřelen – jedním nebo druhým? Anebo oběma?

A lidé to vůbec nevědí, anebo tomu nechtějí věřit! Jaké je řešení? Vyjděte z lhostejnosti a dejte najevo svůj nesouhlas! Rozhodněte se pro život, odmítněte smrt! Vyjděte na Velikonoční pondělí do ulic v každé vesnici a v každém městě. I kdyby vás bylo tři nebo pět, má to smysl! Důvěřujte Bohu jako David, který šel s prakem a pěti kamínky do boje s Goliášem. Bůh mu dal vítězství! Hned prvním kamínkem, hozeným ve víře, zvítězil. I vy s odvahou víry a transparentem jako prakem zvítězíte! Ano, zvítězíte. Kdo k této výzvě, k tomuto kroku víry zůstane lhostejný, ponese zodpovědnost za sebezničení své i národa! Studenti středních a vysokých škol, zvláště vy se ujměte organizace manifestace na pondělí velikonoční (2. dubna), každý ve svém rodném městě či vesnici! Kéž se velikonoční pondělí stane počátkem velkého procesu vzkříšení národa!

Češi a Moravané, povstaňte! Obracím se tímto také na Slováky, Poláky a Maďary: V pondělí velikonoční zorganizujte rovněž tuto velikonoční manifestaci ve svých zemích! Když povstanete, Bůh učiní zázrak!

Ano, učiní zázrak. A zachrání vaše národy před islamizací i gender-sodomií a následným vyhlazením.

Češi, Slováci, Poláci, Maďaři, povstaňme!

+ Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Nový rok 2018

 

Do nového roku by měl člověk vstupovat s nějakým dobrým předsevzetím…

Je dobré skončit s nějakým tím zlozvykem, nebo se naučit nějaké nové dovednosti, najít si lásku, udělat něco dobrého pro své blízké i vzdálené, pro přírodu.

Doba je těžká…a lehčí ani nebude. Proto musí být naše předsevzetí smělejší, abychom se v té těžké době dokázali zachovat.

Mysleme tedy obsáhleji, nebojme se dát si větší cíle a zahrnout do svých plánů víc, než jen rodinu. Doba žádá smělost, otevřenou mysl a odvahu ke spolupráci, protože sám se člověk nemůže postavit světu, který nabral, zcela zjevně, špatný směr do černé díry…

Proto odložme všechny spory a sjednoťme se v duchu v boji za zachování Řádu světa, který je zde od nepaměti, ale moderní šílenci jej považují za překonaný. Pro ně je ,,člověk a jeho přání" víc než vesmír a proto si může rozhodovat o všem. Tento blud nás zcela jistě zničí a je na každém z nás, abychom se postavili těmto šílencům a nedopustili, aby jejich pomatené ideologie zničily svět i nás.

Bojujme za vlast, národ, rodinu, muže a ženu, výchovu dětí k Božímu řádu. Bojujme všude, kde se naskytne příležitost - kdo ví, kolik nám jich osud ještě nadělí. Nepřejděme nevšímavě žádnou možnost, jak podepřít a hájit tyto hodnoty. Dnes je to na nás, my už ,,víme" a tím i ,,musíme".

Vstupme do nového roku jako odvážní a hrdí bojovníci a ochránci osvědčeného řádu a pořádku. Kdo za něj není ochoten bojovat, ten se stane spolupachatelem zkázy nejen sebe, nejen svých blízkých, nejen svého národa, ale lidstva jako druhu…

A nebude pak návratu z trosek světa…to si vezměme jako memento na cestu Novým rokem 2018…

Přeji Vám, ať zvládnete proplout vší tou manipulací, lží a touhou po sebezničení s nadhledem a svobodným srdcem. Nepodlehněte zlobě a nenávisti, stůjte nad tím hnusem s pohledem obráceným vzhůru, odkud vždy svítilo slunce, přicházel životodárný déšť a nenechte se otrávit chrobáky, kteří si valí své kuličky zdánlivého dobra do svých přízemních nor…

 

DOBRÝ ROK 2018 –ZF-

 

Problém dnešního člověka v grafické zkratce...


Motto:

Život dává příležitosti ke zmoudření, ale bere falešné iluze.


 ŽIVOT.

   Přesto, že jej žijeme, nebo si aspoň myslíme, že ŽIJEME, je pro nás život vlastně záhadou. Nekonečný sled různých náhod a okolností řídí běh našich dnů. Pro někoho šťastně, pro jiného méně šťastně. Není to zvláštní?

   Nestojí to za úvahu i pozorování? Čím to je, že se to děje právě takto? A má člověk možnost to nějak ovlivnit? Může měnit svůj život i když se zdá, že jej Štěstí opustilo a sedlo si na někoho jiného?


   NADĚJE.

   Člověk potřebuje Naději, bez ní by padnul pod tlakem světa velice rychle. Jenže je problém, co si pod tu naději přiřadit. Mít naději v politicích se jistě nevyplácí, politici nemají stálost, ale naděje musí mít stálost, jinak se jí nedá věřit. Mít naději v lidech, to je taky ošidné. Lidé jsou proměnliví. Jednak podléhají vlivům zvenčí – někdo je navede, dá jim falešné informace, pomluví Vaši osobu, nebo prostě změní názor. Kdo chvíli stál - už stojí opodál. Vše je v pohybu, ale člověk potřebuje něco stálého, co bude platit nejen dnes, ale i zítra a pozítří. Na nekonečných změnách, nestálosti pravidel se nedá stavět, pak člověk raději žije jen ze dne na den. To ale nedává žádnou naději, žádnou budoucnost…

   Svět a lidské nápady jsou proměnlivé, proto je nutné sáhnou někam jinam, chce-li člověk mít i budoucnost, nejen vrtkavou přítomnost.

   V člověku samém existuje nějaká, řekněme ,,nesmrtelná“ hodnota, která nemusí být závislá na vrtkavosti světa. Tou hodnotou je jeho vnitřní osobnost, jeho ,,já“. Některými bývá nazývána egem/to nemá nic společného s egoismem, ale jen s individuální osobností/, jiní dokonce používají název duše…. A právě v tomto názvu, který je v lidstvu od nepaměti, je dnes velký rozpor. Mystici, okultisti a lid náboženský si tento pojem přivlastnili, používají tohoto názvu jako čehosi, co souvisí jen s jejich zvláštním kultem a pohledem na svět. Ve skutečnosti pojem ,,duše“ nemá nic společného s žádným náboženstvím, mysticismem, ani nějakou filozofií. Je to něco tak reálného, jako je třeba mozek, ale jiného ,,skupenství“, které svými smysly neumíme spatřovat.

   Pojem ,,svérázná, individuální osobnost člověka“ souvisí přímo se slovem ,,duše“ a ne s církevními naukami a pojmy. A jestli se člověku zdá ono slovo příliš mystické, náboženské, nebo jinak ,,podivné“, ať si je prostě nahradí pojmem ,,má osobnost“, nebo něčím jiným, pod čím bude chápat to nejvnitřnější v něm samém - prostě sebe sama…tedy to, co se v něm raduje, nebo pláče, je schopno soucitu, nebo i odporu k lži a podvodu – to dobré v něm, to, co touží po lásce, míru, svobodě – to je duše člověka, ať už si ji pojmenuje jakkoliv.

   Pokud člověk uvěří, že je v něm samém něco více, co přesahuje tento bláznivý svět, pak přichází naděje v lepší, hodnotnější život, naděje v další cestu, naděje v lepší společenské zřízení. To proto, že duše člověka směřuje vždy tam, kam to člověka vnitřně táhne, tedy k jeho ideálům. Když člověk touží po dobru, míru, lásce, jistě ho tam jeho duše dovede. Jestli to bude tady na Zemi, to záleží i na těch dalších duších a jejich přáních. Pokud to ale nebude možné tady, pak si duše určitě nejde cestu tam, kde to možné bude.

   Naslouchejme své duši a budeme vědět, co ve světě je správné a co jen vylhané. Bojujme taky o skutečné hodnoty – pravdu, morálku, lásku – protože to je ,,řeč duše“, to podporuje duši, oživuje ji to, probouzí a vytahuje ji to z příšeří, kam ji zahnal svět politiky, válek, lží, skepse.

   A když nám svět bude brát každou naději, pak ji hledejme ve své duši, jen ona zná jinou naději - Naději duše, rozumí jí a chce za ní jít - vyslyšme ji už konečně….

Všichni bychom chtěli být šťastní, a proto bychom chtěli umět řídit náš život tak, aby nám štěstí přinesl...

Dokážeme se změnit? Nebo se jen dokážeme zničit?

Tvorové na bázi uhlíku!

Nezměníte-li své jednání

Budete zcela zlikvidováni

a nahrazeni něčím užitečným!

Odpočet je možno zastavit jedině radikální změnou Vašeho chování.


Každý den rozhodujeme o našem zítřku...

 

...náš čas stále odtikává a jednou nastane okamžik, kdy už nebude návratu

Datum odpočtu je jen symbolické, nemá znamenat nějaký konkrétní bod zlomu, v tom se přece nacházíme stále a vše je v pohybu. Chci tím jen naznačit, že my všichni se podílíme na budoucnosti světa, každý možná jen dobrou či špatnou myšlenkou, vyrovnaným postojem, nebo výbuchem vzteku...všechno se počítá na těchto pomyslných hodinách světa.


  SVOBODA.

   V roce 2020 se ptá dospívající syn svého otce: ,,…A tati, co BYLA ta svoboda?“ Otec, mladý muž se zarazí, rád by synovi podal správnou odpověď, ale nějak si nemůže vzpomenout. Ví, že to slovo používal kdysi jeho otec, ale nějak se mu nevybavuje, co to vlastně znamenalo. Ale náhle si vzpomene? Jaká úleva, nerad by před synem vypadal jako hlupák: ,,Ano, to vím docela dobře. Svoboda se jmenoval jeden generál v té době, o které se učíte ve škole. To byla doba, kdy lidé byli ještě sobci, mysleli jen na sebe, měli dokonce různá náboženství, různé názory a nebyli dost lidští…“

   Možná Vám to připadá jako přehnaná vize, ale bez ohledu na všechny vnější faktory se dnes opravdu bojuje o zachování samotného principu pojmu SVOBODA. Pojem svoboda je zakořeněn v každém člověku a každý jej dokáže nějak vnímat. Ale vnějšími manipulacemi, výchovou, vytrvalým mediálním a společenským tlakem lze obsah pojmu pokřivit. Člověk pak sice stále touží po svobodě, ale již nechápe, co ten pojem znamená, proto může být dokonce přesvědčen, že svoboda znamená jeho dobrovolné znásilnění. Je to podobné tzv. Stockholmskému syndromu, kdy oběť svého trýznitele už chápe jako osobu spřízněnou a uznávanou. Svoboda zákonitě souvisí s dalšími pojmy – především jsou to pojmy SPRAVEDLNOST a ŘÁD. Kde neexistuje spravedlivý řád, který vymezuje všem stejná práva a povinnosti, tam prostě nemůže ani vznikat pojem svobody. Člověk, který ztratí vnitřní spojení s těmito správně vnímanými pojmy, ztratí oporu své vlastní osobnosti ve světě. Buď se stává zcela nesamostatným otupělým nástrojem druhých, nebo rebelem proti všemu, co pociťuje jako vlastní spoutání. Takový postoj jej dovede k násilnému odporu, není-li jiná možnost. V případě potlačování svobody v národě, dochází u obou projevů k degradaci hodnoty celého národa, stane buď tupým zdegenerovaným národem, nebo v něm propukne násilí, které se manifestuje do formování bojových skupin. Tupý národ postupně zdegeneruje a přestává být skutečným národem, ale jen jakýmsi seskupením lidí na nějakém území. Odbojná varianta úpadku národa, který již nechápe správně pojem slova svoboda, vytváří mnohé násilné skupiny, které ale už nemají spojení se skutečnými pojmy spravedlnost a řád, proto bojují proti všemu a všem – vzniká občanská revoluce a krvavá vzpoura proti čemukoliv, nejen tedy proti těm, kdo proces vyvolali. Každý národ, ale i jeho občan, tedy MUSÍ bojovat o to, aby pojem SVOBODA nebyl vnitřními pochody v národě, ale ani vnějšími tlaky znevážen a pokřiven. Výsledkem tohoto znevážení je vždy zničení národa. Vnitřní rozklad bývá často podnícen, nebo přímo vyvolán vnějšími rozkladnými silami...

Zaujalo Vás to? Pak si to můžete dočíst v odkazu Témata k zamyšlení

KDO SPÍ V DEMOKRACII PROBUDÍ SE V DIKTATUŘE

Johann Wolfgang von Göte


Moudrost minulosti platí i v přítomnosti

CICERO v r.48 př.n.l. o postavení ve společnosti a přerozdělení moci

1 –   CHUDÝ = pracuje
2 -    BOHATÝ = jej využívá
3 –   VOJÁK = chrání oba dva
4 –   PLÁTCE DANĚ = platí všem třem
5 –   TULÁK = odpočívá za všechny čtyři
6 –   OCHMELKA = pije za všech pět
7 –   BANKÉŘ = okrádá všech šest
8 –   PRÁVNÍK = se pře se všemi sedmi
9 –   LÉKAŘ = zabíjí všech osm
10 – HROBNÍK = pohřbívá všech devět
11 – POLITIK = žije ze všech deseti

Změnilo se něco od té doby?   Buďme svoji! Přestaňme se řídit názory druhých, vždyť i odpovědnost máme za sebe, ne za druhé. Oni zase nemají odpovědost za to, že my je jen kopírujeme a necháme se nimi manipulovat.

   Buďme konečně každý sám sebou - jedinečnou, hodnotnou osobností. Se svými vlastními názory, životními postoji, kráčejme životem jako samostatní Lidé.


   Chtěl bych se na těchto stránkách zabývat vším možným, co souvisí se Životem, ať už člověka samého, nebo lidí kolem něj, světa a jeho souvislostí s námi.

Více si přečtěte v odkazu O tomto webu


ŽIVOT - hledání cesty, pozorování, přemýšlení, prožívání... a...pochopení